background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Dags för betyg! Kunskapsöversikt. Kunskapsvägg åk 4-6. Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg – så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Start - Bedömningsportalen.