background preloader

Tala

Facebook Twitter

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål.

Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. Eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga. Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. Canvor: Annika Sjödahl // Annika. Muntlig redogörelse – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Det är vanligt med muntliga presentationer i skolan där eleverna får stå längst fram i klassrummet och prata om ett ämne. Det är en styrka att känna trygghet i att stå inför människor och prata!

Ibland tenderar dock dessa arbetsområden att bli väldigt långa och stora. Därför gillar jag att slänga in kortare muntliga uppgifter lite nu och då, för att avgränsa för mig själv och eleverna! Det här upplägget är hämtat från Skolverkets bedömarträning i att redogöra för något, och liknar mycket hur nationella provet ser ut i årskurs 6. Temat var fritidsintressen. Sedan valde vi ut ett intresse för att planera en gemensam presentation tillsammans i klassen. Fokus låg på att få till en bra struktur för redogörelsen med ett väl utvecklat innehåll (jag upplever att dessa två delar ofta är de svåraste).

Lektionen efter samlade vi ihop alla tankar i en gemensam planering. ”Skulle Robert förstå?” Under sammanställningen försökte jag rikta in mig på att skriva stödord. ). #talasomTED | GÖR ERT EGNA #TALASOMTED.