background preloader

KROPPEN

Facebook Twitter

ALLMÄNT KROPPEN

CELLEN. MATSPJÄLKNINGEN. ANDNINGEN. HJÄRTAT OCH BLODOMLOPPET. IMMUNFÖRSVARET. Skelett, muskler, huden. NERVSYSTEMET. GENETIK. Biologi - Studi.se. Narkoswebben. Vår fantastiska kropp. Tülays IKT-sida: Tema Kroppen. Biologi - Undervisa nyanlända. Biologiundervisningen på Veingeskolan Vi jobbar olika med olika klasser och olika år, så det här är ett ungefärligt upplägg.

Biologi - Undervisa nyanlända

Flera områden läses ämnesövergripande, som t ex Hälsa (Id+Hk+Sh), Syn och hörsel (Fy) och Miljö (Ke). (OBS! Under konstruktion):