background preloader

Subjects

Facebook Twitter

iBobor koordinátorské prostredie. Ďakujeme za prejavený záujem o súťaž iBobor.

iBobor koordinátorské prostredie

Ako školský koordinátor by ste mali osloviť žiakov vašej školy s informáciou o súťaži a motivovať ich zúčastniť sa. Nezabúdajte, že súťaž je určená pre všetkých žiakov, nielen pre tých, ktorí majú hlbší záujem o informatiku a počítače. Zúčastňujete sa súťaže prvýkrát? Niekoľko dní po odoslaní tejto prihlášky obdržíte e-mail s prístupovým menom a heslom tohto koordinátorského prostredia. ZBIERKA ÚLOH ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA pre 5. ročník ZŠ - ukážka.

Kids Math Games Online - Free Interactive Learning Activities, Fun Educational Resources. Science for Kids - Fun Experiments, Cool Facts, Online Games, Activities, Projects, Ideas, Technology. Fun English Games for Kids - Free Teaching Resources Online. Sites For Kids – Mensa Canada. Aitec internetová knižnica - Pracovný zošit k učebnici Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ. Aitec internetová knižnica - Prírodoveda 4. Prírodoveda 4 Autor: R.

Aitec internetová knižnica - Prírodoveda 4

Adame – O. Kováčiková Priblížiť Oddialiť Automatická veľkosť Originálna veľkosť 1:1 Zobraziť všetky strany Prejsť na prvú stranu Celá / normálna obrazovka. Stránka učiteľa. Pastelka pre deti - Webovky. Slovenský jazyk. Testy pre 4. ročník. Vzdelávacie programy - PISOMKY 1.,2.,3.,4.rocnik. Písomky 2. ročník písomky 3. ročník písomky 4. ročník 4. ročník Matematika matematika 1. štvrťrok TU matematika 1. polrok verzia1 TU matematika 1. polrok verzia2 TU matematika 3. štvrťrok TU matematika koniec roka verzia1 TU matematika koniec roka verzia2 TU Slovenský jazyk sj 1. štvrťrok verzia1 TU sj 1. štvrťrok verzia2 TU sj 1. polrok verzia1 TU sj 1. polrok verzia2 TU sj 1. polrok verzia3 TU sj 3. štvrťrok TU sj koniec roka verzia1 TU sj koniec roka verzia2 TU.

Vzdelávacie programy - PISOMKY 1.,2.,3.,4.rocnik