background preloader

Projekt edukacyjny

Facebook Twitter

Bernard Korzenlewskl - Powstanie_i_ewolucja_zycia.pdf. QPrint - Ewolucja_genomu_czlowieka_Justyna_Sosna.pdf. Teoria ewolucji – kłamstwo wszechczasów. Większość młodych ludzi rozpoczynających swoją wiedzę biologiczną staje przed ogromnym dylematem.

Teoria ewolucji – kłamstwo wszechczasów

Piszę większość, ponieważ rodziców wychowujących swoje dzieci dzielimy na wierzących, nie wierzących oraz nie wychowujących. Skupmy się jednakże nad tą pierwszą grupą. Dziecko należącej do rodziny chrześcijańskiej po pierwszych lekcjach biologii zadaje sobie pytanie: wierzyć religi czy nauce? Bujnie zilustrowane podręczniki ukazują nam stopniową przemianę owłosionego szympansa w wysokiego uśmiechniętego dobrze zbudowanego człowieka. Zdrowo myślący człowiek zaczyna wątpić to czego jest uczony. Bazując się na najpopularniejszym źródłem dzisiejszej wiedzy, mianowicie wolnej encyklopedii zwanej jako wikipedia, napotykam taką oto definicje ewolucji. „Ewolucja (łac. evilutio – rozwinięcie) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji.

Our Story In 2 Minutes. Klasycy nauki - Biblioteka - Wirtualny Wszechświat. Biologia - Ewolucjonizm. Human Family Tree. Etapy ewolucji człowieka. ETAPY EWOLUCJI CZŁOWIEKANiezwykle skomplikowana kwestia pochodzenia człowieka do dziś budzi liczne kontrowersje.

Etapy ewolucji człowieka

Większośc badaczy zgadza się jednak, że rozwój homo-sapiens jako gatunku zaczął się w Afryce. Przodkowie człowieka wyodrębnili się z małp około 5 do 8 miliardów lat temu w Afryce. Ci pierwsi praludzie, zwani australoplitekami, chodzili już na dwóch nogach, a więc mieli wolne ręcę, dzięki którym mogli używac prymitywnych narzędzi. W miarę jak ich mózgi się rozwijały, zaczeli produkowac coraz lepsze narzędzia i wyruszyli do Europy i Azji, gdzie musieli stawic czoła następującym kolejno po sobie zlodowaceniom, z których pierwsze zaczeło się około 1,5 miliona lat temu. Najstarsze kopalne szczątki, które naukowcy zaliczają do roawoju homo, pochodzą sprzed około 2.5-1.5 miliona lat.

Ewolucja - cechy wspólne i różnice człowieka i małp człekokształtnych. Małpy człekokształtne (Hominoidea) - rodzina małp wąskonosych obejmująca największe z żyjących współcześnie małpy.

Ewolucja - cechy wspólne i różnice człowieka i małp człekokształtnych

Najczęściej rodzinę tę dzieli się na dwie podrodziny: gibonowate i orangowate. Współcześnie żyjącymi małpami człekokształtnymi są goryl , szympans , bonobo z Afryki i orangutan z Azji. Budowa stopy u człowieka i i małp Cechy wspólne ludzi i małp człekokształtnych: chwytne dłonie, 5 palczasta dłoń i paznokcietaki sam układ zębów ( w każdej połowie szczęki 2 siekacze, 1 kieł, 2 przedtrzonowce i 3 trzonowce) stadne życie genomy człowieka i szympansa składają się w co najmniej 95% z takiej samej informacji genetycznej. Sekwencje aminokwasowe hemoglobiny ludzkiej i szympansa są identyczne wzrok skierowany do przodubiałka osocza krwi nie różnią sie prawie wcalezredukowany, niechwytny ogon (lub jego brak) silny rozwój mózgu Budowa dłoni u człowieka i i małp. Antropogeneza. Nauka o antropogenezie stawia sobie za cel odtworzenie historii ewolucyjnej współczesnego gatunku Homo sapiens (człowiek rozumny). Nie chodzi tu przy tym jedynie o znalezienie i ustawienie we właściwej kolejności kopalnych przodków człowieka rozumnego czy stwierdzenie, które z rozwojowych linii były główne, a które stanowiły tylko boczne odgałęzienia.

Antropogeneza ma na celu również wyjaśnienie mechanizmów kolejnych przemian, np. tendencji do stałego wzrostu objętości mózgu, pionizacji ciała, powstawania nowych zachowań, rozwoju języka itd. Badając pochodzenie człowieka, badacze nie ograniczają się tylko do analizy porównawczej kopalnych szczątków naczelnych. I. DRZEWO GENEALOGICZNE CZŁOWIEKA ( jeżeli chcesz w formie ilustracji to napisz na mojego e-mila to ci wyśle) Zgodnie z danymi anatomii porównawczej i fizjologii człowiek jest kręgowcem należącym do gromady ssaków, podgromady ssaków łożyskowych, rzędu naczelnych.

II. . Homo erectus. Untitled. Human evolution. Czy człowiek pochodzi od małpy, czy stworzył go Pan Bóg? - Parafia MB Królowej Polski w Brzegu Dolnym. Bardzo często pojawia się wśród ludzi wierzących pytanie, jak to w końcu jest z tą ewolucją Darwina i co na ten temat mówi Kościół?

Czy człowiek pochodzi od małpy, czy stworzył go Pan Bóg? - Parafia MB Królowej Polski w Brzegu Dolnym

Jak pogodzić to z opisem stworzenia człowieka, który znajdujemy w Piśmie Świętym? Na początku trzeba jasno zauważyć, że oba opisy początku człowieka: ten z Księgi Rodzaju i Darwina wcale się nie wykluczają. Spróbujmy, nie wchodząc bardzo w szczegóły, wytłumaczyć to sobie. Teoria ewolucji Darwina mówi, że człowiek, jak wszystkie istnienia na ziemi, podlegał ewolucji.

Pewne formy istnienia przekształcały się w miarę upływu lat (nawet bardzo wielu) w formy lepsze, doskonalsze. A teraz popatrzmy na opis biblijny. Gdy spojrzymy na opis stworzenia w języku hebrajskim, zauważymy, że użyty tam czasownik, tłumaczony na język polski jako "proch ziemi", z którego powstał człowiek (a raczej jego ciało) oznacza po prostu jakąś materię, która była już stworzona, która jest śmiertelna. Ewolucja człowieka. Kolebką ludzkości jest Afryka, gdzie kiedyś żyli wspólni przodkowie człowieka i małp człekokształtnych.

Ewolucja człowieka

Bodźcem dla rozdzielenia się linii ewolucyjnych było zróżnicowanie klimatu Afryki, związane z wypiętrzeniem pasm górskich wielkiego rowu tektonicznego około 10 mln. lat temu. W warunkach wilgotnych lasów równikowych zachodniej Afryki rozwijały się formy naczelnych przystosowane do nadrzewnego trybu życia. We wschodniej Afryce klimat stawał się co raz bardziej suchy, prowadząc do powstania otwartych terenów sawanny. Właśnie tam, w wyniku adaptacji do nowych warunków środowiska, ewoluowały populacje przodków człowieka. Pierwszymi formami w linii ewolucyjnej człowieka były australopiteki, które pojawiły się około 5 mln. lat temu.

Zredukowaniu uległy kły i diastema (charakterystyczna dla małp przerwa między kłem a siekaczami). Do tej pory brak dowodów, że australopiteki produkowały narzędzia. Kolejny gatunek człowieka - Homo erectus, pojawił się w Afryce około 1,8-2 mln. lat temu. Ewolucja człowieka. Zobrazowana. Ewolucja człowieka w 10 minut.