background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Läroplan 2018 - Digitala skolan - Biologi. Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Biologins historia (Biologi) - Studi.se. Naturv ktarrapport 2006.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Naturvårdsverket. Biologi - www.matnat.org. Tecknad bild av en cell. De delar skrivna med grönt förekommer i växtceller och inte i djurceller. Vakuol är en ihålighet i cellen fylld med vätska eller luft.Cellvägg är en struktur av cellulosa som ger stadga och stöd åt växter. Lite som funktionen hos skelett.Kloroplast är en organell som innehåller klorofyll, det gröna färgämnet som bidrar till funktionen hos fotosyntesen, de kemiska processer som tillverkar druvsocker (glukos) av koldioxid, vatten och solljus. Glukoset används som energi vid uppbyggandet av celler i växten. Ribosomer är cellens proteinfabriker. Här sker tillverkningen av proteiner genom att t-RNA kopplar ihop aminosyror (translaterar) efter mallen hos m-RNA som kopierats (transkripterats) från DNA.Kärnpor är öppningar i kärnmembranet där m-RNA kan passera.

Inbäddat finns större membranproteiner som underlättar passagen.Cellkärna är DNA tätt packat och upplindat i kromosomer.

Livets utveckling

Människokroppen. Djur och natur. Skolämnen. Här kan du på ett roligt sätt lära dig mer om Sveriges natur, ekologi och biologiska mångfald. Sidan är ett läromedel för elever i skolan - med faktasidor om olika landskapstyper - skogen, fjället, sjön, jordbruket, havet och staden. Du hittar även frågesport och uppgifter att lösa ute i naturen. Kräver Shockwave Player på datorn. Taggar: biologisk mångfald, djur, ekologi, fjällen, frågesporter, hav, jordbruk, naturvård, sjöar, skogar, staden, vattenvård. Biologi - Grundskola 4-6. Biologi handlar om livet i alla dess former. Kunskaper i biologi är viktiga för att förstå den egna kroppen och hur den utvecklas, för att förstå människans roll i naturen och för att förstå livets utveckling i ett evolutionärt perspektiv.

Detta och mycket därtill ingår i biologiämnet för åk 4-6. Under rubrikerna i det centrala innehåll för åk 4-6 har har vi samlat resurser för lärande. Välkomna att ta del av innehållet! Natur och samhälle »Kropp och hälsa »Biologin och världsbilden »Biologins metoder och arbetssätt »