background preloader

Yleistä

Facebook Twitter

Kielitaito

Opettajalle — Suomi. Tassu & Tiu -flaijerit oppilaille Kieliverkostolta voi tilata Tassu & Tiu -flaijereita jaettavaksi oppilaillesi, jotka ovat pian tekemässä kielivalintoja.

Opettajalle — Suomi

Postitamme flaijerit ilman lisämaksuja. Koska flaijereita on rajallinen määrä, flaijerit on ensisijaisesti tarkoitettu vain niille oppilaille, joita kielivalinnat koskevat tänä lukuvuonna. Indigenous Languages around the World. Knoword. Language Learning Base. Check out Cristina Cabal’s ‘Nine ways to... - TeachingEnglish - British Council. Remembering and using new words is a big... - TeachingEnglish - British Council.

Tervetuloa Tassun ja Tiun sivulle! — Suomi. Koulutusvideoita kieltenopettajille. Marisa Könkään luennolle osallistui 30 kuulijaa paikan päällä sekä runsaasti nettikuulijoita.Tilaisuus tallennetettiin ja tallenne on katsottavissa linkeistä: Marisa osa 1Marisa osa 2 Tilaisuudessa näytetyn powerpoint-esityksen voi ladata oheisista koulutusmateriaaleista.

Koulutusvideoita kieltenopettajille

Tilaisuuden aikana tulleita chat-kysymyksiä: Tuija Salminen: –Saatko auki kaikki äänitiedostot vai pyydätkö tallentamaan esim. mp3 -muotoon? Marisa: – Suurimman osan tiedostoista saan auki, puhelimet yleensä tallentavat mp3, joten se on ainakin hyvä tallennusmuoto, jos muuta yhteistä ei löydy. Hanna Graeffe: – Oli kiva kun viime vuoden ysit tulivat käymään ekalla koeviikollaan lukiosta ja kertoivat muistelleensa mun ruotsin sanajärjestykseen liittyviä käsi-pääleikkejä :) Marista: – Niin ne toimii ja jää todella mieleen :) Anna: – Kiitos! Tuija Salminen: – Kiitos mielenkiintoisesta illasta. Marisa: – Olen käyttänyt joitakin valmiita ja kyllä ne vaikuttavat toimivan ihan hyvin. Ansaitse rahaa koululuokalle, joukkueelle tai yhdistykselle. Tehtäviä oppitunneille - Taksvärkki ry. Tehtävät virittävät pohtimaan ihmisoikeuksia, nuorten vaikutusmahdollisuuksia, koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoa niin kehitysmaissa kuin Suomessakin.

Tehtäviä oppitunneille - Taksvärkki ry

Ne kehittävät maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun yläluokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Sinun, minun, meidän maailmamme -arvojana [linkki] Pohtikaa naisten ja miesten välistä tasa‐arvoa, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja koulutuksen tärkeyttä. Lapsen oikeuksien timantti [linkki] Tehtävän tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Kielitietoisuus ja opiskelutekniikat – työvälineitä erityisesti aikuisten maahanmuuttajien kielenopetukseen Kari Moilanen, Eiran aikuislukio. Oma kieli esille Maahanmuuttajataustaiset aikuisopiskelijat joutuvat omaksumaan uutta tietoa itselle vieraalla kielellä, suomeksi.

Kielitietoisuus ja opiskelutekniikat – työvälineitä erityisesti aikuisten maahanmuuttajien kielenopetukseen Kari Moilanen, Eiran aikuislukio

Joskus opiskelijat ajattelevat, että suomi on nyt tiedon kieli eikä omaa kieltä kannatakaan ottaa mukaan opiskeltavien asioiden käsittelyyn. Kuitenkin käsittelemme ja muistamme tietoa äidinkielellä paremmin kuin vieraalla kielellä. Opiskelijoita on rohkaistava käyttämään äidinkieltään aina kun se on mahdollista (esim. muistiinpanot ja tukisanat tehtävien yhteydessä, älypuhelimen sanakirjan käyttäminen). Vahva äidinkielen hallinta on aina kytköksissä vieraan kielen oppimiseen. Vieraaseen kulttuuriin muuttaneelle ihmiselle kieli-identiteetin vahvistaminen on tärkeää. Erityisesti ylemmillä peruskoulukursseilla sekä lukiossa voidaan käsitellä vaativampia, mutta opiskelijoita kiinnostavia, teemoja kuten kieli ja vaikuttaminen, uhanalaiset kielet, globaali englanti, kielen vaihtelu ja rekisterit, miesten ja naisten puhe, muille kielille kääntymättömät sanat.

Kokeet. Arvostelu. Kieltenopet verkossa - Kielitivoli - vieraiden kielten opetuksen kehittäjien yhteisö.

Dictionaries

International Linguistics Olympiad - Sample Problems. PALPA Pantresan. Lisää toimintaa vieraan kielen tunneille helposti! 15. huhtikuuta 2016 | Meija Meuronen Kieltä ei opita pelkästään kirjoja lukemalla ja niistä sanalistoja pänttäämällä.

Lisää toimintaa vieraan kielen tunneille helposti!

Monet oppijat ovat visuaalis-taktiilisia ja siksi monikanavaiset, toiminnalliset menetelmät voivat auttaa heitä ja kaikkia muitakin oppijoita saamaan kielestä kiinni. Tässä artikkelissa on joitakin esimerkkejä siitä, miten vieraan kielen tunneille saa helposti lisää toimintaa. Tutkin pro gradu -tutkielmassani (Meuronen 2015) kokemuksia toiminnallisten menetelmien käytöstä venäjän kielen alkeiden opetuksessa. Tutkimusaineistoni koostui kolmen Jyväskylän yliopistossa venäjän kielen opettajaksi opiskelevan sekä yhdeksän Kielikampuksen kesäleirille venäjän ryhmään osallistuneen lapsen haastattelusta. Tässä artikkelissani keskityn toisen tutkimuskysymykseni avaamiseen listaamalla konkreettisia tapoja, joilla venäjän kielen opetusta toiminnallistettiin leirillä. Leikkejä Lankakeräleikki Leikin osallistujat asettuvat piiriin.

Kieli pelittää. Language Fun. Crossword puzzle maker. The Crossword puzzle maker is used to make simple crossword puzzles. It turns out that good crossword puzzles of the type found in newspapers are fairly hard to generate, and require a pool of lots of words, not all of which are used. This program puts all of the words you specify (no more, no less) into a simple crossword puzzle.

The puzzle that is generated will remain on this server for about two months. If you want to ensure that you have a copy of the generated puzzle, make sure you save a copy. If you want help with international characters, you can call up an Alphabet chart to use for cutting and pasting letters that are hard to type. The first part of this is for you to enter a list of words and clues. Once that part is done, hit the Make Puzzle button for a puzzle which incorporates your words. As the number of words you put in the puzzle, increases, the wait increases exponentially. Food_safety_glossary. Foreign Language Vocabulary, Grammar, and Readings. Finnish Food Glossary. A great WordPress.com site.

Ota kieli omaksi. Ota kieli omaksi A great WordPress.com site Skip to content Teemapäiviä Täältä löydät vinkkejä eri kieli- ja kulttuurialueiden juhlapäivien käsittelyyn.

Ota kieli omaksi

European Day of Languages on valmis paketti ohjeineen Euroopan kielten päivän 26.9. juhlistamiseen. Alla övningar på finska och ryska (1) Ef kielitesti. Internet Polyglot. European word translator: an interactive map showing "particular" in over 30 languages. Enter one or two lower-case English words to see translations from Google Translate.

European word translator: an interactive map showing "particular" in over 30 languages

Examples: banana the cat she runs Random words: alien liberal A few things to keep in mind: Translations are generated by Google Translate. Some may be inaccurate or use non-European (e.g.