background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg berättade jag att jag testat mina elever med det nya bedömningsstödet i taluppfattning som Skolverket kom ut med i somras.

Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe

När jag utvärderade resultaten visade det sig att det var framför allt två områden jag behövde fokusera mer på. Det ena var att träna eleverna att skriftligt redovisa sina lösningar (vilket jag skrev om i förra inlägget) och det andra var att öva på tallinjen. I detta inlägg tänkte jag därför dela med mig av lite tips och övningar som förhoppningsvis kan hjälpa elever som har svårt med just tallinjen. Det finns flera forskare som vittnar om tallinjens betydelse för matematikinlärning. En av dem är Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Att använda ett digitalt verktyg och en interaktiv tallinje kan vara ett sätt att hjälpa de elever som ännu inte fått en egen inre bild av tallinjen. Tips och ideer pa hur arbeta med tallinjen. Receptomvandling – Vi bakar scones! Tre kreativa matteövningar – backeboblog. Här kommer tre roliga övningar som utmanar elevernas matematiska tänkande och samtidigt är jättekul, mina elever gillar dem jättemycket.

Tre kreativa matteövningar – backeboblog

Hoppas någon annan mattelärare därute kan ha nytta av dem! //Lotta, matematiklärare på Backeboskolan 1. Mattesnurran För några sedan tillverkade vi en temasnurra (ca:70 cm i diameter) som vi sedan använt flitigt till olika saker, bla lotterihjul på vår årliga julmarknad. 2. Under höstterminen gick mattesnurran varm när vi spelade närmast 1000. Spelet går ut på att man ska försöka komma så nära talet 1000 som möjligt. Writing-The Math Strategy that Works. If you really want your students to remember those math concepts, there's one sure-fire way to get it done.....writing!

Writing-The Math Strategy that Works

By the way, this is true for any other subject too. En till EVENTSAJTER webbplats. 2A_brakspeletlapppalapp.pdf. Synliggöra bedömningen av förmågorna. Ny pedagogisk planering i Taluppfattning och tals användning har idag introducerats i klassen.

Synliggöra bedömningen av förmågorna.

Jag har den här gången försökt att ta ännu ett steg mot att förtydliga bedömningen av förmågorna. Vi bedömer eleverna i kunskapskrav och centralt innehåll men det görs genom förmågorna. Rita symmetriska bilder. Facebook. Matteuppgift1. Skapligt Enkelt matematiskt. Newlink9459?_afrLoop=4217841327969000&_afrWindowMode=0&_adf. Newlink238?_afrLoop=4217753977647000&_afrWindowMode=0&_adf. Tallinje_0-100. iPad och matte. Sagor med matematiska begrepp: lektionsplan. Matematiska begrepp: igenkänning, förståelse, användning Lektion genomförd i årskurs 2.

Sagor med matematiska begrepp: lektionsplan

Elevernas sagor finns på Mattesmedjan. Läroplanen, Lgr11: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­ sättningar att utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” Lektionens syfte: Repetera matematiska begrepp vi lärt oss under läsåret kopplat till sagoskrivande som vi också tränat på under läsåret. Preview: Inlägg publiceras inför lektionen och länk delas i veckobrev. Introduktion: Vad är matematiska begrepp? Uppgift: Arbete i par.Tre matematiska begrepp per par.Skriv en kort saga som innehåller de tre matematiska begreppen i vår blogg.Läs kompisars sagor.

Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik. När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna.

Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik

Idag är hon förstelärare och driver det språkutvecklande arbetet på Kvarnbackaskolan i Kista. - Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då? Frågar Karin Pettersson sina tredjeklassare. - Du ska mäta med linjalen, svarar en pojke. Skrivande lektion om magiska tallinjer. Den här gången tänkte jag kort och gott dela med mig av en lektion.

Skrivande lektion om magiska tallinjer

Inte om upplevelsen eller mina reflektioner utan jag delar med mig av strukturen – planering, genomförande och efterarbete. Vad_ar_en_mattemarknad.pdf. JEUX maths. Kreativ matte. Ugglornas näste. Den gångna veckan har vi börjat jobbat med hundrarutan på olika sätt.

Ugglornas näste

Jag tror mycket på att vara tydlig med och för eleverna om vad vi ska lära oss och varför. Hur- är en del jag gärna vill få in elevernas tänk i, successivt med ökad ålder och mognad. Tydlighet och språk viktigt på lågstadiet. – Den allmänna bilden av matematik­undervisning är att läraren håller en genomgång följt av ensamarbete i boken.

Tydlighet och språk viktigt på lågstadiet

Min ambition var att ge en mer nyanserad bild av hur det ser ut, säger Margareta Engvall. I avhandlingen Handlingar i matematikklassrummet har hon filmat, studerat och analyserat lågstadielärares undervisning i addition och subtraktion i fem olika klasser under våren i årskurs 2 och hösten i årskurs 3. Även om undervisningarna verkar ganska lika, visar en närmare granskning att det också är mycket som skiljer mellan olika klassrum. Matematiklyftet. Start?_afrLoop=3485012181670000&_afrWindowMode=0&_adf. Shari Sloane - Educational Consultant. Math Centers and Games (Click on any image to see a larger version of that image.) 10s Go Fish - This game is played just like "Go Fish.

Shari Sloane - Educational Consultant

" Instead of asking for a card to match your card, you have to ask for a card that would add with one of your cards to make a sum of 10. I introduced the game with out class 4th Grade buddies, but it was still really difficult. So I made up this little cheat sheet to show that combos that make 10. Click here for the 10s Go Fish Cheat Sheet. Shape Fill In - This is the perfect game to differentiate your instruction. Click here for the Shape Fill-in Star. Click here for the Shape Fill-in Heart. Matteva.