background preloader

Ks105

Facebook Twitter

Esl

Interior design. The Benefits of Helping Preschoolers Understand and Discuss Their Emotions. Terrible Twos.

The Benefits of Helping Preschoolers Understand and Discuss Their Emotions

Threenagers. Fearsome Fours. Отхвърляйки бащата… Автор: М.В.

Отхвърляйки бащата…

Луковникова Превод от руски: Виолета Спасова Отвергая отца… „При първата среща (момче на 6 години, тежко невротично разстройство): – С кой живееш? – С мама. – А татко? При първата среща (тийнейджър на 14 години, тежки мигрени, припадъци, противозаконно поведение): – А защо не си нарисувал баща си, нали сте едно семейство? При първата среща (момиче на 6 години, проблеми с общуването, не внимава, нощни кошмари, заекване, гризе си ноктите…): The 14 best family friendly islands in Greece. Отопление на оранжерии. Съвременни отоплителни системи, концепции за повишаване на енергийната ефективност Като част от сектора на хранително-вкусовата промишленост, който се радва на икономически подем през последните години, оранжериите налагат нов прочит на традиционно използваните решения за отоплението им.

Отопление на оранжерии

Спецификите в конструкцията и функционалното предназначение на оранжериите обясняват наличието на изисквания към отоплителните системи и управлението им, различни от характерните за битови или индустриални сгради. Въпреки традициите, които има България в хранително-вкусовата промишленост, икономическата стагнация през деветдесетте години на миналия век обяснява техническата амортизация на малкото стари, запазени оранжерии и отсъствието на ноу-хау при изграждането на нови.

А технологиите на оранжерийното производство не са спрели развитието си през последните години в посока използването на съвременни технически съоръжения и системи, осигуряващи оптимален за отглежданите култури микроклимат. aлиз. Top 10 Messy Updo Tutorials For Different Hair Lengths. #Hairstyles can always give you a new look adding an edge to your personality.

Top 10 Messy Updo Tutorials For Different Hair Lengths

When we talk about it, updos are great to tell your mood of the day or define your look according to the occasion. And messy updo hairstyles can do justice to any look then it is for a night out or a holiday. Here, we have rounded up top messy updo tutorials for you that are good to go for short to medium to long hair. 1. Big mohawk The smashing mohawk is quite trendy and totally chic.

Via 2. This dramatic loose updo is too easy and looks spectacular. Via 3. How to Run an eCommerce Store. (Guest post by Jun Loayza, as part of our Side Hustle Series.

How to Run an eCommerce Store

I met Jun two Summers ago and he’s always creating something new! Great great guy to learn from – I hope you all really enjoy this :)) I’m a huge proponent of multiple sources of income. Ever since I read the 4 Hour Work Week, I felt the need to increase my passive income slowly but surely, with the goal of never having to work a full-time job again. I have multiple sources of income, but today I will focus on my newest venture: the online e-commerce store. My side hustle: MintedRepublic.com – an online e-commerce store that sells day dresses and other luxury women’s clothing. We ran into many obstacles along the way, but once we finally launched, we were able to enjoy a steady stream of dependable income. Не хора за изхвърляне - Капитал. „Ние не сме типичните български баби“: курс по английски за възрастни Hi, what’s happen?

Не хора за изхвърляне - Капитал

Това е първата реплика на Йорданка Павлова, която току-що с размах е отворила вратата на класната стая. Йорданка има четирийсет години трудов стаж, чака да я пенсионират и вече се е настанила на учебния стол. Вади химикалка, учебник по английски и една тетрадка. Освен нея в мрачната стая има още пет жени. През 2006 г. над 43 хиляди българи са се пенсионирали. Кризата след пенсионирането е едва първото препятствие в тежкото състезание, наречено изживяване на "заслужените години отдих". "Това е въпрос на начин на мислене и закоренели стереотипи", смята Таня Гебова от дружество "Знание".

Ателието на последния етаж на читалище "Георги Раковски" е изпълнено със светлина. На сбирките на група "Захари Зограф" се срещат две поколения. Но и искат да кажат на внучето "айде, баба, go to bed". За удобно писане с лява ръка има правила! Начинът, по който пишат левичарите, често изглежда странен.

За удобно писане с лява ръка има правила!

Някои от тях изнасят лакът силно встрани, извиват китката си над реда, усукват тялото си или изкривяват глава – обикновено надясно. Други обръщат листа почти перпендикулярно на масата. А има и такива, които държат химикалката с четири пръста или направо я стискат в юмрук. Всичко това създава усещането, че писането с лява ръка е изключително трудно и уморително. И не без основание. Позиция на молива Моливът е разположен между палеца, показалеца и средния пръст, а горният му край “лежи” в сгъвката между палеца и показалеца, сочейки към левия лакът.

Позиция на листа Листът е поставен пред лявото рамо. Позиция на ръката и китката Предмишницата (частта на ръката от лакътя до китката) на пишещата лявата ръка стои перпендикулярно на долния край на листа. Позиция на тялото Гърбът е изправен, тялото не е усукано настрани, главата не е наклонена. The 50 most influential travellers of our time. Revealed: 19 Things to Know Before You Start a Blog. Last Update November 19th, 2016.

Revealed: 19 Things to Know Before You Start a Blog

Sugar Aunts: Quick As A Cricket Activity Teach Empathy. Kids can have a difficult time with learning to be empathetic.

Sugar Aunts: Quick As A Cricket Activity Teach Empathy

Crafts

Recepti. Baby sign language. 101 Important Questions To Ask Yourself.