background preloader

WQ -ogólne

Facebook Twitter

WebQuest. The Driving Question. ESC11 - Project Based Learning The driving question captures the heart of the project by providing purpose using clear and compelling language.

The Driving Question

Driving questions (also called compelling questions) pose simply stated real world dilemmas. They pose predicaments that students find interesting and actually want to answer. The question drives students to discuss, inquire, and investigate the topic. It should push them toward a production or solution. From Tony Vincent at. Źródła. Wszystko o WebQueście. E-future.net plus. All About Presidents (Web Quest) - Lessons. Ocenianie. Przechodzimy do podsumowania Waszej pracy w formie samooceny, oceny zespołowej, a także mojej informacji dla Was.

Ocenianie

W poniższym wykazie każdy z nas dokonuje odpowiedniego dla siebie wyboru (potrafię=potrafimy/potraficie; muszę=musimy/musicie; powinienem=powinnyśmy/powinnyście) i wpisuje swoje spostrzeżenia. Następnie dokonamy ich porównania i podsumowania. 1. Potrafię dokonać wyboru i selekcji informacji (położenie, czas powstania, walory, interesujące dla moich rówieśników) - potrafię - muszę jeszcze popracować - powinienem/powinnam zmienić ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. WebQuest Pitfalls. Process Guides. Focus. Process Checklist. Useful WebQuest Resources. Site menu: Latest news: June 17, 2015: This year marks the 20th anniversary of the WebQuest model.

Useful WebQuest Resources

Watch this space for announcements of some new resources coming later this summer! October 22, 2008:WebQuests and Web 2.0? Designing a WebQuest - The WebQuest Model. Dodge (1997, p. 4) describes 4 steps that a teacher/WebQuest designer needs to go through before starting to work on the actual WebQuest elements: 1.

Designing a WebQuest - The WebQuest Model

Familiarize "with the resources available on-line in their own content area" (p. 4).2. Organize the content according to their relevance (can be main ideas in the subject areas, examples, references, etc.) with the lesson-to-be-taught.3. "Identify topics that fit in with their curriculum and for which there are appropriate materials on-line" (p. 4).4. Ten Search Strategies Students Should Try. Students often think that because they can type a phrase into Google or saying something aloud to Siri they know how to search. Of course, any teacher who has heard a student say "Google has nothing on this" or "there's no information about my topic" knows that students don't inherently know how to search despite growing up in a world filled with Google and Siri.

When your students need help formulating or refining a search, have them review the following ten tip. Better yet, have them review these tips before starting their next searches. Ten Search Strategies Students Should Try 1. Ask your teacher-librarian/ school librarian for help. 2. Belfer Online: Zasoby. Wspaniałych chwil przy blasku choinki i dźwiękach kolęd, Świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na dobry Nowy Rok.

Belfer Online: Zasoby

Wszystkim uczestnikom Projektu „Belfer online” życzyDyrektor RODN "WOM" w Katowicachoraz Biuro Projektu Witamy na półmetku Projektu "Belfer online". Projekt cieszy coraz większym zainteresowaniem. Wytrwała praca Uczestników projektu oraz ich zaangażowanie przekłada się na bardzo ciekawe lekcje elektroniczne i web questy. Duża rozmaitość tematów świadczy o kreatywności, pomysłowości oraz wysokich kompetencjach Uczestników. Zapraszamy także do wypowiedzi na Forum wymiany doświadczeń, a także do podejmowania nowych tematów dotyczących realizacji lub wykorzystania produktów. Enauczanie.com - Przykłady WebQuestów. WebQuest to sposób na łatwiejszą i tańszą naukę.

Krok pierwszy: zapoznaj się z zadaniem.

WebQuest to sposób na łatwiejszą i tańszą naukę

Krok drugi: przeczytaj instrukcje. Krok trzeci: znajdź informacje w sieci i wypełnij test. Jeśli ktoś nie miał do czynienia z metodą nauczania z wykorzystaniem WebQuestów, to opisana wyżej procedura może wydać się błaha lub odpowiednia tylko dla dzieci. Jednak WebQuesty przynoszą pozytywne efekty zarówno w edukacji najmłodszych, jak i w szkoleniu pracowników. Pokazują także, że czasem wystarczy wykorzystać technologię, aby nauka stała się przyjemniejsza i bardziej efektywna. Moje średniowiecze. EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Jak korzystać z WebQuestu?

Model poszukiwania wiedzy w oparciu o Internet - nazwany WebQuest - został opracowany w 1995 roku przez Bernie Dodge'a i Toma Marcha, dwóch nauczycieli z San Diego State University w USA i od tego czasu stosuje go wiele szkól nie tylko w Stanach Zjednoczonych.

EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Jak korzystać z WebQuestu?

Tworzenie webquestu - to łatwiejsze, niż myślisz! WebQuesty to prawdopodobnie najbardziej dyskutowane i najszerzej stosowane aktywności szkolne wykorzystujące Internet. Co to są WebQuesty? Co sprawia, że są tak popularne? Jak używać i tworzyć - WebQuesty w klasie? WebQuest to, wg Bernie Dodge'a, twórcy jego koncepcji, aktywność zorientowana na dociekanie, w której większość lub całość informacji uzyskanych przez uczących się pochodzi z Internetu. EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Webquesty w edukacji. W społeczeństwie informacyjnym kluczową umiejętnością potrzebną do funkcjonowania na co dzień uczniom i nauczycielom – jest wyszukiwanie i zarządzanie informacją.

EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Webquesty w edukacji

Rozwijanie tej umiejętności powinno być elementem programów nauczania na wszystkich etapach kształcenia. Metodą, która może przynosić pozytywne rezultaty, są WebQuesty. WebQuest jest znany jako nowatorska metoda pracy z uczniami od ponad 10 lat – opracowana została w 1995 r. przez Bernie Dodge'a i Toma Marcha, dwóch nauczycieli z San Diego State University w USA. Wydaje się, że wartość tej metody zostanie doceniona dopiero teraz, gdy w obliczu gwałtownego przyrostu zasobów informacyjnych w sieci, umiejętność właściwej selekcji, analizy i wykorzystania przetworzonej staje się kluczową kompetencją życiową.

Istotne jest również to, że odpowiedzi nie są z góry założone przez twórców WebQuestu. "WebQuesty wykorzystują teorię konstruktywizmu i są znakomitym narzędziem edukacyjnym" - mówi Kenton Letkeman, twórca wielu WebQuestów. Dr. Alice Christie's WebQuest Matrix. Webquest 101. Wykaz przygotowanych instrukcji WebQuest. Prezentacja WebQuest'ów nauczycieli. (262 webquesty) Polecane strony:Artykuł o prawach autorskichUtwory udostępnione na licencji CCEuropejski Certyfikat Umiejętności KomputerowychOEIiZKSerwisu Komputer w SzkoleStrona doradców metodycznychMatura z informatykiSerwis aktów prawnych.

Prezentacja WebQuest'ów nauczycieli

Webquest o webquestach. Webquest o WebQuestach. QuestGarden.com. WebQuest. Metoda Webquest. Poradnik dla nauczyciela - Edustore.eu. W społeczeństwie informacyjnym kluczową umiejętnością, potrzebną do funkcjonowania na co dzień i uczniom i nauczycielom, jest wyszukiwanie w sieci informacji, jej weryfikacja oraz przetwarzanie w wiedzę.

Metoda Webquest. Poradnik dla nauczyciela - Edustore.eu

Rozwijanie tej umiejętności powinno być elementem programów nauczania na wszystkich etapach kształcenia. Metodą, która może tu przynosić pozytywne rezultaty, jest WebQuest. Choć od czasu jej wynalezienia (1995) mijają już blisko dwie dekady, wciąż jest to narzędzie, którym nie wszyscy nauczyciele potrafią biegle się posługiwać. A przecież świat, w którym żyjemy produkuje nadmiar informacji (lub wręcz szum informacyjny) - uczniowie muszą nauczyć się sprawnie poruszać w takiej przestrzeni informacyjnej. Search for WebQuests. Latest news: June 17, 2015: This year marks the 20th anniversary of the WebQuest model. Watch this space for announcements of some new resources coming later this summer! October 22, 2008:WebQuests and Web 2.0? WebQuest. Metoda i przykłady. Webquesty. Metoda WebQuest historia -wos by Beata Bres on Prezi.

WebQuest o WebQueście.