background preloader

Svenska

Facebook Twitter

ABC Korsord1. ABC Korsord2. Svenska åk 1 3 Måltavla. Magiska skrinets sagor på svenska - Magiska skrinet. Los Läs- och skrivundervisning : Beskrivande texter om djur. Under de senaste tre veckorna har vi i åk 1 lärt oss mer om att läsa och skriva beskrivande texter om djur.

Los Läs- och skrivundervisning : Beskrivande texter om djur

Jag har valt att lägga upp arbetet enligt cirkelmodellen för att eleverna så småningom ska kunna skapa egna faktatexter om djur. Inspiration till mitt arbete kring genrepedagogik har jag fått från Stärk språket, stärk lärandet (Pauline Gibbons), Låt språket bära (Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring), Att läsa faktatexter (Adrianne Gear) och Att undervisa i läsförståelse (Barbro Westlund). Valet kring vilket djur vi inledningsvis skulle läsa om blev enkelt då min kollega visste att eleverna var väldigt nyfikna på björnen.

Fas 1: Vår läsfixare Spågumman hjälpte oss att plocka fram våra tidigare erfarenheter och kunskaper om björnen genom att fråga eleverna vad de trodde att en text om björnen skulle handla om. I kolumnen Önskar veta fick eleverna ställa frågor, som jag sedan skrev ner. Matris Svenska åk 1-3. Checklista skriva faktatext. Genrepedagogik_Sexfaltare.pdf. Läsfixarmatris. Frågeplansch. Att skriva faktatexter - Mia Kempe. Läsåret börja lida mot sitt slut och mycket handlar nu om att avsluta terminen på ett bra sätt.

Att skriva faktatexter - Mia Kempe

Det ska bli skönt att vara ledig och få tid till att tänka på annat än skolarbete. Men visst kan det också kännas bra att ha lite tankar inför uppstarten i höst? I detta blogginlägg kommer jag berätta om ett arbetsområde som jag just nu håller på med i min klass, nämligen att skriva faktatexter om djur. Detta upplägg går lika bra att använda på hösten och upplägget passar både åk. 2 och 3.

Kanske något att starta upp höstens arbete med? Checklista läsa. Checklista läsförståelse. Introlektion_2.pdf. LÄSNING - LÄSFIXARE. Studiehandledning%20%28rev.%202012%29. Mellan raderna: serie om olika författare. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s4 Konstnären.

Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s1. Läsprojekt grundmall. Läsfixarmatris. LPP - Läsförståelsestrategier. Läsfixarna vt 2014. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Filmen om Läsfixarna. Filmer om lässtrategier. Språkutvecklande arbetssätt. Ingen panik – det är bara grammatik! I Grammatikbolaget, säsong ett mötte vi Mats på lagret, Britt-Inger i receptionen och ordkonstnären Peter när de hittade nya och enkla sätt att förstå grammatiska termer och ordklasser.

Ingen panik – det är bara grammatik!

I säsong två är några av karaktärerna tillbaka, medan andra har tillkommit. Grammatikbolaget visar vi hur roligt och enkelt det är med grammatik – och hur man både kan sjunga och prata om grammatik på ett annorlunda sätt. Vi fick en pratstund med Elin Ek (ja, det är hon som spelade Grynet!) Ordklasser. Nordiska språk. Svenska Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland av drygt 9 miljoner människor.

Nordiska språk

Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska. Svenskan särskiljer sig bland annat med sin prosodi, som kan variera rätt markant mellan olika dialektområden. Norska Norska är ett västnordiskt språk i den germanska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Danska Danska är officiellt språk i Danmark. Färöiska Färöiska är ett västnordiskt språk som talas av 80 000 människor, främst på Färöarna.

Plugga bättre: Mindmap. Pluggkoden: Strategier för minnet. Är det sant?: Källkritik. Språk i norden och dialekter. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Språkliga mål. Matris.pdf. Språk i alla ämnen (del 2) Språk i alla ämnen (del 1) MYTOLOGI, SAGOR OCH VÄSEN. Johan Glans Om De Nordiska Språken. Fornsvenska textbanken. Språkbruk del 1. Språkhistoria del 2. Språkhistoria del1. Språkhistoria, grannspråk, minoritetsspråk och språkbruk. Välkommen till Ingelas lekstuga! Jag heter Ingela, är mamma till fem barn i åldrarna 8-23 år, och förskollärare.

Välkommen till Ingelas lekstuga!

Alla mina barn har/har haft verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi innebär en störning av artikulationsförmågan, man har alltså uttalssvårigheter. Här kan du läsa om verbal dyspraxi och språkstörning, och få tips om lekar, spel, sånger, sagor och böcker som passar alla barn. Under länkarna till Årstider, Högtider och Tema hittar du sånger, rim, boktips, pyssel och annat relaterat till ämnet. Uppdaterat 130504.

Klassrumsstrategier 1. Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. Skiljetecken. Nordiska språk. Dagens 5. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 skrivning. Skrivprocessen bedömning. Skrivprocessen7. Skrivprocessen6. Skrivprocessen5. Skrivprocessen4. Skrivprocessen3. Skrivprocessen2. Skrivprocessen1. MYTOLOGI, SAGOR OCH VÄSEN. Berättelseschema Cowboyen. Skribentens delar. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Helt rätt bok! ROMANPROJEKT. Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning.

ROMANPROJEKT

Dagboken Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. En bok du sent ska glömma. Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan.

En bok du sent ska glömma

Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet samt att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Inspiration har hämtats från Josef Sahlins romanprojekt Den magiska dörren och Monstret. Arbetet börjar med att fördjupa sig i genren Fantasy. Vad är det? Monstret -ett romanprojekt. Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet.

Monstret -ett romanprojekt

Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Romanprojekt. Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Den magiska dörren har ett lättare upplägg än Huset på så vis att handlingen utgår från en person, ”jag”. Huset passar enligt mig bäst för årskurs 5.

Skapare av läromedlet: Josef Sahlin. Lättlästa texter m bilder. Boksamtal- frågekort. Sagor från andra länder Del 6 - Podni och Podna. Sagor från andra länder Del 1 - Den magiska penseln. Årskurs 4-6 - Media Smart. Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler.

Årskurs 4-6 - Media Smart

I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Nosa på nätet med Superundersökarna. Sagan Superundersökarna ingår i Nosa på nätet, ett material som syftar till att på ett lekfullt sätt lära ut grunderna i ett kritiskt förhållningssätt. Nosa på nätet vänder sig till dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första år och materialet går att beställa gratis från Statens medieråd. Superundersökarna (2., rev. uppl. 2011) En morgon upptäcker Emma ett nytt spel på datorn. När hon klickat en stund hittar hon Snytkorven. Lathund i källkällkritik på internet. Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar.

En del webbplatser är rena guldgruvor medan andra ger oseriös information eller rent av falska fakta. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt ska hitta pålitlig information, men när du söker själv på internet, granskar du också själv informationen. Lita inte på allt du hör och ser på webben! Webbtips och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan? På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart. Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den. Målet är att få eleverna att se att det finns olika typer av reklam och vad reklam fyller för funktion i samhället.

Detta med "de" och "dem". Och "de". De eller dem? Att utveckla ett resonemang i svenska. Startsida - UR Barn. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang (svenska) Nordiska språk. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. Nordens språk med rötter och fötter. Sprog & kultur. Förstår du danska och norska p1 spraket 20141007. Norska danska svenska sant p1 spraket 20141111. Lässugen: Amanda och Ulla Skoog - UR ABC. Hjälpmedel för elever som har olika typer av funktionsnedsättning. Elever som har någon sorts funktionsnedsättning kan använda appen Legimus för att ladda ner talböcker (skönlitteratur och fakta) på sina Iphone och Ipads. Bibliotekarier kan registrera elever om de får föräldrarnas godkännande.

Kunskapsstjärnan - Spela, träna och ha roligt.