background preloader

Informatika

Facebook Twitter

Teachwithict.com - TeachWithICT Blog. Microbit Lessons - teachwithict.com. Small Crowd Applause Sounds. About: A small crowd in a theater applauding for a few seconds.

Small Crowd Applause Sounds

Making music with Scratch - Festive Edition - teachwithict.com. Szakdolgozat. Scratch - Faragó Csaba, PhD. Szövegszerkesztés - Faragó Csaba, PhD. Az emberiség digitálisan írott történelmében a böngésző után valószínűleg a második leggyakrabban indított alkalmazás valamilyen szövegszerkesztő volt, vagy legalábbis olyan program, melynek lényeges része a szöveg bevitele.

Szövegszerkesztés - Faragó Csaba, PhD

Azt gondolnánk, hogy szöveget szerkeszteni egyszerű dolog. Tény, hogy itt viszonylag rövid az út a legelső sikerekig: ha elindítunk egy tetszőleges szövegszerkesztőt (pontosabban majdnem csak tetszőlegest; a vi kivétel), majd lenyomunk egy billentyűt, akkor az megjelenik a képernyőn. Ha a Shift-et is használjuk, akkor nagybetűt kapunk. Entert ütve új sor. Némi tapasztalattal eljutunk azokig a karakterekig, amelyek lefedik a hétköznapi igények döntő hányadát. Valójában a formázásra képes szövegszerkesztőkkel is gyorsan megbarátkozunk: pillanatok alatt rájövünk, hogyan lehet mondjuk félkövér vagy dőlt betűt írni, sőt, nem tart sokáig az sem, mire eljutunk a felsorolásig vagy a táblázatok készítéséig.

A lentiekben erről a területről igyekszem áttekintést nyújtani. Tanári kincsestáram: Kódolás számítógép nélkül. Minden évben csatlakozom iskolámmal a Code Week, kódolást népszerűsítő programhoz.

Tanári kincsestáram: Kódolás számítógép nélkül

Az erre való felkészülést már a nyár folyamán elkezdem. A napokban számos olyan jó ötlettel találkoztam, melyek jól használhatók számítógép nélküli kódoláshoz, s úgy gondoltam megosztom veletek. GIMP 1 - A program felhasználói felülete. Educational Websites to Teach Kids Coding. Baranyilaszlozsolt.com. In­ter­ak­tív fel­ada­tok a word­wall fel­hő­ben nyom­tat­ha­tó fel­adat­la­pok (pdf)Ide ke­rül­nek a Word­wall prog­ram­ban ál­ta­lam ké­szí­tett fel­ada­tok.

baranyilaszlozsolt.com

Grok Learning. Programozás feladatgyűjtemény - feladatlap. Informatika tananyag. Informatika érettségi felkészítő. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggondozási Szakosztálya / Tehetséggondozó Program. A 80-as évek második felében az iskolaszámítógép-program, a mikroszámítógépes klubok és más rendezvények hatására az iskolákban (is) pezsgő, színes volt a "számítástechnikai élet".

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggondozási Szakosztálya / Tehetséggondozó Program

A 90-es évek első két harmadában az Internet megjelenése, majd a Sulinet-program váltott ki hasonló érdeklődést és aktivitást. Az informatika megszokottá válásával az érdeklődés csökkenni látszik, miközben ma már a társadalom szinte minden rétegének szüksége van informatikai ismeretekre, a jól képzett, sokoldalú informatikusok iránti igény pedig dinamikusan nő. A 90-es évek közepéig a magyar diákok kiemelkedő sikerrel szerepeltek a nemzetközi informatikai diákolimpiákon, azóta csökkent az eredményességük. Ennek számos oka lehet, többek között ugrás a lap tetejére A tehetséggondozást az eddigi egy helyett négy pillérre helyezzük, s mindhárom pillér az eddigi versenyeztetés mellett a felkészítésre helyezi a hangsúlyt: Mind a négy pillér az eddigi versenyeztetés mellett a felkészítésre helyezi a hangsúlyt. Üdvözlünk a Prog.Hu-n! - Prog.Hu. Register.ubisoft. 4 Apps for Teaching Students Coding Skills. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

Az ingyenes tananyag letöltésekor Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Neumann Társaság (NJSZT), továbbiakban: Adatkezelő az Ön által ehhez megadott e-mail címét, nevét nyilvántartsa, kezelje, valamint kapcsolatba léphessen Önnel a megadott elérhetőségén (pl. új tanagyag megjelenésekor, stb).

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy mindenben megfeleljen a GDPR elvárásainak, ezúton részletesen tájékoztatja Önt személyes adatai kezelésével összefüggésben az adatkezelésről. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linkekről érhető el: Burcsi gyerek weboldala. Oktatas [szit] Digitális Témahét. Europe Code Week. Here you can find free training materials & resources that will help you get started and plan your next innovative lesson. 1. Learning Bits No previous coding or programming experience is needed, and each module takes only around 15 minutes to complete. The modules introduce you to key concepts related to coding and computational thinking activities. Melyik online alkalmazásokat, weboldalakat ismered, használtad már? - Strawpoll.com. Középszintű feladatok. Érettségi - Informatikai jegyzetek és feladatok. Informatika érettségi. Adattárolás. Az informatika alapjai című fejezetben már volt szó a jelek analóg és digitális formájáról.

Adattárolás

Itt most kicsit részletesebben beszélünk ezekről, és megtárgyaljuk azt is, hogy a számtógép milyen formában tárolja az adatokat. Az analóg és a digitális jel Egy jel akkor analóg, ha két érték között tetszőleges más értéket felvehet. A körülöttünk lévő világ tulajdonságai mind ilyen analóg formában láthatók. Egy ember magassága, súlya, két város távolsága, vagy akár az elektromos berendezésekben folyó áramerősség nagysága is ilyen. Ahhoz, hogy egy analóg jelet a számítógépen eltárolhassunk digitális formára kell hoznunk. Adatmennyiség Már többször is említettük a kettes számrendszert illetve azt, hogy a számítógépek ilyen formában tárolják az adatokat, de még nem néztük meg mélyebben mi is van emögött.

A számítógép mindenféle adatot ilyen kettes számrendszerbeli formában, vagyis 0,1-ek sorozataként tárol. Képek tárolása Rasztergrafika Nevezik még bittérképesnek, vagy pixelgrafikusnak is. Timeline of Computer History. : The Museum. Retropages. SMART TananyagPiac. Informatika tananyag. Index of /tananyagok. Informatika. Free Online Form Builder, create HTML forms and surveys - Cognito Forms. (12) C# programozás kezdőknek sorozat. ÉRETTSÉGI KÉZIKÖNYV - PROGRAMOZÁS. Are you ready? This is all the data Facebook and Google have on you. Want to freak yourself out?

Are you ready? This is all the data Facebook and Google have on you

I’m going to show just how much of your information the likes of Facebook and Google store about you without you even realising it. Google knows where you’ve been Google stores your location (if you have location tracking turned on) every time you turn on your phone. You can see a timeline of where you’ve been from the very first day you started using Google on your phone. Click on this link to see your own data: google.com/maps/timeline? Here is every place I have been in the last 12 months in Ireland. Google knows everything you’ve ever searched – and deleted. CS Unplugged. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Információ, adat, jel, kód - Informatika tananyag. A számítógép adatokkal dolgozik.

Információ, adat, jel, kód - Informatika tananyag

A számítógépek feladata az adatok feldolgozása. Ha szeretnénk megérteni a számítógépek működését, először értenünk kell az adat és az információ fogalmát. Mi az információ? Az információ olyan új ismeret, amely megszerzője számára szükséges, és korábbi tudása alapján értelmezhető. Az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete. Infoteszt. Médiapakk tananyagcsomagok - Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület. A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület az Informatikai Vállalkozások Szövetségével együttműködve az EMMI megbízásából készítette el 2018-ban a változó médiakörnyezet kihívásaira reflektáló médiapedagógiai tananyagcsomagját a közoktatás 1-12.évfolyama számára.

Médiapakk tananyagcsomagok - Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület

A tananyagcsomag elsődlegesen a Digitális Témahét pedagógusközössége számára készült, de minden pedagógus számára elérhető. Korosztályonként (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) 3×90 perces foglalkozás és a hozzá tartozó segédanyagok, mellékletek alkotják a csomagot. Minden foglalkozáshoz tartozik egy önálló a foglalkozásba illeszkedő oktatóvideó.

A tananyagok mobileszköz-központúak, a diákok saját médiaélményeiből táplálkoznak és a média aktuális kérdéseit (biztonságos alkalmazásválasztás, biztonság mobil környezetben, álhírek, a reklám új jelenségei, függőség stb.) vizsgálják. A foglalkozások élmény- és tevékenységközpontúak. A tanárok felkészülését korosztályonként egy webinárium is segíti. Index of /~naszlaci/alapok+hardver. Eiskola – Gagarin Általános Iskola. Oktatóprogramok, informatika tanmenet. Infoórák.

Kódolás

Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online. Activity1 ComputationalThinking. Tusorné Fekete Éva- Csak azért is! Weöres e-tananyagok. 1. óra: Balesetvédelem és szabályok (emlékeztető Internet Exlporer-rel nyitható, szövegesen: Házirend) az éves munka megbeszélése, az e-tananyag kezelése 2. óra Ismerkedés a számítógépes eszközökkel TANANYAG A számítógép és a belső hálózat kezelése, belépés a digitális osztályterembe edmodo.com -hogyan használd az Edmodo-t (5+1 tipp)Digitális osztályterem -Edmodo 3. óra Az információszerzés TANANYAGOS OLDAL 4. óra: Informatikai környezet -hardver ismeretek TANANYAGOS OLDAL 5. óra: Hardver 6. óra: Számonkérés dolgozat: információ, hardver 7. óra Kódolás Hete Code Week TANANYAGOS OLDAL8. óra Kommunikáció a számítógéppel. HOD osszes 2018. How To Use Google For Hacking.

Google serves almost 80 percent of all search queries on the Internet, proving itself as the most popular search engine. Algoritmusok és táblázatkezelés. Videotanár - digitális tananyag. Elkészültek a Digitális Mintaiskola Projekt ajánlásai – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ. A Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) ajánlásai nyomán megvalósuló köznevelési fejlesztések egyik első lépése a Digitális Iskola pilot program megvalósítása volt. A 2016/2017-es tanévben az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége) koordinációjában lezajlott Digitális Mintaiskola Projekt keretében – állami, civil és piaci szereplők összefogásával, valamint köznevelési intézmények bevonásával – elkezdődött a későbbi digitális fejlesztések technológiai és személyi feltételeinek, valamint pedagógiai módszertanának előzetes tervezése, kialakítása, finomhangolása.

A Digitális Mintaiskola Projekt eredményeképpen születtek meg az Ajánlások a digitális pedagógia szakmai és technológiai feltételrendszeréhez, valamint a Mintaiskola technológiai ajánlás c. dokumentumok. Az előbbi ajánlásokat fogalmaz meg a digitális pedagógiát alkalmazó intézmények pedagógiai és technológiai fejlesztéseire vonatkozóan. Gyires Béla Tananyagtár. Informatika 5. évfolyam. Tananyag. 8. Kezdőoldal. ÜZENŐFAL. Hollotamas.eu admin. Informatika tetelek. E-learning. Infotanár Mentor Program. Informatika. >>> N Y T T A. ÜZENŐFAL.

Kezdőoldal. "Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra!" (Weöres Sándor) Word - tartalomjegyzék.