background preloader

Lärande

Facebook Twitter

Graphic Organizers - WorksheetWorks.com. Growth mindset - posters. I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du vill ha någon så är du välkommen att låna. (Några fler posters har du i det här blogginlägget.) Jag lägger in den här också. Det var ett tag sen jag gjorde den, men den har varit väldigt populär. Undervisningen – läraryrkets kärna. Att kunna undervisa är unikt, och något som är gemensamt för alla lärare.

Lärares ledarskap är att undervisa, oavsett vilken ämneskompetens man har, och att möta och samspela med gruppen. Missa inte våra inspirerande föreläsningar och samtal med Anne-Marie Körling som pratar kring kring hur lärare kan undervisa så att det ger resultat, att flytta tillbaka fokus till kärnan i lärares uppdrag och visa på vad lärare kan och gör. Del 1: Föreläsning - Att hålla för undervisning Undervisning handlar också om att vi ska kunna använda språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår vår omvärld och oss själva. Del 2: Ett samtal mellan Ann-Marie Körling och Helena Ingvarsdotter Ett samtal mellan Ann-Marie Körling och Helena Ingvarsdotter med utgångspunkt från del ett. Del 3: Föreläsning - Undervisningens innehåll Att kunna undervisa är unikt, och något som är gemensamt för alla lärare. Mer om Ann-Marie Körling. 50 Enkla Formativa Bedomningstekniker bara Det. Sju timmar om - enkelt och nära.

60FormativeAssessment. Kunskapsc3b6versikter2. Underbyggda resonemang. Kursplaner i A3-format. Förhållningssätt för att lyckas med lärande. Spelregler i klassrummet | Specialpedagogik för alla. Webinars | Learning Sciences Dylan Wiliam Center. The second Big Ideas video series on Growth Mindset | ClassDojo. Visa enskild publikation.

Rättssäker betygssättning | Johan Kants blogg. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning. Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten.

För vara riktigt ärlig borde Skolverket ha spelat in detta för länge sedan. Jag sa till Bo Sundblad att om inte Skolverket vill ta tag i detta så får väl vi göra det själv (även om Skolverket idag har en webbkurs). Film 1: Rättssäker betygssättning Film 2: Planering Film 3: Allmänna råd Film 4: Mättraditioner Film 5: Bedömningsprocessen Film 6: Matriser Arbetsmaterial till filmerna: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning. Didaktorn: Planerad feedback. BFL. En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam. Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra mindre av) när det gäller elevers inlärning.

En av flera saker som jag gillar är att Dylan ifrågasätter metoder som är allmänt accepterade och som de flesta ser som framgångsrika pedagogiska metoder, när de i verkligheten kan vara kontraproduktiva. En sådan metod är att eleverna räcker upp handen när läraren ställer en fråga till klassen. Den metodiken leder ofta till att de som redan kan svaret replikerar befintlig kunskap och de som inte kan svaret känner att det är ingen idé att ens försöka (d v s de får ingen träning), då eleven har alldeles för kort tid (oftast mindre än 2 sekunder) till förfogande innan läraren förväntar sig ett svar. Jag har skapat ett par infographics kring Dylans 5 nyckelstrategier. Om du gillar mina bilder så använd dem!

Matte

Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket.

Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Kom dock ihåg att detta är min tolkning och du får gärna höra av dig om jag skrivit något tokigt. Om du vill arbeta mer med språket rekommenderar jag även denna sida om hur man kan utveckla språkutvecklande arbetssätt. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Samband – att se hur saker och ting hänger ihop. Plugga bättre: Mindmap. Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone!

Grovplanering för 4-6. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Undervisning_Larande_6_2015. Hem - GOTD. File_download. File_download. Growth_mindset_starter_activity_for_new_classes.pptx. File_download. File_download. Isbergsillusionen. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden.

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. . Journalistiska texter Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Årskurs 1-3 Artikeluppslag (1,3 MB) Årskurs 4-6 Reportageuppslag (1,4 MB) Årskurs 7-9 Granskande uppslag (1,1 MB) Litterära presentationer Årskurs 1-3 Diktsamling (1,5 MB) Årskurs 4-6 Serie (5,6 MB) Årskurs 7-9 Novell (1,0 MB) Fler exempel.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1.

Vad vill du lära dig? För att hjälpa eleverna förstå uppgiften, förklara och ge exempel på tavlan, men tänk på att balansgången mellan att inspirera och lägga åsikter i munnen på eleverna är hårfin. 1. När alla har skrivit ner sina förväntningar, knycklar de ihop sina papper till bollar. Efter att lugnet har lagt sig vecklar eleverna ut papperen och var och en läser upp vad som står på hans/hennes papper.

Sammanställ förväntningarna och återvänd till dem då och då under läsåret. Situationen är även lämpad för att prata matematik, till exempel procenträkning. F%C3%B6rm%C3%A5gorna-parspel1.docx. Lärarguider. Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter Poesilekar Med poesilekar kan man närma sig poesin på ett opretentiöst sätt och eleverna hinner konsumera en hel mängd poesi av bara farten.

Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg och dikter. Poesilekar (pdf) Läskulturskapande aktiviteter För att stärka varje elevs läsande är det viktigt att på skolan skapa en stark läskultur. Boktipsarkurs för mellanstadiet Syftet är att: tydliggöra och stärka skolans läskultur. Drama Drama är en metod för lärande och utveckling av multimodala färdigheter. KUL1415 anordnade en workshop för lärare med dramaturgen Elisabeth Lollo Croneberg. Berättande Kreativt skrivande Göra en egen ABC-bok för sitt bostadsområde T som i Tallbacka. Betyg och bedömning av multimodala texter.