background preloader

Att se, hitta tillbaka till

Facebook Twitter

Digitalt glas — Topright Nordic. Våra lösningar med digitalt glas gör butiksfönster, mässmontrar och kontorsmiljöer till levande budskapsytor.

Digitalt glas — Topright Nordic

Även befintliga glasväggar i konferensrum kan bli interaktiva paneler. For Teachers. Do you want to use Gapminder tools in your classroom?

For Teachers

Participate in one of the upcoming webinars leads by Mr Bob Lang, a UK teacher willing to share his tips and tricks. Read more Featured examples of Gapminder in education Teachers TV: Looking at statistics with Year 8 students[Javascript required to view Flash movie, please turn it on and refresh this page]Thanks to: Bob LangGapminder and Worldmapper Geography for a changing world resources from the Geographical Association, UK.Thanks to: Paula CooperGapminder course at the NYC iSchool An experimental high school course that challenges 10th and 11th grade students to use a quantitive lens to analyze the last 200 years of global history.Thanks to: Jesse Spevack Featured resources Gapminder World Gapminder World OfflineYou can use Gapminder World without an Internet connection!

My activity google account. Nationellt resurscentrum för fysik. Barnens omvärld är full av experimentmöjligheter, till exempel på en lekplats.

Nationellt resurscentrum för fysik

Gungan är en pendel. Create Your Own Meme. Idébanken - Sveriges ingenjörer. Här samlar vi alla idéer som ingenjörerna har fått fram genom de work-shops som vi kallar tänktankar.

Idébanken - Sveriges ingenjörer

Låt dig inspireras! 8 Ways AI Will Profoundly Change City Life by 2030. How will AI shape the average North American city by 2030?

8 Ways AI Will Profoundly Change City Life by 2030

A panel of experts assembled as part of a century-long study into the impact of AI thinks its effects will be profound. 8 Ways AI Will Profoundly Change City Life by 2030. Microsoft Power BI. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning Det här får du. Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Jobba Digitalt utifrån formativ bedömning…lärarperspektiv - Google Slides. Fågelsång och fågelläten - lyssna till 208 av Sveriges fåglar. Rhizom och det rhizomatiska klassrummet. Rhizom är en typ av rotstam som återfinns hos vissa växter som t ex vitsippa, ingefära, asp eller bambu.

Rhizom och det rhizomatiska klassrummet

Dessa växter är mycket resilienta och växer aggressivt i alla riktningar och har rotsystem som nystan utan synbar ordning, början eller slut. Men termen rhizom kan också användas som en metafor för att beskriva koncept, relationer och lärande som växer utan mönster eller lagar. Internets explosionsartade tillväxt med sajter, användare, fenomen och olika intressegrupper kan ses som en rhizomatisk struktur utan ett tydligt centrum eller mönster. Anv%C3%A4ndbarheter och designprinciper1. Varför Minecraft i undervisning? Skydda din integritet. Bloggar och sociala medier i skolan. I dag jobbar många lärare och elever med sociala medier i skolan.

Bloggar och sociala medier i skolan

Facebook, bloggar och wikis är populära redskap för samarbete, kommunikation och publicering av text, bild och ljudfiler. De sociala medierna är mötesplatser där elever och lärare skapar eget innehåll och kommunicerar med varandra, föräldrar och andra. Kan sociala medier öka kvaliteten i skolan? UNHCR - Mot alla odds - Välj språk. Google Help. Värderingsövningar - Metodbanken. Från det digitala till det virtuella klassrummet – Omvärldsbloggen. Förra våren skrev jag om ViRum, en satsning på att skapa en nätbaserad kollaborativ undervisningsmiljö på gymnasienivå i Svenskfinland, som drivs av Åbo Akademi och gymnasieskolorna i de tre regionerna.

Från det digitala till det virtuella klassrummet – Omvärldsbloggen

Tanken är att ViRum ska bidra till att underlätta den pågående digitaliseringen av gymnasiet, och ska kunna användas såväl i fjärr- och distansundervisning som i det fysiska klassrummet. Igår arrangerade forskargruppen Didaktiska dimensioner i digitalt lärande , som deltar i utvecklingen av ViRum, ett webbinarium för att reda ut begreppen kring digitala och virtuella klassrum. Över hela världen diskuteras behovet av att digitalisera skolan, nu när samhället utvecklas och förändras i en digital riktning. Men borde vi kanske hellre tala om virtualisering?

Vad är skillnaden mellan digital och virtuell? Förutom forskare från Åbo akademi deltog även lärare från Korrespondensgymnasiet, som är Sveriges enda distansgymnasium, i diskussionerna. Raspberry Pi: Allt du behöver veta om minidatorn Raspberry Pi. I denna artikel: 1: Minidatorerna som utmanar Raspberry Pi 2: De olika modellerna av Raspberry Pi 3: Vad kan man göra med Raspberry Pi?

4: Tillbehör du måste skaffa 5: Installera rätt OS 6: Spännande projekt 7: Mannen bakom Raspberry Pi 8: Ännu fler konkurrenter Del 1: Minidatorerna som utmanar Raspberry Pi Arrow Development Tools brakar på med Dragonboard 820c, en kortdator som riktar sig till samma publik som Raspberry Pi 3. Den finns ännu inte att köpa, men beskrivs i alla fall på Arrow Electronics sajt. Dragonboard 820c lär kosta bra mycket mer än Raspberry Pi 3, eftersom den är bestyckad med Qualcomms fyrkärniga 64-bitars Armbaserade processor Snapdragon 820, som är baserad på mikroarkitekturen Kryo. Läs också: Oracle vill locka unga till Java med Raspberry Pi Snapdragon 820 används i en del avancerade smartmobiler, liksom Snapdragon 821. Dragonboard 820c ska fungera med Android som operativsystem. Den nya kortdatorn är designad enligt organisationen Linaros specifikation 96Boards. Julkalender 2014 PedagogSNV. Lillamy1: Att inte få med reklam för andra klipp i sin Youtube film. Förskolesummit 2015: Digitala barn.