background preloader

7lk biologia

Facebook Twitter

Homo luzonensis asui Filippiineillä vielä 50 000 vuotta sitten – ihmisen varhainen sukulainen hämmästyttää tutkijoita. Homo luzonensiksen löytö sotkee entisestään teorioita ihmisen evoluutiosta.

Homo luzonensis asui Filippiineillä vielä 50 000 vuotta sitten – ihmisen varhainen sukulainen hämmästyttää tutkijoita

Filippiineiltä runsaat kymmenen vuotta sitten löytyneet luut kuuluivat aiemmin tuntemattomalle ihmisen varhaiselle sukulaiselle, kertoo Nature (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä torstaina julkaistava tutkimusartikkeli. Sen mukaan kyseessä ei ole nykyihmisen varhainen esi-isä, vaan ennemminkin sen sukulainen. Laji on nimeltään homo luzonensis sen muinaisen asuinsaaren Luzonin mukaan. Laji asui saarella noin 50 000 vuotta sitten. Tutkijoiden mukaan löytö vahvistaa näyttöä siitä, että ihmisen evoluutio ei ole ollut niin suoraviivaista kuin perinteisesti on oletettu. Tutkijoilla ei ole varmuutta myöskään siitä, ketkä ovat lajin esi-isiä.

Homo luzonensis oli varsin lyhytkasvuinen, ehkä vain alle 120 senttiä pitkä. Yhden teorian mukaan pienikokoisuus johtuu lajin sopeutumisesta sen eristyneeseen elinympäristöön. Voit keskustella aiheesta klo 14 saakka. WWF:n Living Planet 2018 -raportti. Selkärankaisen määrä vähentynyt selvästi Living Planet 2018 kertoo, että maapallon selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 60 prosenttia vuosien 1970 ja 2014 välillä.

WWF:n Living Planet 2018 -raportti

Käynnissä on lajien sukupuuttoaalto, joka on ensimmäistä kertaa historiassa ihmisen aiheuttama. Viime vuosina selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin kaksi prosenttia vuosittain, mutta alueelliset erot ovat suuria. Etelä- ja Keski-Amerikassa populaatiot ovat pienentyneet vuodesta 1970 jopa 89 prosenttia, kun Euroopan, Pohjois-Afrikan sekä Pohjois- ja Itä-Aasian kattavalla alueella ne ovat pienentyneet 31 prosenttia. Miksi eläinten määrä vähenee? Suurimmat syyt eläinten populaatioiden pienenemiseen ovat luonnonvarojen ylikulutus ja maankäytön muutokset. Näin paljon elinympäristöjen tuhoutuminen selittää populaatioiden pienenemistä eri lajiryhmissä Tarvitsemme selkärankaa toimia luonnon puolesta Kunnianhimoinen tavoite Suojelutyön vaikuttavuutta mitattava. Ei ruokaa ilman pölyttäjiä. Yrttien kasvatus ruukussa. Kasvata taimesi itse siemenistä alkaen.

Kastelu Kylvöstä kastellaan tarvittaessa.

Kasvata taimesi itse siemenistä alkaen

Tässä pitää olla huolellinen; tasainen kosteus on hyvin tärkeää, sillä kunnolla kuivahtamaan päässyt kylvös voi olla täysin pilalla. Liiallinen kastelu taas voi mädännyttää siemenet tai tukahduttaa taimien juuret. Lämpötila Sopiva idätyslämpötila on yleensä noin 20 astetta. Lämpötila ei saisi vaihdella kovasti. Kun siemenet ovat itäneet, lämpötilaa lasketaan. ja kansi poistetaan vähitellen. Valo Itämisen jälkeen on tärkeää että valo on riittävää. Kouliminen Kun taimet ovat tarpeeksi suuria käsiteltäviksi (yleensä sirkkalehtien lisäksi on ensimmäinen kasvulehtipari auennut) ne koulitaan eli siirretään väljempään, jotta ne saavat kasvutilaa ja voivat kasvaa tukeviksi. Lannoitus Lannoitus aloitetaan vasta, kun sirkkataimet ovat kunnolla näkyvissä; yleensä noin kahden viikon kuluttua koulinnasta.

Typen puute ilmenee vaaleana värinä ja heikkona kasvuna eli typpeä tarvitaan uusien solujen kasvuun. Kekkilän vinkit: Kasvata omia taimia. Nyt tärppäsi jättikuha! Toni näki järvessä jotain, joka vei yöunetkin – lähti aamuneljältä kalaan, ja se kannatti. Sinisimpukka on uskomaton vedenpuhdistamo – upeat kuvat vievät sinut Itämeren sinisimpukkariutoille. Vesiluontokurssi - sisävedet - lajit - Suuri Sininen. Tämä sivu on vielä täysin työn alla!

Vesiluontokurssi - sisävedet - lajit - Suuri Sininen

Eläin on eliö, joka ei itse kykene tuottamaan energiaa auringon valosta (vrt. kasvit ja yhteytys). Eläimet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: selkärankaisiin ja selkärangattomiin. Suurin osa eläimistä on selkärangattomia, sillä yli miljoonasta tunnetusta eläinlajista vain noin 50 000 kuuluu selkärankaisiin. Selkärangattomien eläinten ulkonäkö ja muut ominaisuudet vaihtelevat paljon sen mukaan, kuinka kehittyneestä ryhmästä on kysymys. Selkärankaisilla on aina nikamista koostuva tukiranka, tukirankaa ympäröivä lihaksisto sekä kehittynyt ruston tai luun suojaama keskushermosto. Selkärangattomat eläimet Nivelmatojen ruumis koostuu jaokkeista, jotka erottuvat toisistaan väliseinillä. Harvasukamadot (Oligochaeta) – fåborstmaskar, oligochaetes Juotikkaat (Hirudinea) – Iglar, Leeches Juotikkaat ovat litteäruumiisia loismatoja, joilla on imukuppi ainakin ruumiin peräpäässä.

Hyönteiset (Insecta) Surviaissääsket (Chironomidae) Kaksisiipiset (Diptera) Kalan osat. Suuri Sininen - Suuri Sininen. Mikrobien kasvua edistävät tekijät - Ruokavirasto. Mikrobien elinympäristössä tulee olla sopivassa määrin lämpöä, ravintoa, kosteutta, happea ja happamuutta.

Mikrobien kasvua edistävät tekijät - Ruokavirasto

Mikrobien lisääntyminen estyy tai hidastuu, jos jokin tekijöistä puuttuu kokonaan tai on kaukana normaaliarvosta. Elintarvikkeet tarjoavat lähes kaikille mikrobeille sopivia ravinteita ja toimivat näin ollen hyvinä mikrobeiden kasvualustoina. Käytännössä mikrobien kasvua elintarvikkeissa voidaan parhaiten rajoittaa vaikuttamalla lämpötilaan. Elintarvikkeiden kosteuteen, hapen määrään ja happamuuteen voidaan vaikuttaa vain rajoitetusti. Lämpötila Jokaisella mikrobilla on oma optimilämpötilansa eli paras mahdollinen lämpötila, jossa kasvu ja lisääntyminen ovat nopeinta. Tärkein keino hidastaa tai estää mikrobien lisääntymistä elintarvikkeissa on riittävän korkeiden tai alhaisten lämpötilojen käyttö. Happi Useimmat mikrobit tarvitsevat happea. Homeet tarvitsevat ehdottomasti happea kasvuunsa. Kosteus Elintarvikkeiden kuivaaminen on eräs vanhimmista säilöntämenetelmistä. Happamuus. Hyödylliset mikrobit - Ruokavirasto. Yleistä mikrobeista - Ruokavirasto.

Mikrobeilla tarkoitetaan yleensä paljaalla silmällä näkymättömiä pieneliöitä, joita ovat bakteerit, virukset, sienet eli homeet ja hiivat sekä jotkin loiset, kuten alkueläimet.

Yleistä mikrobeista - Ruokavirasto

Homeiden ja hiivojen elintarvikkeiden pinnoille aiheuttamat kasvustot on kuitenkin mahdollista erottaa paljain silmin. Useat mikrobit kuuluvat maaperän normaaliin mikrobikasvustoon, ja niitä tavataan käytännöllisesti katsoen kaikkialla maaperässä, vedessä, pölyssä sekä ihmisen ja eläimen iholla ja ruoansulatuskanavan limakalvoilla. Myös kaikki elintarvikkeet sisältävät mikrobeja, harmittomia tai osa sairauksia aiheuttavia eli patogeenisiä. Osa elintarvikkeiden mikrobeista on valmistusprosessin aikana lisättyjä hyötymikrobeja. Elintarvikkeet voivat saastua mikrobeilla missä tahansa elintarvikeketjun vaiheessa. Bakteerit Bakteerit ovat pieniä yksisoluisia mikrobeja, joita on kaikkialla elinympäristössämme. Kylmiin oloihin sopeutuneita bakteereita kutsutaan psykrotrofeiksi. Virukset Sienet: homeet ja hiivat. Perca fluviatilis.

Lajit – Suuri Sininen. Tervetuloa rantaretkelle! Pelasta järvi. Seven Million Years of Human Evolution.