background preloader

Asl

Facebook Twitter

Tradkort. Beskrivande textgenre om stapeldiagram i åk 2. Tema: Uppfinningar och återvinning. Hos Anette och Jenny på Kirsebergsskolan jobbade barnen i åk 2 med uppfinningar och återvinning.

Tema: Uppfinningar och återvinning

Detta tema inspirerade även till genreskrivande på datorerna. Barnen fick i uppdrag att bygga uppfinningar av återvunnet material. Sedan fick de skriva texter om sina uppfinningar: en beskrivande text om uppfinningen. Vad den är till för och vad den kan göra.en instruktionstext för hur dessa uppfinningar används Den beskrivande texten skrev barnen för hand. Innan barnen skrev sina instruktionstexter studerade klassen hur andra instruktionstexter såg ut.

Argumenterande text med Latjo Lajban-lådor. Med hjälp av Latjo Lajban-lådor skriver barn i åk 2 argumenterande texter på datorn.

Argumenterande text med Latjo Lajban-lådor

Anette, tidigare lärare lärare på Kirsebergsskolan numera lärare på Fridhemsskolan, använder sig av genrepedagogik i matematikundervisningen. Med hjälp av Latjo Lajban-lådor får hon igång samtal och diskussioner mellan barnen som gör att begrepp sätter sig samtidigt som de tränar sin språkliga förmåga. LattjoLajban-lådor är känt från "Fem myror är fler än fyra elefanter", se här. Anettes Lattjo Lajban-lådor kan handla om olika saker; geometriska former, vikt, par m.m. Barnen ska argumentera för varandra vilket föremål av de fyra som ska bort. När barnen ska argumentera för sitt val brukar hon använda sig av EPA-metoden: Reflektera först Enskilt, reflektera sedan med någon i Par, till sist med Alla.

Barnen får sedan skriva en argumenterande text på dator med hjälp av en mall. När barnen skriver ges de möjlighet att förbättra texten i tre steg. Vad är spökskrift? Sedan länge har yngre barn skrivit lekskrift, dvs skrivit krumelurer och bokstäver med penna på papper som för dem har en tänkt betydelse och ett budskap.

Vad är spökskrift?

Benämningen"Spökskrift" är är ett begrepp som blivit känt genom Erica Lövgrens bok. Trageton beskriver lekskrift som "bokstavsräckor som gestaltar en berättelse". Trageton beskriver i sin bok "Att skriva sig till läsning" (2006/2014) hur barn kan skriva sig till läsning på dator. Dels genom att skriva bokstavsräckor genom fingerlek på datorns tangentbord, dels genom att skriva "bokstavsräckor som gestaltar en berättelse".

Skillnaden mellan bokstavsräckor och spökskrift Trageton förklarar att det som skiljer bokstavsräckor från lekskrift/spökskrift/'bokstavräckor som gestaltar en berättelse' är ingången till skrivandet. Syfte med spökskrift Lövgren & Forsberg (2013) menar att spökskrift utvecklar förmågan att anpassa innehåll och struktur, att tala med hela meningar och att använda ett rikt och nyanserat språk. Wiklander, del 1: ASL ger ALLA elever möjlighet att lyckas med sin skriv- och läsinlärning. I Sandvikens kommun ger man ALLA elever möjligheten att lyckas med sin skriv- och läsinlärning med hjälp av datorn som skrivverktyg.

Wiklander, del 1: ASL ger ALLA elever möjlighet att lyckas med sin skriv- och läsinlärning.

Detta enligt ett beslut som kommunstyrelsen i Sandviken tog för två år sedan. Torsdagen den 15 november 2012 var Mona Wiklander specialpedagog och skolutvecklare från Sandvikens kommun i Malmö och berättade om satsningen för ett hundratal pedagoger. Mona Wiklander arbetar dels som specialpedagog på Kungsgårdens skola och dels centralt som skolutvecklare med fokus på IT och specialpedagogik i Sandvikens kommun.

Skrivlust före motorik Wiklander berättar att det nu är mer än tio år sedan som hon fick höra talas om ‘Att skriva sig till läsning’ på dator (ASL). Själv hade hon funderat en del på det här med datorn som skrivverktyg. ASL + talande tangentbord & talsyntes Wiklander kunde se att barn med hjälp dator, talsyntes och talande tangentbord inte bara kunde se utan även höra vad de skrev och på så sätt få omedelbar bekräftelse på sin text. ASL i praktiken - Läskraft. Skriva sig till läsning.

ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla. Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som stöd, bloggen som pedagogiskt verktyg och massor av språkutvecklande arbete i allmänhet.

ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla.

Anne-Marie Johansson arbetar i en åk 1 på Bulltoftaskolan. I inledningen berättar hon att hon har arbetat på en samma skola i över 30 år. Hon ursäktar det med att hon inte har haft behov av att byta skola när det ändå händer så mycket runt omkring. När vi sedan får ta del av hur hon arbetar förstår vi att när det handlar om pedagogik har tiden inte stått stilla i hennes klassrum. Datorn bidrar till större fokus på skrivande och textberarbetning Anne-Marie med sekvenskort För Anne-Marie är detta läsår första gången som hon arbetar med datorn som skrivverktyg i barnens skriv- och läslärande. Anne-Marie tycker att den stora förändringen inte har varit att byta bokstavsarbetet till att skriva texter på dator.

Svenska

Clipart. Ewas länkar för lågstadiet. Blandat Faktabanken Länkar med frågor och svar inom alla tänkbara ämnen.

Ewas länkar för lågstadiet

Fria Nationalencyklopedin Här hittar du korta förklaringar till alla NEs uppslagsord. Länkskafferiet Skolverkets stora länkskafferi där du klickar dig vidare till allt mellan himmel och jord. Pics4Learning Här finns bilder som är gratis för elever att använda till sina arbeten. Unga fakta Här hittar du fakta om allt från stjärnor & planeter till däggdjur, världshav, dinosaurier och grekisk mytologi. UR Barn Lär dig om vulkaner, rymden, människokroppen och mycket mer på Utbildningsradions sida för barn och unga. Webbmagistern Testa dina kunskaper i olika ämnen. Wikimedia Commons Här hittar du bilder som du kan ladda ner gratis och använda i alla skolarbeten. Wikipedia Fri encyklopedi (uppslagsverk) där du kan söka information om allt du är intresserad av. Alla Sveriges fåglar Här hittar du bilder och fakta om alla Sveriges fåglar.

Anatomisk atlas En atlas över hela kroppen. Bioresurs Biotopia Djurljud Lyssna på hur djuren låter. Draklandet.

Lektioner