background preloader

Bra att ha sidor IKT

Facebook Twitter

Andreas Skog, IT-pedagog, skriver om IT i skolan. Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter. Cooltoolsforschools - home. Web 2.0 Resources. Om Creative Commons licenserna. Creative Commons Erkännandecc by Licensen Creative Commons erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang.

Om Creative Commons licenserna

De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk. Läs licenstexten by 2.5 Läs licensen by 4.0 Creative Commons Erkännande Dela likacc by-sa Licensen Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket. Digitala lärmetoder - goeasy. It's back to school time: Here's how students c... Tagboard. IKT. Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet!

IKT

=D Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar. Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär. Vad kan det innebära? När de är klara med sitt "Detta-är-jag-bra-på-brev" så ska de fnula på hur de kan använda dessa egenskaper i sin skolvardag. Sen var det dags för matte med år 7. Vi har arbetat med bråk innan lovet och ska fortsätta med procent. För att påminna om de begrepp och metoder som vi har arbetat med så satt jag mig ner och planerade en kort repetition innan vi går vidare. Hmm... kändes inte helt rätt.... Getkahoot.com har varit ett av de verktyg som jag har lagt i min "detta-ska-jag-testa"-länkar och nu kändes det mycket lämpligt.

Come usare Imovie. How can you use iMovie in the classroom?

come usare Imovie

Well, you can use it for just about “…everything from slow motion videography to documentation, to presentations and everything in-between.” Here are 13 ways to use iMovie in the classroom from edapps.ca to explore. Documentation : Use the camera and microphone to record student work and performances. You might record students reading, to track progress, video record a student playing a short riff in band class, or record a performance in Phys.Ed, or pretty much any other course.

Peer Feedback : Use video as a great medium to get students to begin to provide each other with feedback. Self Reflection : Students learning to be self aware and provide self-feedback is one of the most effective things we can teach our students. Creating Movies : Youtube is the most popular and powerful search engine for kids, it is how they communicate. Photo Essay : Photo-essays are powerful ways to convey messages through visuals and text. (source www.edapps.ca ) Explain Everything. When it comes to flexible iPad apps, nothing quite fits the bill like Explain Everything.

Explain Everything

Developed as a screencasting app (in my opinion, the best in the app store), I have recently found that I am using the app for anything but screencasting. 1. Image / Poster / Graphic / Diagram Creator: The way I find myself using Explain Everything these days is as a platform to create images or posters. How to ‘Chop’ a YouTube video and embed it into PowerPoint. Posted on April 11, 2011 by davefoord Addition to this post made on 20/11/12 – if you are wanting to embed a cropped YouTube video into Moodle then visit YouTube is a wonderful source of videos that can be used very effectively within education, but quite often we only want to show a certain part of the video rather than the whole thing.

How to ‘Chop’ a YouTube video and embed it into PowerPoint

There is now a free and very easy to use method for doing this called TubeChop, and the output from this can be embedded easily into PowerPoint. One of the great things with TubeChop is you don’t even have to create an account on it, so no passwords to remember (or forget!) Innehållsförteckning över bloggserien tips på IKT i skolan. GoAnimate for Schools. Bästa online bildredigeringsverktyg. "Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask t... IKT I SKOLAN, DEL 24: BRA NÄTRESURSER. Lust, motivation och lärande.