background preloader

Johannahemminki

Facebook Twitter

Site is Offline. Tvt-tuki.

S2-materiaaleja netissä

Löytämisen iloa ja kaupunkisuunnittelun alkeita rakentelupelistä. Hoopa City -sovelluksessa tenavat saavat rakentaa ja asuttaa kokonaisen pienen planeetan.

Löytämisen iloa ja kaupunkisuunnittelun alkeita rakentelupelistä

Tarkoitus on tarjolla olevia peruselementtejä sormella pelialueelle raahaamalla luoda taloja, teitä ja vesistöjä. Vähitellen kaupungin kasvaessa sinne ilmestyvät Dr. Panda -peleistä tutut eläinhahmot puuhailemaan. Rakennuselementtejä on seitsemän. Vesipisara-kuvakkeesta saa aikaan järven, lehdestä taas kukkia. Peli lienee Dr. Pelissä yhteinen kaupunki. Tools for Educators - free worksheet templates, printable game templates, 100... Pelisivustoja. EU-pelit monella kielellä.

Pelisivustoja

Kivoja vaikka Eurooppalaisten kielten päivänä.Yhteisövisoja. Älypään lukijoiden itse tekemiä. Pelillisyyden lyhyt oppimäärä - Pelipeda. Pelillisyys ja leikillisyys liittyvät leikilliseen mielenlaatuun Pelillisyyden suhteen on monia väärinkäsityksiä, joten ajattelin kirjoittaa lyhyen merkinnän, jossa vähän yksinkertaistaen selvitän pelillisyyden käsitettä.

Pelillisyyden lyhyt oppimäärä - Pelipeda

Pelillisyyttä ja leikillisyyttä yhdistävä tärkeä käsite on leikillinen mielenlaatu. Theseus. Ohjaa_ja_opasta_kortit_tulostus. LiliaSlivinskaia. Finnish proverbs translated.

Toiminnalliset

Pelisuunnittelua pähkinänkuoressa. – Pelipeda. Tarina Jos peli ei ole pelkästään mätkimis- tai muuten yksin pelattava peli, sillä olisi oltava jonkinlainen logiikka, miten peli etenee.

Pelisuunnittelua pähkinänkuoressa. – Pelipeda

Tarina voi olla loogisesti etenevä kertomus. Keskeistä on, että tarinaan on suunniteltu konflikti, koska siitä syntyy oppimisen kannalta tärkeät seikat: Edularps. Elämäsi-värityskirja-2016. Pelillisyys oppimisympäristönä - Pelipeda. Kirjoitus julkaistu Roolipeli on käsitteenä tuttu.

Pelillisyys oppimisympäristönä - Pelipeda

Jokaisella meistä on päivän mittaan useita rooleja. Olemme työntekijöitä, lomalaisia, kavereita, sinkkuja, äitejä ja vielä hienovaraisemmin myötäilijöitä, kannustajia jne. Roolipelissä tai roolileikissä olemme omasta valinnastamme ja tiedostaen joku muu, kuin oikeasti olemme. Kysymys on leikillisestä oppimisesta, ja siksi se on useimmille helppoa. Säännöt ovat roolipelissä mukana luonnostaan. Peli luo yhteisen ymmärryksen Roolipelissä säännöt määrittelevät miten leikkiä leikitään. Malli tai kuva pelin maailmasta on jokaisen oma, mutta riittävän yhteinen, jotta roolien välinen leikki voi alkaa. Jane McGonigal: Gaming can make a better world. Pelillistämisideat, omat ja muiden oppimispelit - by IdeaScale. Oppimispelit. Oppimispelit © Hannamari Saarenpää, 2009 Pelit ovat jo pitkään olleet osana useiden ihmisten arkea.

Oppimispelit

Pelaaminen on vapaaehtoista toimintaa, jonka parissa ihmiset viihtyvät usein pitkäänkin. Pelit tarjoavat uudenlaisia haasteita ja motivoivat ihmisiä tarjoamalla mielekkäitä tavoitteita kiinnostavassa ympäristössä ja antamalla palautetta pelaajan toimista. Motivoiminen ja innostaminen ovat tärkeitä asioita myös opetuksessa, mutta usein ne jäävät puuttumaan. Oppimispelien taustaa Oppimispelit ovat pelejä, jotka on suunniteltu opettamaan jotain tietoa tai taitoa. Mobiilit_mahdollisuudet_kielet - Google Slides. Luontoliitto. Green Screen Documentation — Do Ink. You know what a "green screen" effect is, right?

Green Screen Documentation — Do Ink

It's used in the movies to make it look like the actors have landed on an alien planet, and it's used on TV to make it look like your local news announcer is standing in front of an animated weather map. Green Screen by Do Ink makes it easy to create green screen videos using your iPad. Vaikuttaja - Yhteiskuntaoppi - Alakoulu - Sanoma Pro. Vaikuttaja - Yhteiskuntaoppi - Alakoulu - Sanoma Pro.

Lisätty todellisuus opetuksessa. 10+ No-Signup Collaboration Tools You Can Use in 10 Seconds. iPad-aktiviteetteja esi- ja alkuopetukseen. Image - "Filosofisten kysymysten muodostaminen on aika...

S2-matskut

Tags now support 360° panorama images - how to create an interactive floor pl... We are happy to announce that ThingLink rich media tags now support 360° panorama images.

tags now support 360° panorama images - how to create an interactive floor pl...

Check out this cool example created by Studio3D in Sweden: The new tag type was built by Dermandar, a Lebanese company specialized in digital image technologies. Here’s how you can use it for creating an interactive floor plan with embedded immersive experiences of each room.

Map Creation Tools

Random. Telegram Messenger. New Script that will create Google Forms from questions in a Spreadsheet. There was a query posted in the GEG Singapore about automatically creating forms from spreadsheet questions. g(Math) kind of does this, so I threw a script together that will create a form from a highlighted range.

New Script that will create Google Forms from questions in a Spreadsheet

Frank Martela. Draw On Maps and Make Them Easily. Maukan joulukalenteri – Pelipeda. Luukku 12 Ketjukertomus Tämä on kaikille tuttu ketjussa kertominen.

Maukan joulukalenteri – Pelipeda

Olen itse käyttänyt ns. nappitarinoita, jossa nappi on koko kertomuksen lähtökohta. Olen aloittanut kertomaan napista tarinaa ja katkaissut oman kertomiseni juuri siinä kohdassa, kun on tapahtunut jotain, johon tarvitaan jokin ratkaisu. Kielten opettajien, vieraat+äidinkieli vaadittavat TVT-taidot, 2014.pdf. Tieto- ja viestintätekniikan osaamiskuvaukset. Lisää pelillisyyttä... Olin kouluttautumassa aiheesta pelillisyys viime viikolla Opinpaletti-verkoston järjestämänä Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa ja tarttuihan sieltä mukaan jotain uuttakin. Olen itse käyttänyt open pelityökaluista tunneilla Kahoottia mm. läksynkuulusteluun ja kertaamiseen ja joka kerta se saa yhtä mieluisan vastaanoton oppilaiden puolelta.

Tuttuja ovat myös Socrative ja Quizlet. Näissä kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa tarkoituksensa ja "käyttöliittymänsä" suhteen, mutta nyt en aio pureutua niihin, vaan kukin käyttäkööt niitä parhaaksi katsomallaan tavalla, Tällaiset tunteja rikastuttavat pelit ovat kuitenkin vain osa pelillisyyttä, jota voi luoda oppitunneille monella eri tavalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa saimme tutustua yhteen jo ikiajoin käytettyyn pelitapaan, jota kutsutaan tuttavallisesti nimellä simulaatio. Sedussa eli Sjoen Ammattikorkeakoulussa opiskellaan mm. sairaanhoitajiksi, lähihoitajiksi ja ensihoitajiksi. 8/4 työohje. Spin. Yksilöllisen äidinkielen polulla ~ Postia luokkahuoneesta. Esittelen tässä blogitekstissä kehittämääni kielenhuoltopolkua, jota olen kokeillut yläkoulun äidinkielessä tämän lukuvuoden ajan. Kielenhuoltopolku on osoittautunut yllättävän toimivaksi tavaksi opiskella oikeinkirjoitusasioita yksilöllisesti.

Oppilaat ovat antaneet kielenhuoltopolusta lähes pelkästään myönteistä palautetta, ja he ovat hyvin yksimielisesti ilmoittaneet, että haluavat jatkaa opiskelua samaan tapaan ensi vuonna. Mikään menetelmä ei kuitenkaan tee autuaaksi, ja esittelenkin myös mallin heikkouksia sekä opettajan että oppilaan kannalta. Ohjeistan kielenhuoltopolun oppilailleni diaesityksen avulla. Dioissa näkyy jo muutos, jonka toteutan ensi vuonna: taso 1 tehdään lähtötasotestinä. Diaohjeistuksen lisäksi käyn oppilaiden kanssa läpi luokkahuoneen seinälle kiinnitetyn visuaalisen mallin, jossa kuvataan koko polku alusta loppuun asti.

Kun oppilas kokee, että hän osaa riittävästi läpäistäkseen testin, hän pyytää saada testin auki luokan tietokoneelle.

Misc

Gamification. Presentation Tools. Collaborating Tools. Digital Skills. Character Creation. Game Mechanics. Work. LearningApps - interactive and multimedia learning blocks. Loader. S2. Visual. M-Learning. Flipped Classroom. Publishing. Learning Through Assessment. Mitä sinä tiedät monikulttuurisuudesta, etnisyydestä tai pakolaisista? Who is a refugee and what does integration mean? Terms can be tricky sometimes and misusing them might cause misunderstanding. The following list and graphics explain and show interesting facts about different kinds of terms of multiculturalism. Monikulttuurisuuteen liittyvät teemat, maahanmuutto ja pakolaisuus ovat suosittuja puheenaiheita etenkin nyt vaalien aikaan. Keskustelua seuratessa on havaittavissa kuitenkin puutteita sekä terminologian ymmärtämisen että faktojen hallinnan kohdalla.

Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä monikulttuurisuuteen liittyvien käsitteiden määritelmistä ei aina ole yksimielisyyttä, ja myös faktatieto muuttuu jatkuvasti. Ennakkoluulo: Ennakkoluulolla tarkoitetaan puutteellisin tiedoin muodostettua käsitystä tai mielipidettä kohteesta. Etnisyys: Etnisellä ryhmällä voidaan tarkoittaa joukkoa ihmisiä, joilla on joitakin kulttuurisia, kielellisiä tai rodullisia erikoispiirteitä, yhteinen alkuperä ja jotka tuntevat kuuluvansa yhteen.