background preloader

Identiteter, grupper

Facebook Twitter

Så här olika ser mansidealen ut runtom i världen. Fokuset på skönhet tycks långt ifrån minska.

Så här olika ser mansidealen ut runtom i världen

Flera undersökningar har visat att allt fler kvinnor lider av negativ kroppsuppfattning, men det är inte bara kvinnor som objektifieras. Ideal och föreställningar om mäns yttre blir allt mer förekommande i populärkulturen, media och reklam. Det är tydligt inte minst om man ser till att den manliga skönhetsmarknaden har vuxit nära explosionsartat. 2010 uppgick den totala omsättningen i den manliga skönhetsindustrin i världen till 29,6 miljarder dollar, enligt analysföretaget Euromonitor. I syfte att visa på de varierande föreställningarna kring manlig skönhet runt har amerikanska sajten Buzzfeed gjort en film över mansidealen runt om i världen, som inom loppet av fyra dagar visats över 3 miljoner gånger på Youtube. Oavsett vad man tycker om de olika mansidealen sajten visar upp, synliggör den det vad det hela handlar om – att skönhetsideal är både diffusa och ständigt föränderliga.

Att skapa ett problem och sälja en lösning. Film: Svenne. Svenne är en film som utmanar bilden av Sverige som ett land där allas grundläggande rättigheter respekteras.

Film: Svenne

Till filmen har vi tagit fram ett material för att du som lärare ska kunna använda filmen i din undervisning. I filmen får vi följa Torbjörn som kallats till en arbetsintervju. Torbjörn är utbildad civilekonom men hans etniska tillhörighet ställer till problem. Han är helt enkelt för svensk. Genom omvända perspektiv förmedlar filmen en känsla av vad begreppet vardagsrasism kan innebära för en person som inte känner sig delaktig i majoritetssamhället. Filmen. Välkomna nästan allihopa: Varför funkar inte högerextremismen i Sverige? - UR Skola.

Bästa Beatrice Ask. Det är många saker som skiljer oss åt.

Bästa Beatrice Ask

Du är född i mitten av 50-talet, jag i slutet av 70-talet. Du är kvinna, jag är man. Du är politiker, jag är författare. Men det finns vissa saker som kopplar oss samman. Vi har båda pluggat internationell ekonomi (utan att ta examen). Därför blev jag förvånad när du i torsdags fick frågan av ”P 1 Morgon” om du som justitieminister känner dig oroad över att personer (medborgare, skattebetalare, röstare) hävdar att de har blivit stoppade av polisen och frågade på pass enbart på grund av sitt (mörka, icke-blonda, svarthåriga) utseende. . – Upplevelsen av varför någon har frågat mig kan ju vara väldigt personlig. Intressant ordval: ”tidigare dömda”. Jag skriver till dig med en enkel önskan, Beatrice Ask.

I 24 timmar lånar vi varandras kroppar. Att vara sex år och landa på Arlanda, i vårt gemensamma hemland. ”Varför då?” ”För att alla är rasister” ”Är du rasist?” ”Alla utom jag.” För det är precis så rasismen funkar. Andas som vanligt. Du kan gå nu. Fosterland - Avsnitt 1. Pierre. Män som näthatar kvinnor. Magnus Betnér - Feminism / Jämställdhet - Stockholm Live. Överskott av killar i Sverige - Studio Ett. - Jag blev intresserad när jag började förstå att balansen mellan könen i Sverige håller på att bli onormal.

Överskott av killar i Sverige - Studio Ett

Jag insåg att samma mönster som vi sett i Kina och Indien skulle kunna bli verklighet i länder som Sverige, säger Valerie M Hudson som är professor i International Affairs på Texas A&M University, ansvarig för the Program on Woman, Peace, and Security. Hon har sedan runt 20 år tillbaka studerat effekterna av obalansen mellan könen i Kina och Indien. Hon har sett att i områden med betydligt fler män än kvinnor förekommer mer våld mot kvinnor, ökad sexhandel och sämre möjligheter för kvinnor att röra sig fritt. Det här skrev hon om i en artikel i tidskriften Politico strax efter händelserna i Köln, där kvinnor under nyårsnatten i en folkmassa ska ha blivit omringade, hotade och i vissa fall våldtagna.

Artikeln hade rubriken Europas mansproblem, och handlar om det som hon ser som risker med att runt 70 procent av alla flyktingar som kom till Europa förra året är män. What Is Privilege? De obekväma: Foujan Rouzbeh - UR Skola. Att vara rädd för män. När jag var liten fick jag lära mig att skulle akta mig för ”fula gubbar”.

Att vara rädd för män

Jag visste kanske inte helt vad det innebar, men jag förstod att jag inte fick ta emot godis eller följa med främmande personer hem. När jag blev äldre lärde jag mig att jag aldrig, aldrig fick lifta, att jag skulle ta taxi hem om jag varit ute, jag skulle inte gå hem ensam och jag skulle fortfarande inte gå hem med främmande män. Om jag skulle ta taxi så fick det absolut inte vara svarttaxi.

Senare lärde jag mig att det fanns något som hette Tjejtaxi med kvinnliga chaufförer, den var bäst. Vi fick som tjejgäng höra att vi skulle hålla ihop, hålla koll på varandra och inte lämna någon någonstans själv eller med främmande killar. Nu, när jag blivit ännu äldre, går jag aldrig ut och springer när det är mörkt. Just nu läser jag kommentar på kommentar om hur ruttet det är med manshat. Jag har alltid älskat musik, men aldrig åkt på festival.

Ett steg fram.