background preloader

En läsande klass Läsfixarna

Facebook Twitter

Stjärnläsare smart läsare. LPP - Läsförståelsestrategier. Läsfixarmatris. Bedömningsunderlag. Läsfixarna. Läsprojekt grundmall. Lässtrategier framsida. Läslogg s1. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta.

Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läsfixare-bokmärke. En-lasande-klass_bokmarke-baksida.pdf. Berättelseschema Cowboyen. Läxa Läsfixarna. Lasfixarkort_med_text. Lasfixarkort_med_text1.pdf. Vi introducerar Reportern. Reportern. Lässtrategilektion "Reportern" REPORTERNReportern ställer frågor på tre nivåer om texten.

Lässtrategilektion "Reportern"

Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar. När vi introducerar Reportern så gör vi det genom att använda Lena Franzens korta texter hämtade ur Monica Reichenbergs bok:" Läsförståelse genom strukturerade textsamtal". Lasse, 6 år åker tåg till mormor och morfar alldeles själv.

Vem ska Lasse hälsa på? Vart ska Lasse resa? Varför stiger inte Lasse av tåget i Lund? Vad skulle du ha gjort om du var i Lasses situation? I de texterna finns det mycket outskriven information och du måste leta ledtrådar och dra slutsatser. Spågumman. Spågumman. Cowboyen. Sagor med Cowboyen. Detektiven. Konstnären. Sammanfattning. LÄSNING - LÄSFIXARE. Läromedel i all ära - men använd dem på rätt sätt! På skolorna runt om i Sverige kryllar det av bra läromedel där eleverna skall träna läsförståelse.

Läromedel i all ära - men använd dem på rätt sätt!

Jag tror alla förlag har antingen några läsförståelsekort, läsförståelseböcker eller dylikt som de har producerat för att hjälpa svenska pedagoger att undervisa i läsförståelse och få eleverna att förstå det de läser. Det är genomtänkta texter, lagom långa, lagom mycket "nya" ord och texter ur olika genrer. Till dessa fina texter finns oftast frågor på olika nivåer gärna med en skrivuppgift kopplad till. Westlund skriver i sin bok "Att bedöma elevers läsförståelse"att svenska lärare upplever att de genom dessa läromedel tränar läsförståelse och att eleverna får lära sig att svara på olika slags frågor oftast på egen hand. Att utveckla läslust är centralt och kommer genom mycket läsning anser de svenska pedagogerna. De kanadensiska pedagogerna uttrycker att de undervisar sina elever i läsförståelse eller förståelsestrategier. 1.

. - Vad heter morfar? a4 inlaga studiehandledning en lasande klass[1] Så här gör du! Studiehandledningen hittar du genom att klicka på knappen ”Till Studiehandledningen” nedan.

Så här gör du!

Den återfinns även i övre menyraden. Övningstexterna hittar du genom att klicka på knappen ”Till texterna” nedan. De återfinns också i övre menyraden, och är sorterade efter den ordning de används i studiehandledningen. Du kan också klicka dig vidare till rätt övningstext direkt från studiehandledningen. När du har klickat dig fram till den övningstext du har valt kan du välja att se texten anpassad till datorskärmen eller för utskrift. Vi rekommenderar att jobba med materialet tillsammans i en studiecirkel inom till exempel ett lärarlag. Vi önskar dig lycka till i ditt arbete! Vilka texter passar att träna med.

Arbetsgång. Cirkelstöd ELK. Texter. Texter Till projektet och studiehandledningen bidrar en mängd förlag och deras författare och illustratörer med övningstexter.

Texter

Dessa får användas inom ramen för projektet, men de får inte publiceras i andra sammanhang, till exempel läggas upp på bloggar eller på andra hemsidor. Däremot går det bra att länka till materialet. Arbetsblad Till många planeringar finns arbetsblad. Det finns också läsloggar, diagram och annan användbar dokumentation. Årskurs 1 Archives. Årskurs 2 Archives. Årskurs 3 Archives. Årskurs 4 Archives. Årskurs 5 Archives. Årskurs 6 Archives. Läsloggar och övrigt material åk 1-3. Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan.

Läsloggar och övrigt material åk 1-3

Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Syftet med läsloggen är att befästa hur läsförståelsestrategierna används, men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig. Läslogg Stjärnläsaren fungerar utmärkt att använda på alla texter för att ge eleverna ett stöd i hur de ska använda strategierna (använd gärna Stjärnläsaren fakta för poesi).

För elever som aldrig arbetat med läsförståelsestrategier rekommenderar vi att samla varje läslogg i en gemensam loggbok för hela klassen eller gruppen. Du kan välja att skriva ut och samla i en pärm/bok eller att spara digitalt.