background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Maths and English Practice. Arbeta med talet 10 och tiokompisar i matematiken. Pdf81. Träna 10-kamrater på ett roligt sätt! Sifferkul.pdf. Rakneramsa-1-20. Ung Ekonomi (LättLäst) Ung Ekonomi (LättLäst) Historia Ekonomi har alltid funnits.

Ung Ekonomi (LättLäst)

Innan man använde pengar bytte man saker med varandra istället. Det kallades byteshandel. Det första man bytte med varandra var mat. Man kunde också handla med tjänster. De första mynten Innan man använde pengar att betala med använde man istället: musselskal, valtänder och kakaobönor. Sedlar Problemet med att använda mynt var att det blev tungt att bära om man ska handla mycket. Handel med andra länder Man handlade mest med människor som fanns i närheten av där man bodde. Hansan På 1100-talet bildade några köpmän något som skulle bli den största handels-organisationen i Europa under flera hundra år. Hur gör man pengar? Mynt Alla svenska mynt görs av myntverket i Eskilstuna.

Alla svenska sedlar görs på Tumba Bruk. Falska pengar Det är ganska vanligt att folk försöker förfalska sedlar. Ung Ekonomi, Fyll spargrisen. Planering och bedömning i matematik. Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3.

Planering och bedömning i matematik

För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Dessa har varit väldigt konkreta så att eleverna redan från början förstår och kan ta ställning till vad de tycker att de kan. Istället för att ha en lång planering har jag valt att göra många kortare för att de hela tiden ska kännas aktuella och eleverna har koll på vad som förväntas av dem. Matriserna har vi använt när vi har börjat ett område och när vi slutat. Sammanfattning av de sista matematiklektionerna. Sista delen av matematikundervisningen handlade till stor del om att mäta/jämföra längder och repetition av de olika områden vi arbetat med under vårterminen.

Sammanfattning av de sista matematiklektionerna.

Kreativiteten har flödat och elevernas fokus för lärandet har varit tydligt. Vi lyckades! Eleverna fick själva uppskatta sin kunskap utifrån de matriser vi använt oss av. I anslutning till varje matrisbedömning fanns utrymme för att påvisa sin kunskap om man tyckte att det inte framgick av tidigare uppgifter som de hade till hands. Jag måste säga att det rådde febril aktivitet under hela lektionen, det diskuterades vilken nivå olika saker var och de allra flesta var snarare försiktiga i sin egen bedömning än tvärtom.

När jag gav mig in i arbetet med dessa matriser hade jag inte riktigt vägen klar för mig. Utlovade enhetslådorna! "Kinamatte" Nu ska jag berätta för Er hur jag och mina elever arbetar med matte i skolan.

"Kinamatte"

Jag kallar det för "Kinamatte". Varför gör jag det då? Jo, helt enkelt för att de arbetar med matte på det här viset i Kina. De använder inte matteböcker utan löser uppgifter gemensamt. Ett mattetal skrivs på tavlan, alla löser det enskilt och sedan diskuterar man lösningen eller lösningarna gemensamt. Åk-1-matris-vt.png 722 × 435 pixlar.

Bedömning, diagnoser, kursplaner

Ta inte för givet att eleverna kan. Maria Bergqvist och Henrik Hansson är matematiklärare inom grundskolan i Partille.

Ta inte för givet att eleverna kan

I sin föreläsning ”Vilka är förutsättningarna för bästa möjlighet till lärande” tog de bland annat upp vikten av att vara medveten om det de kallar kritiska aspekter, de aspekter som eleverna måste urskilja för att de ska förstå och lära sig det de ska. Dessutom måste man som lärare reagera på det eleverna inte kan. En uppgift som 6 + 3 = _+ 5 kan ge en rad olika elevsvar. En elev svarar 9. En annan lägger ihop uppgiftens alla siffror och får svaret till 14. . – Som lärare måste vi reda vi ut vad som ligger bakom ett felaktigt svar och vad det är som eleverna inte har förstått.

Start?_afrLoop=1806593408127000&_afrWindowMode=0&_adf. Concept cartoons i matematik. Concept cartoons, begreppsbilder i matematik, är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9.

Concept cartoons i matematik

Materialet bygger på bilder där elever i pratbubblor uttrycker sina tankar om olika matematiska begrepp eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Materialet är lösenordsskyddat På grund av rättighetsskäl ligger materialet bakom lösenord i Skolverkets bedömningsportal. Det är rektorn som ger dig som lärare inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. Läs mer om hur du får tillgång till Skolverkets bedömningsportal Som en introduktion till begreppsbilderna i matematik kan du till exempel läsa vår korta introduktion, titta på en film som ger ett exempel på hur du kan arbeta med materialet eller se UR:s filmade föreläsning om hur begreppsbilder i matematik används. Mattemästaren. Begreppsbilder i matematik.

Skapligt Enkelt matematiskt. Fira 100 dagar i skolan! I USA är det vanligt att man firar 100 dagar i skolan.

Fira 100 dagar i skolan!

Jag tycker det är en härlig tradition och ger möjlighet att stärka elevernas resa, utvärdera, reflektera kring deras arbete hittills och jobba tematiskt. Dessutom behövs ofta lite fest såhär i slutet av vintern, eller hur!? 100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva! När jag hade min etta använde vi en hundra-tavla och satte upp ett tal för varje skoldag. Jag berättade från början att när tavlan var full, så skulle vi ha fest. Jag hann tyvärr gå på föräldraledighet innan vi hann fira 100 dagar, men jag vet att klassen gjorde det tillsammans med deras nya lärare och att det blev mycket uppskattat! Två väldigt användbara och inspirerande resurser är Lektion : Talet 100, HUNDRA DAGAR och Lektion : Tema hundra från lektion.se. Fler lektioner om 100: Geometrihörnan.