background preloader

Ks105

Facebook Twitter

Easydrawingforkids.com. Super-tall, super-skinny, super-expensive: the 'pencil towers' of New York's super-rich. It is rare in the history of architecture for a new type of building to emerge.

Super-tall, super-skinny, super-expensive: the 'pencil towers' of New York's super-rich

STORE / Soft White. Artist Turns Everyday Words Into Pictures. Fun & Activities for Seniors: Why Play Is Important. Do your ideas about activities for seniors need an inspiring lift?

Fun & Activities for Seniors: Why Play Is Important

You wouldn't be the first person to say yes. After all, it's sometimes easy to forget how much fun life can really be—regardless of your age. Joyful pursuits are what make us feel truly alive, engaged, and connected. PS4 500GB SLIM WHITE. 98% ДЕЦА БЕЗ БЪДЕЩЕ? – Мини Машини. 10 Amazing Books to Read Aloud to Big Kids. Why don't my kids just do what I say the first time I say it? Tuesday, September 20, 2016 8 reasons kids don't "listen" -- and 8 solutions that work.

Why don't my kids just do what I say the first time I say it?

"In one fairly typical encounter, a father asked his eight-year-old son five times to please go take a bath or a shower. After the fifth plea went unheeded, the father picked the boy up and carried him into the bathroom. A few minutes later, the kid, still unwashed, wandered into another room to play a video game. " -Elizabeth Kolbert This situation may be extreme, but most parents I know have some version of this complaint. 1. No child understands why a bath seems so essential to you.

Solution: Дъжд в картини. Насред всички внушителни пейзажи, свети образи, легендарни герои и красиви цветя се открояват "дъждовните картини" на художника Павел Митков.

Дъжд в картини

Да пораснеш под погледа на специалисти - Мама Нинджа. Автор: Нина Любенова Случи се така, че лепнаха на детето грешна диагноза като бебе, заради която влезе в една програма, за да го следят специалисти-физиотерапевти, логопеди и психолози.

Да пораснеш под погледа на специалисти - Мама Нинджа

Много съм благодарна на този лекар! Екипът им помогна много със съвети в процеса на израстването му. Напълно здраво, сръчно и умно дете е. Но както всички знаем, всяко дете се развива различно и няма унифицирани съвети в помощ на родителите. Това, което правеха служителите по програмата, бяха ежемесечни посещения у дома, по време на които следяха физическото и емоционалното развитие на детето, обсъждахме новостите за последния месец, как расте и получавах винаги работещи съвети за проблемите, които срещах от всякакво естество както и идеи за занимания, отговарящи на етапа му на развитие. The Gift of Gratitude: How Your Family Can Give Back by Volunteering on Vacation. Да си първокласник - то не е шега. Известни стихотворения за първи клас. Да си първокласник - то не е шега.

Да си първокласник - то не е шега. Известни стихотворения за първи клас

Колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам - времето следя. Конфитюр - Photos. Десет неща, които мразя в теб, мамо! : Първите седем. Тя е жената, която…

Десет неща, които мразя в теб, мамо! : Първите седем

Esl

Един брилянтно лесен начин да вземете трудно решение. Това, което виждате, е известно като „квадратът на Декарт“ - лесен, но свръх ефективен метод да вземете трудно решение.

Един брилянтно лесен начин да вземете трудно решение

Идеята зад него е, че той ви помага да анализирате всеки проблем или ситуация от различни ъгли, като отговорите само на четири въпроса. Дайте си честни отговори на следните въпроси: 1. Какво ще се случи ако направя това? (Какво ще получа от него?) 2. 3. 4. Защо този метод е толкова ефективен? Обикновено, когато сте в ситуация, която изисква от вас да вземете трудно решение, често спирате на точка първа – какво ще се случи, ако го направя?

Interior design

The Benefits of Helping Preschoolers Understand and Discuss Their Emotions. Terrible Twos.

The Benefits of Helping Preschoolers Understand and Discuss Their Emotions

Threenagers. Fearsome Fours. These are years marked by tantrums and meltdowns — palpable reminders that young children haven’t yet learned how to regulate their emotions. Отхвърляйки бащата… Автор: М.В.

Отхвърляйки бащата…

The 14 best family friendly islands in Greece. Отопление на оранжерии. Съвременни отоплителни системи, концепции за повишаване на енергийната ефективност Като част от сектора на хранително-вкусовата промишленост, който се радва на икономически подем през последните години, оранжериите налагат нов прочит на традиционно използваните решения за отоплението им. Спецификите в конструкцията и функционалното предназначение на оранжериите обясняват наличието на изисквания към отоплителните системи и управлението им, различни от характерните за битови или индустриални сгради. Въпреки традициите, които има България в хранително-вкусовата промишленост, икономическата стагнация през деветдесетте години на миналия век обяснява техническата амортизация на малкото стари, запазени оранжерии и отсъствието на ноу-хау при изграждането на нови.

А технологиите на оранжерийното производство не са спрели развитието си през последните години в посока използването на съвременни технически съоръжения и системи, осигуряващи оптимален за отглежданите култури микроклимат. aлиз. Top 10 Messy Updo Tutorials For Different Hair Lengths. #Hairstyles can always give you a new look adding an edge to your personality.

When we talk about it, updos are great to tell your mood of the day or define your look according to the occasion. And messy updo hairstyles can do justice to any look then it is for a night out or a holiday. Here, we have rounded up top messy updo tutorials for you that are good to go for short to medium to long hair. 1. Big mohawk The smashing mohawk is quite trendy and totally chic. Via 2. This dramatic loose updo is too easy and looks spectacular. Via 3. How to Run an eCommerce Store. (Guest post by Jun Loayza, as part of our Side Hustle Series. I met Jun two Summers ago and he’s always creating something new! Не хора за изхвърляне - Капитал. „Ние не сме типичните български баби“: курс по английски за възрастни Hi, what’s happen? Това е първата реплика на Йорданка Павлова, която току-що с размах е отворила вратата на класната стая. Йорданка има четирийсет години трудов стаж, чака да я пенсионират и вече се е настанила на учебния стол.

За удобно писане с лява ръка има правила! Начинът, по който пишат левичарите, често изглежда странен. The 50 most influential travellers of our time. These 50 innovators are the ultimate globetrotters for the 21st century - inspirational movers and shakers who will change the way you see the world, from Angelina Jolie to the Dalai Lama. Revealed: 19 Things to Know Before You Start a Blog. Last Update November 19th, 2016. Thinking that you’d like to start a blog this year? This post is for you! Today I’m going to show you some really important things you need to know before you jump in. Sugar Aunts: Quick As A Cricket Activity Teach Empathy.

Kids can have a difficult time with learning to be empathetic. Teaching kids empathy doesn't have to be hard. Empathy is an important part of social-emotional awareness and self-awareness. When we read our recent Book Club Play Date book, "Quick as a Cricket", the feelings and values each animal stood out.

Crafts

Recepti. Baby sign language. 101 Important Questions To Ask Yourself. “The key to wisdom is knowing all the right questions.” – John Simone What questions do you ask yourself every day? Believe it or not, the kind of questions you ask determine the kind of life you lead. That’s because your questions trigger its own set of answers, which lead to certain emotions, which then lead to certain actions (or inactions), followed by results. If you ask yourself limiting questions, you’ll get limited results. If you ask yourself mind-opening, forwarding questions, you’ll gain a lot more out of them.