background preloader

Ilse_schip

Facebook Twitter

Sign in - Google Accounts. HKU Handson. HKU Handson. About Headmade. Een Nieuwe Kijk Op Experience Economy + Dvd, A. Boswijk & Peelen Ed. Experience economy is meer dan het aanbieden van een experience omgeving.

Een Nieuwe Kijk Op Experience Economy + Dvd, A. Boswijk & Peelen Ed

Het uitgangspunt moet juist de persoonlijke ervaring van het individu zijn, in zijn leefomgeving en zijn maatschappelijke context. Een nieuwe kijk op de experience economy gaat verder dan de huidige staat van kennis op dit gebied door de persoonlijke, sociale en economische ervaringen met elkaar te verbinden en praktisch hanteerbaar te maken. De auteurs gaan uit van het individu en zijn (verborgen) programma om zin en betekenis aan zijn leven te geven.

Hulp bij Onderzoek. Trust me, I'm an artist - Waag Society. ZELFIE - Waag Society. CLOUD: An Interactive Sculpture Made from 6,000 Light Bulbs. Type / Dynamics - Stedelijk Museum Amsterdam.

Allebei

These02. CreativeApplications.Net. Type / Dynamics - Stedelijk Museum Amsterdam.