background preloader

PM

Facebook Twitter

Untitled. Då svor vi lika diaboliskt - män som kvinnor. ”På franska kan till och med en dam säga diable.”

Då svor vi lika diaboliskt - män som kvinnor

Så står det under uppslagsordet svärja i Nordisk familjebok från 1918. Det är artikelförfattarens sätt att upplysa om att svärande vid djävulen (diable betyder ’djävul’ på franska) är något mycket oskyldigt i vissa språk. Mycket oskyldigare än svenskans fan och djävlar. Samtidigt avslöjar formuleringen i den snart sekelgamla uppslagsboken att de normer som gällde damers svärande i början av 1900-talet självklart skilde sig från normerna för andra språkbrukare. Med damer avsågs sannolikt vid denna tid bildade kvinnor, i kontrast till såväl män som fruntimmer ur lägre sociala skikt.

Att en dam minsann inte kunde dra till med vilken köttig ed som helst framgår också av en fotnot i en uppsats från 1901 av språkforskaren Åke W:son Munthe. Är det verkligen troligt att en dam för hundra år sedan aldrig kunde låta undslippa sig något värre än fy katten? Jag har registrerat samtliga svordomar, gott och väl över 2 000, i sammanlagt 45 pjäser. Han är expert på svärande. Vi svär mest i början av veckan. Att svära är kreativt och faktiskt j**ligt bra. Hälsoliv / Att svära är kreativt och faktiskt j**ligt bra Det är bra för oss att svära.

Att svära är kreativt och faktiskt j**ligt bra

Det är ett kreativt sätt att använda språket, enligt nya rön. Publicerad: 12 maj 2014, kl 14:24 Teorin presenterades på Psychological Society conference i Birmingham, Storbritannien. Enligt forskarna kan svärandet vara ett känslomässigt frigörande som gör att man känner sig starkare, men det ska göras med måtta. Deltagarna i studien fick spela aggressiva tv-spel och märkte själva att de svor mer efter spelandet. En bra mekanism Snarare än att bara bevisa att vi svär mer när vi är arga, menade forskarna att det kan vara en mekanism som gör att vi orkar mer och kan fortsätta med det vi håller på med.

Skälen till att vi svär är mycket mer komplicerade än att vi använder det som en sorts förolämpning. Psykologer vid Keele University i Staffordshire har under flera år försökt förstå anledningen till varför vi svär och exakt vad det gör med våra hjärnor. - Vi vill använda fler tabubelagda ord när vi är upprörda. Svenska 3 - rivig uppstart med repetition av PM. En del av våra elever har svårt att hantera skrivande på högre nivå, som t.ex. det PM de stöter på vid nationella provet i Svenska 3.

Svenska 3 - rivig uppstart med repetition av PM

Många av de färdigheter som testas vid det provtillfället vill man ska sitta i ryggmärgen i trean, t.ex. hur man källhänvisar i löpande text, hur man formulerar en frågeställning och utreder den, etc. Den här uppgiften formulerade jag ursprungligen för de elever förra året som i slutet av kursen behövde göra omprov för att visa sina färdigheter i skrift, men redan då beslöt jag mig för att inleda kursen med den i höst. Nu är det gjort! Syfte Repetera grundläggande färdigheter som behövs för vetenskapligt skrivande Repetera arbetsgången vid vetenskapligt skrivande: läsa --> anteckna --> planera --> skriva --> feedback --> redigera Mål Att eleverna ska behärska de grundläggande färdigheterna som krävs för vetenskapligt skrivande Produkt Eleverna ska individuellt få skriva ett PM där de utreder frågan: Hur har kritikerna tagit emot filmen Mockingjay - Part One? Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3. Coola ner! Engelska är okej.

Pudding, nylon, import, skateboard, skajpa, urban exploration, facerape.

Coola ner! Engelska är okej

Sedan lång tid tillbaka, åtminstone sedan 1200-talet, har engelska lånord funnit sin väg in i svenskan. Efter andra världskrigets slut har strömmen blivit stridare, och i dag är engelskan vår klart största långivare. På Språkrådet, en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen, tar man varje dag emot frågor om hur dessa lånord bör hanteras i svenskan. Ska man direkt­översätta orden, hitta på egna, svenska ord eller använda de inlånade orden rakt av? Och vad händer då om man vill böja dem på svenska? Här är språkrådets uppgift att ge rekommendationer, som frågeställaren sedan kan välja att följa. . - I princip kan man välja mellan att anamma ett ord och att undvika det. Det finns en mängd anledningar till att vi vill låna ord från andra språk. . - Exempelvis behövs inte slash eftersom vi redan har snedstreck, säger Linus Salö.

. - Ombudsman används till exempel i engelskan. Undervisning på engelska mer invecklat än utvecklande  Att erbjuda undervisning på engelska är ett konkurrenskraftigt sätt för skolor att profi lera sig.

Undervisning på engelska mer invecklat än utvecklande 

Både barn och föräldrar inser vilka möjligheter som öppnas för den som smidigt behärskar ett andraspråk. Även många lärare attraheras av utmaningen att förmedla sin kunskap på ett nytt sätt. Maria Lim Falk, forskare vid institutet för nordiska språk vid Stockholms universitet, har undersökt om undervisningsformen är lika god som tanken. Fucking svenska! På 1990-talet ritade den danske serietecknaren Torben Osted en stripp som föreställde en pojke som glatt och leende vandrar genom sitt hus.

Fucking svenska!

Ruta efter ruta, utbrister han ”Fuck! Shit!”. I den fjärde och sista rutan konstaterar han entusiastiskt: ”Svenska är faktiskt inte så svårt …!” Strippen kan ursprungligen mycket väl ha skrivits på, och om, danska, men den sammanfattade redan då den obevekliga utvecklingen av modern svenska. Det svenska ordförrådet förökar sig dagligen med bland annat ord från engelska, men få lånord har i Sverige fått ett lika stort genomslag som just fuck och shit – ord som i engelskspråkiga länder som USA är tabubelagda. I en banbrytande studie visade den amerikanske psykologiprofessorn Timothy Jay att svordomar är en mycket kontroversiell och stötande sedvana. I mina egna undersökningar av amerikaners språkbruk har deltagarna haft vitt skilda uppfattningar om svordomar. Det är således kontroversiellt och mycket socialt komplicerat att använda svordomar i USA.