background preloader

Geografi

Facebook Twitter

The Story of Cholera. The Story of Ebola. Rent och smutsigt vatten - Globala målen. Syfte: Att göra barnen medvetna om att det inte går att ta rent vatten för givet. Metod: Låta barnen på olika sätt få erfara hur det är att inte ha tillgång till rent vatten till mat, dryck, tvätt, disk, toalett, bevattning, städ etcetera. Visa genom att servera smutsigt vatten, stänga av vattentillförseln och mäta vattenförbrukning. Pröva olika metoder att rena smutsigt vatten. Diskussionsfrågor: Varför är det viktigt att ha tillgång till rent vatten? Tidsåtgång: Temaarbete över tid. Tips på länkar: Experiment med vattenrening: Övningen är framtagen i samarbete med Fridhems förskola i Vänersborg. The Geological Society. Skip Intro >> Background image: The weathered slopes of Snowdonia Choose a new background: 1 2 3 4 5 6 7 8.

The Geological Society. The San Andreas Fault marks the junction between the North American and Pacific Plates. The fault is 1300 km long, extends to at least 25 km in depth, and has a north west-south east trend. It is classified as a right lateral (dextral) strike-slip fault. Although both plates are moving in a north westerly direction, the Pacific Plate is moving faster than the North American Plate, so the relative movement of the North American Plate is to the south east.

The Pacific Plate is being moved north west due to sea floor spreading from the East Pacific Rise (divergent margin) in the Gulf of California. Movement along the fault is not smooth and continual, but sporadic and jerky. The average rate of movement along the San Andreas Fault is between 30mm and 50mm per year over the last 10 million years. Www.superteacherworksheets.com/states/states-capitals-bingo_WNBMM.pdf. Spela det mest interaktiva geografispelet Gissa flaggan! Kretsloppet. Skolklasser - Gryaab - för ett renare hav. Handla hållbart. Planeträddarna. Online Game “Food Force” Puts Players On Front Lines Of Hunger. Food Force is a game on Facebook which puts players at the helm of the world's biggest humanitarian aid agency. Start playing Food Force WFP and KONAMI Digital Entertainment have teamed up to create an online game with a real-world impact. Food Force puts players at the helm of the world’s largest humanitarian aid agency.

It combines the multiplayer fun of other popular social media games with the ability to provide real meals to hungry children around the globe. Start playing Food Force! ROME – Food Force puts gamers in charge of their own aid agencies, fighting hunger around the globe as they deliver food, respond to emergencies and manage their resources. Food Force packs all of the strategy and networking elements key to the success of other social media games while also allowing players the chance to make a real difference in the lives of hungry children. Social media driven Like many other popular online games, players access the game through the social networking site Facebook. Planeträddarna. Stop Disasters.

Planets of the solar system. Berg(kedjor), floder och hav i Europa (Svenska). Handledning till webbspel. Vad går webbspelet ut på? Byt liv och perspektiv i två upplevelsebaserade spel där du som spelar interagerar med händelseförloppet genom att göra olika val. Du får gå in i en roll. Rollfigurerna är personer som lever med helt andra förutsättningar än eleverna gör i vanliga fall. Spelen har fokus på jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter och lyfter också fram olika frågor, som hiv och aids och utbildning.

Spelen är i huvudsak tänkt som en tankeväckare och som ett hjälpmedel för att starta diskussioner kring viktiga globala frågor. Fördjupningstexter till spelen finns här på hemsidan och där hittar du även bra länkar till externa hemsidor. Webbspelen är en omarbetning av det scenografiska Zenit City som fanns på ZENIT Stockholm i Kulturhuset och på ZENIT i Malmö i Kommendanthuset på Malmö Museer. Hur kan jag som lärare använda webbspelen? Det är lärarens målsättning som styr hur webbspelen används, men handledningen ger olika förslag. Teknisk information 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Handla för 1.25 dollar.

Välj ditt ämne - hitta gratis spel. Välj ämne för att få en lista med alla spel inom det ämnet. Det du får är roliga och pedagogiska spel för elever i skolan. Matematik Senaste spelen: Addition och subtraktion hela tiotalTalkamraterna med talhusDubbelt o. hälftenHemlisar i addition och subtraktion 1-10Blandad huvudräkning Visa alla 125 spel Engelska Senaste spelen: Undeterminersordningstalen 1-5 engelskaAnimal factsWhat's your name? FIND THE WORD Visa alla 93 spel Svenska Senaste spelen: MeningarE eller Ä? Visa alla 65 spel Geografi Senaste spelen: Nordens berg åar sjöar och havNordens StäderNordens länder Visa alla 16 spel Biologi Senaste spelen: FiskspelVåra sinnenTräd och svamp i skogenÅrstidernaLivet vid sjön Visa alla 15 spel Historia Senaste spelen: FrihetstidenStenkoll på stenåldernBronsåldern - en vacker tid!

Visa alla 10 spel Kemi Senaste spelen: FarosymbolerVatten - BegreppKemiska salterVatten och luftSyror och baser Spanska Senaste spelen: Frågeord spanskaÖva på Ser/EstarSpanska ord och fraserOrd på spanskaOrd för beskrivningar Fysik. Online - lär dig geografi (svenska)