background preloader

Lärande

Facebook Twitter

Graphic Organizers - WorksheetWorks.com. Growth mindset - posters. I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan.

Growth mindset - posters

Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du vill ha någon så är du välkommen att låna. Undervisningen – läraryrkets kärna. Att kunna undervisa är unikt, och något som är gemensamt för alla lärare.

Undervisningen – läraryrkets kärna

Lärares ledarskap är att undervisa, oavsett vilken ämneskompetens man har, och att möta och samspela med gruppen. Missa inte våra inspirerande föreläsningar och samtal med Anne-Marie Körling som pratar kring kring hur lärare kan undervisa så att det ger resultat, att flytta tillbaka fokus till kärnan i lärares uppdrag och visa på vad lärare kan och gör. Del 1: Föreläsning - Att hålla för undervisning Undervisning handlar också om att vi ska kunna använda språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår vår omvärld och oss själva. 50 Enkla Formativa Bedomningstekniker bara Det. Sju timmar om - enkelt och nära. 60FormativeAssessment. Kunskapsc3b6versikter2. Underbyggda resonemang. Kursplaner i A3-format. Förhållningssätt för att lyckas med lärande. Specialpedagogik för alla. Learning Sciences Dylan Wiliam Center. The second Big Ideas video series on Growth Mindset.

Visa enskild publikation. Rättssäker betygssättning. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning.

Rättssäker betygssättning

Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. För vara riktigt ärlig borde Skolverket ha spelat in detta för länge sedan. Jag sa till Bo Sundblad att om inte Skolverket vill ta tag i detta så får väl vi göra det själv (även om Skolverket idag har en webbkurs). Film 1: Rättssäker betygssättning Film 2: Planering Film 3: Allmänna råd.

Didaktorn: Planerad feedback. BFL. En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam.

BFL

Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra mindre av) när det gäller elevers inlärning. En av flera saker som jag gillar är att Dylan ifrågasätter metoder som är allmänt accepterade och som de flesta ser som framgångsrika pedagogiska metoder, när de i verkligheten kan vara kontraproduktiva. En sådan metod är att eleverna räcker upp handen när läraren ställer en fråga till klassen.

Den metodiken leder ofta till att de som redan kan svaret replikerar befintlig kunskap och de som inte kan svaret känner att det är ingen idé att ens försöka (d v s de får ingen träning), då eleven har alldeles för kort tid (oftast mindre än 2 sekunder) till förfogande innan läraren förväntar sig ett svar. Jag har skapat ett par infographics kring Dylans 5 nyckelstrategier.

Matte

Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter.

Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Plugga bättre: Mindmap. Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone!

Grovplanering för 4-6. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Undervisning_Larande_6_2015. Hem - GOTD. File_download. File_download. Growth_mindset_starter_activity_for_new_classes.pptx. File_download. File_download. Isbergsillusionen. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. . ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan.

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan

F%C3%B6rm%C3%A5gorna-parspel1.docx. Lärarguider. Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter Poesilekar Med poesilekar kan man närma sig poesin på ett opretentiöst sätt och eleverna hinner konsumera en hel mängd poesi av bara farten.

Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg och dikter. Poesilekar (pdf) Läskulturskapande aktiviteter För att stärka varje elevs läsande är det viktigt att på skolan skapa en stark läskultur.