background preloader

IKT

Facebook Twitter

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan: Inte teknik utan kreativ pedagogik - UR Skola. Länkskafferiet - Lankskafferiet.org. IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande. Det händer otroligt mycket i svensk skola när det gäller IT just nu.

IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande

Fantastiskt roligt att se. De goda exemplen radas på varandra och det kollegiala samtalet är gott, både i sociala medier och på annat håll. I skrivande stund ser jag exempelvis på twitter att ett stort antal pedagoger umgås på pedagogisk pub runt om i landet. Systematiserade skoldiskussioner finns också på nätet där människor samverkar på ett sätt som är tämligen inspirerande. När det gäller IT i skolan tror jag – med inspiration från Helena Kvarnsell – att det gäller att ta vara på elevinflytande. Why It's Time To Focus On Skills (Not Just Cool Tools) We have all seen list upon list of “cool tools,” “web 2.0 websites,” “educational apps.” They are a great source for the latest and greatest websites/tools in education. The problem is that they all fall short when it comes to talking about technology skills.

Identifying and teaching transferable technology skills are crucial for students to not only be college and career ready, but also to prepare them to lead productive lives in an increasingly global and digital world. Ultimately these types of lists are a detriment to teachers and the effective integration of technology into the classroom. Any one of these web tools that a freshman in high school learns today will most likely not exist or will be replaced by something better in 8-10 years when that freshman graduates from college. Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar. Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund.

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar

Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition.

Uppfattades nästan inte som skolarbete Eleverna i studien hade även utbyte med elever i Tanzania via Skype. Bilden av mottagaren som genuint intresserad. The 4 biggest mistakes that teachers make when integrating technology. In classrooms all around the globe, educators are introducing new and exciting technological tools to engage their students in learning.

The 4 biggest mistakes that teachers make when integrating technology

Many educators are successful when integrating these technologies, but unfortunately many are not for a variety of reasons. Framgångsrika skolor där IKT spelat en avgörande roll för att utveckla lärandet. Under BETT förra veckan åkte jag ut på två studiebesök utanför London.

Framgångsrika skolor där IKT spelat en avgörande roll för att utveckla lärandet

Det ena gick till Hurstpierpoint Collage i West Sussex och det andra gick till Bohunt School i Hampshire. Syftet med studiebesöken var dels att se hur dessa skolor använder den moderna tekniken i lärandet och dels att höra om de nya visioner och det målinriktade arbete som gjort att dessa skolor kunnat vända från att ha varit medelskolor (resultatmässigt) till att bli bland de främsta i England. Det som främst varit avgörande för de ökade resultaten har varit "change of mindset" samt höga och positiva förväntningar på både elever och lärare. Enligt rektorn på Bohunt spelar det inte någon roll hur mycket pengar man slänger ut på resurser om metoden är fel. Genom motton som "Stop talking (riktat till den undervisande läraren) and get the students working" och "yes, you can" och "no limits of what the students can do" så har man genom så kallade change teams börjat jobba mot gemensamma mål tillsammans.

Preview Links Before Clicking - Swift Preview. Swift Preview help you browse websites faster and also saves you from the hassle of having too many tabs open inside your browser.

Preview Links Before Clicking - Swift Preview

40 Social Media Acronyms You Should Totally Know [Infographic] Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Checklista för sociala medier

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst.

Lärakänna med IKT. Nu har terminen dragit igång med full fart!

Lärakänna med IKT

I tre veckor har eleverna fångats upp i skolans famn =) Många elever som man haft från förra året, men även några nya ansikten förutom en hel hög med härliga år 4:or. För att skapa relationer är det viktigt att hjälpa eleverna att våga visa vem de är, inom Vittra startar vi alltid med några veckor av kulturarbete, bygga en IUP, lärakänna, kunskapsfunderingar och uppstart av första temat för terminen.