background preloader

Omvärldsbevakning

Facebook Twitter

The Future of Work: Five Priorities For Businesses to Consider. As we go about checking our phones for the latest updates, watching our favorite television shows, or even cooking our daily meals, we often don’t think about the uses of copper and other metals that fuel, power, and drive our modern lives.

The Future of Work: Five Priorities For Businesses to Consider

'Digit' robot for sale and ready to perform manual labor. Robot maker Agility, a spinoff created by researchers from Oregon State University, has announced that parties interested in purchasing one of its Digit robots can now do so.

'Digit' robot for sale and ready to perform manual labor

The human-like robot has been engineered to perform manual labor, such as removing boxes from shelves and loading them onto a truck. The robot can be purchased directly from Agility for $250,000. Most of the robots that have been built in recent years are for research purposes. Scientists all over the world are striving to give them more and better capabilities.

On their web page, the team at Agility claim that it is time for robots to start getting out of the research lab and into the real world where they can start doing useful things. Digit is vaguely human-shaped. The team at Agility notes that current events make Digit ideal for businesses looking to replace human laborers with robot laborers. More information: Agility Robotics: www.agilityrobotics.com/ © 2020 Science X Network. OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare” I det öppna kontorslandskapet faller ljuset in från stora glaspartier som vetter mot floden Seine och tennisklubben strax intill.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

Vid skrivborden sitter experter inom bland annat pedagogik, psykologi, statsvetenskap, statistik och sociologi och arbetar under tystnad vid sina datorer. Det här är OECD:s utbildningskontor. Att OECD håller i Pisa-testerna känner de flesta till men färre vet antagligen att Pisa bara är en mindre del av det OECD:s utbildningskontor arbetar med. I den stora sexvåningsbyggnaden i utkanten av Paris är ett helt våningsplan vigt åt utveckling och analys av en rad tester och studier som alla rör undervisning och lärande. Flera av dem handlar om hur framtidens skola och lärarroll ser ut. Andreas Schleicher är högste chef för OECD:s utbildningskontor och han berättar att ju mer han sett och lärt, desto mer har han kommit att förespråka en skola som satsar på att ge eleverna förmågor och värderingar.

Andreas Schleicher är en av få på våningsplanet som har eget rum. Generation Z characteristics and its implications for companies. See our latest research on Gen Z in America and Gen Z in Asia.

Generation Z characteristics and its implications for companies

Long before the term “influencer” was coined, young people played that social role by creating and interpreting trends. Now a new generation of influencers has come on the scene. Members of Gen Z—loosely, people born from 1995 to 2010—are true digital natives: from earliest youth, they have been exposed to the internet, to social networks, and to mobile systems. That context has produced a hypercognitive generation very comfortable with collecting and cross-referencing many sources of information and with integrating virtual and offline experiences.

As global connectivity soars, generational shifts could come to play a more important role in setting behavior than socioeconomic differences do. Our study based on the survey reveals four core Gen Z behaviors, all anchored in one element: this generation’s search for truth. Such behaviors influence the way Gen Zers view consumption and their relationships with brands. Veckans spaning, 20 juni. 60% menar att det de har behov av kompetensutveckling inom det digitala området, trots att 67% uppger att de faktiskt fått det under de senaste tolv månaderna. 22% säger att det är det viktigaste kompetensutvecklingsområdet.

Veckans spaning, 20 juni

Genomsnittet i OECD är 18%. Till skillnad från många andra länder upplever man generellt sett inte några större brister vad gäller den digitala infrastrukturen. I Sverige är det bara 10% som menar att sådana brister hämmar undervisningens kvalitet. Genomsnittet i OECD är 25%. Skolverket konstaterar i den svenska rapporten att de fortsätter erbjuda olika former av kompetensutveckling som ett stöd för huvudmännen i deras systematiska kvalitetsarbete med rektorers och lärares digitala kompetens. Spel, spelande och spelkultur I höst startar Högskolan i Skövde en fristående halvfartskurs på 7.5 poäng i spel, spelande och spelkultur tillsammans med RISE.

Del 15: Organisera länkar, bilder, video mm som du hittar på nätet. När du är aktiv på nätet, i sociala medier mm så märker du snart att du hittar massor med bra tips, länkar, bilder, filmklipp mm som du vill spara för att du någon gång i framtiden kommer att ha nytta av dem.

del 15: Organisera länkar, bilder, video mm som du hittar på nätet

När du senare vill hitta länken/bilden/filmklippet så minns du inte var det var du såg den. Var det en favorit i twitter eller favoritmarkerade du sidan i din webbläsare eller var det någon annanstans du såg länken/bilden/filmklippet? Nedan följer olika program och tjänster som kan hjälpa dig att organisera digitalt material som du vill kunna hitta tillbaka till. Många av tjänsterna fungerar även bra för att samla länkar till eleverna när du jobbar med ett ämnesområde i skolan. Padlet Gratistjänst. Pearltrees www.pearltrees.com/ Gratistjänst där du samlar och organiserar det du gillar på nätet i en struktur med pärlor som sammanbinds med varandra.

Symbaloo www.symbaloo.com/ Visuell ”desktop”, d v s arbetsyta där du lägger in det du vill ha åtkomst till. EDU-versionen av Symbaloo.