background preloader

Malins PP

Facebook Twitter

Genrepedagogik. B som i berättelser. Vårt arbete kring bokstaven Bb har, förutom den vanliga ljudanalysen och det andra bokstavsarbetet i olika böcker, handlat om att börja skriva berättelser.

B som i berättelser

Målet: Skriva berättelse med inledning, problem, lösning och slut. Eftersom vi jobbar med siffran 3 också den här veckan valde jag att börja detta arbete med att läsa sagan om Guldlock och de tre björnarna och letade efter saker som det var tre av i sagor. Forts språkliga mål, lägesord. Instruerande genren. Engelska, samma lektion, olika nivåer. Att erbjuda en undervisning på flera nivåer gäller i alla ämnen i skolan.

Engelska, samma lektion, olika nivåer.

Den här lektionen har vi jobbat i engelskan och även där ligger vi på olika nivåer kring samma mål. Just i engelska är ett ämne där jag är ganska styrd av läromedlet. Vi använder oss av Magic och i slutet av workbooken så ska eleverna, efter varje kapitel, självbedöma hur de tycker att det gått att nå målen för kapitlet. Elevinflytandet blir verklighet. Måste bara tipsa om spel-idén som mina elever tyckte att vi skulle göra under arbetet med forntiden.

Elevinflytandet blir verklighet.

När de fick vara med och bestämma hur vi skulle nå målen kring forntiden, i uppstarten av den pedagogiska planeringen, så kom idéen om att göra ett forntidsspel. Genre inbjudan. Inför vårt kommande julspel så skulle vi i fredags skriva inbjudningar till de andra klasserna på skolan.

Genre inbjudan

Men såklart pratade vi om vad som är viktigt att ha med när man skriver inbjudningar. Så gjorde vi en ny lite mindre genreplansch om inbjudningar. Bara för att barnen iaf ska uppmärksamma att det är en annan slags text, en annan liten genre än de vi brukar använda. Stava vanliga ord. Fick ett tips när jag var ute på FL-uppdrag.

Stava vanliga ord.

Att eleverna har för dem vanliga ord på bänken och tränar på när de får en stund över. Sagt och gjort. Elevinflytande såklart så barnen fick vara med och bestämma vilka ord de tyckte de ofta skrev och som de tyckte var svåra att komma ihåg hur de stavades. Argumenterande genre, textmall. Resonera kring meta-förmåga i åk 2. Arbetet kring vår PP Vårt samhälle fortsätter.

Resonera kring meta-förmåga i åk 2.

Vi har varit på studiebesök på kommunhuset och utifrån det besöket så har vi skrivit en återberättande text med en resonera-knorr. Progression 4-rutan. Fler personer.  Då fortsätter vi progressionen i att skriva berättelser i den Narrativa genren.

Progression 4-rutan. Fler personer. 

Vi började arbetet med att skriva i 4-rutan för att alltid skriva med ”röd tråd”. Vi fortsatte med 8-rutan för att behålla den röda tråden men att även göra berättelserna mer beskrivande. Progressionen efter det blev att skriva berättelser med röd råd som var mer beskrivande men där det skulle vara fler problem med. Vi använde då ”flerproblems-mallen”. Nu var det dags att öka progressionen lite till vi ska skriva beskrivande berättelser med röd tråd där det är fler problem och dessutom fler personer, i det här fallet misstänkta med. Bedömning kring PP-arbete. Har fått några frågor om hur jag gör när jag bedömer mina elever.

Bedömning kring PP-arbete

Så här svarade jag senast idag: Religion, vi når målet genom förmågorna  -Berätta! i matten.  Vi har jobbat med strategin: Punkt, stopp, rita när vi jobbat med problemlösning i matematiken.

-Berätta! i matten. 

Jag fick till mig genom en kollega i mattelyftet att be eleverna att berätta vad det stod i uppgiften. Inte läsa utan berätta! Berätta för mig vad det stod. Väldigt viktigt för förståelsen och förstår jag inte så jag kan berätta så måste jag läsa igen a’la detektiven bland läsfixarna. Vi har jobbat så ett tag nu och det är så viktigt och så bra. Läs till punkt, stopp, berätta och rita! Problemlösning. För mycket information? Studieteknik – gångertabell. Vi har fortsatt vårt jobb med att lösa problem.

Problemlösning. För mycket information? Studieteknik – gångertabell.

Den här gången lämnar vi programmeringen åt sidan men vi ska ändå hitta på lösningar för att ta oss till målet. Idag är det inga Bluebotar som ska ta sig till ett mål utan vi ska nå målet att lösa problemet. Det finns dock fortfarande många vägar att gå… Recensioner – ny genre. Eller ny och ny men ny som genre i form av genreplansch som stöttning. Målet är som vanligt att eleverna ska klara sig utan planscherna iaf tills de börjar fyran. Tills dess hoppas jag att jag har gett dem alla en bra grund att stå på inför mellanstadiets utmaningar. På postit-lappen står ord som eleverna hade idéer om hur en bok kan vara: spännande, rolig, tråkig, läskig m.m.

Vi började med att läsa bilderböcker, den här gången med lite Astrid Lindgren-tema eftersom Pippi råkade fylla 70 för någon vecka sedan. Vi tittade på bokrecension från boken Låt språket bära och pratade om vad som var viktigt med den här genren. Nästa lektion har eleverna gruppläst och tillsammans hjälpts åt att skriva en recension. Genrepedagogik. Berättelser inom religionerna, vi lär tillsammans.

Religionsarbetet fortsätter och efter att ha jobbat klart kring målet om platserna inom religionerna så går vi nu vidare med att kunna någon berättelse inom religionerna. Men vi glömmer inte de språkliga målen. Just nu nöter vi på allvar punkt och stor bokstav! Eleverna ska alltid innan de menar att de är klara kolla så att de inte har glömt punkt och storbokstav på något ställe. Problemlösning med kamratbedömning. Lektionen ägnades åt mattelyftets problem om kattmammorna.