background preloader

Elevledda utvecklingssamtal

Facebook Twitter

Elevledda utvecklingssamtal. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år.

Elevledda utvecklingssamtal

Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation - Unikums forum. Marina Ljungdahl Karlsson och Cecilia Bonde jobbar på Högastensskolan i Helsingborg.

Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation - Unikums forum

Deras inlägg om elevledda utvecklingssamtal publicerades på Helsingborgs stads blogg #HbgSkola. Läs om varför de bestämde sig för att börja med elevledda utvecklingssamtal och om hur de konkret går tillväga. Det är viktigt att elev och vårdnadshavare är delaktiga i samtalet.