background preloader

Ingbro

Facebook Twitter

Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan.

Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. Dyslexi barn ungdomar tester insatser 2014. Sök digitala lärresurser. Spindeln - söktjänst för skolan Spindeln är en söktjänst som är speciellt framtagen för skolan. Sökningen sker i sådana arkiv som innehåller material för skolarbete. Resurser från det stora internationella arkivet Learning Resource Exchange (LRE) är också sökbara genom Spindeln. Spindeln - söktjänst för skolan Kolla källan idélåda Fri musik, fria ljud och fria samplingar Hitta fria bilder Hitta fria texter Hitta lärarproducerade filmer Utbildningsradion På UR:s webbplats finns det material för utbildning som knyter an till läro- och kursplaner.

Specialpedagogiska läromedel Hitta läromedel är en söktjänst för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Appar för skolbruk På tjänsten Skolappar kan du söka efter recenserade appar för skolbruk. Learning Resource Exchange I denna europeiska portal kan du söka bland 225 000 digitala lärresurser från 50 olika leverantörer runt om i Europa. Learning Resource Exchange Europeana Europeana Bibblio Bibblio Digitalt museum World Digital Library iTunes. 302 Moved Temporarily.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop.

Ur den texten skriver du upp tre ord. Jag använder min handstil eller så skriver jag med digital text: Dessa tre ord ska nu ut i klassen. Jag berättar inte varför jag skrivit upp orden, jag tycker om spänning och överraskningar, det retar hjärnanJag läser orden högtEleverna läser orden högt, unisontJag modellar nästa steg då jag säger välj ett ord och sätt in det i en mening; Rättvisa mellan syskon är ofta något syskon bråkar om. Syftet med detta är att involvera eleverna i språket. Som jag brukar säga: Körlings Ord. Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan.

Lära att lära – en nyckelkompetens för livslångt lärande Länder i EU bör se till att alla ungdomar har utvecklat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, rekommenderar Europaparlamentet och Europeiska rådet. Dessa kompetenser är enligt Bryony Hoskins och Ulf Fredriksson • lära att lära • kommunikation på modersmålet • kommunikation på främmande språk • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens • digital kompetens • social och medborgerlig kompetens • initiativförmåga och företagaranda • kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Förmågan att lära anses vara en av de viktigaste kompetenserna i ett föränderligt och globaliserat kunskapssamhälle, påpekar Hoskins och Fredriksson, författarna bakom rapporten ”Learning to Learn: What is it and can it be measured?”. Bygga ny kunskap på befintliga kunskaper Elever använder ofta lågeffektiva lärstrategier Psykologer har i över etthundra år forskat om effekterna av olika lärstrategier. ​

Referenser. Skolverket - styr och stödjer för en bättre skola. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå.