background preloader

Språkutveckling

Facebook Twitter

Läslyftet tillförs dubbelt så mycket pengar. Regeringen tillför mer pengar till Läslyftet.

Läslyftet tillförs dubbelt så mycket pengar

I morgon torsdag fattar den beslut om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att satsningen tillförs 25 miljoner kronor, en dubblering jämfört med tidigare. Förra veckan kom siffror som visade att intresset från huvudmän att delta i Läslyftet vida överträffade projektets budget. Huvudmännen sökte bidrag för nästan 20.000 lärare, men pengarna räckte bara till cirka 4.400. Den siffran kommer nu att stiga till omkring 9.000 lärare, enligt Skolverket.

Gustav Fridolin.– Det var ett större intresse än vad jag tror någon räknade med från början. Beslut om vilka huvudmän som beviljats bidrag kommer att gå ut ganska snart. – Vi har varit lite förberedda på detta, så det kommer att gå fort, säger Erica Jonvallen, projektledare för Läslyftet på Skolverket. Förutom mer pengar till huvudmän betyder detta att fler handledare kan erbjudas utbildning och att mer material till myndighetens satsning Läs- och skrivportalen kan tas fram. Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. Boken "Språkinriktad undervisning" riktar sig till lärare i de senare åren på grundskolan och gymnasiet och behandlar språkrelaterade didaktiska frågor som ämneslärare kan stöta på när de arbetar med flerspråkiga elever.

Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling

Huvudpoängen är att alla lärare aktivt måste arbeta med elevers språkutveckling menar Maaike Hajers och Theun Meestringas, två nederländska forskare. Maaike Hajers har tidigare varit gästprofessor och forskare vid flera svenska lärosäten och har lång erfarenhet av språkinriktad ämnesundervisning. Forskarna understryker att utan utvecklade språkkompetenser och kunskaper är det ytterst svårt för elever att uppnå kunskapsmålen. Ett ämnes fackspråk utmaning för alla eleverEnligt statistiken har 18 procent av svenska skolelever annat modersmål än svenska och i storstäderna är denna andel ännu högre. Flera av dessa elever har språksvårigheter och är i behov av regelrätt språkstöd. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum. Www.skolporten.se/wp-content/uploads/2014/03/Petra-Svensson_smakprov.pdf. Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna. OMG! Alla dessa kryptiska förkortningar, slangord och smileys – utarmar de inte språket?

Många förfasar sig över ungas sms- och chattspråk. Men forskning visar att det går utmärkt att röra sig mellan olika språkliga världar.Samtidigt minskar läsförståelsen när det ­gäller djupare texter. DN följde några niondeklassare i Malmö – och deras mobiltelefoner. ”Vgd?” Så kommer en av tjejerna, Ida Akinmarin, att tänka på något: – Det finns såna konstiga förkortningar också. Vilka? – T o m, osv, mm och såna. Det är höstterminens första vecka och i Malmö dröjer sig sommarlovskänslan kvar. ”Ska d ti mf ikväll?” ”Nä kan nt idag :-(” ”ahahaha vafan” ”Var hittar man dig på mf?” ”haha vid karusellerna lr vid maten” ”ofc ;-)” OMFG = ”Oh my fucking God”. De flesta i klassen skickar runt hundra meddelanden per dag, säger de. . – Jag har den under madrassen. Ofta vaknar hon mitt i natten, kollar meddelanden och sms:ar.

Film från Skolverket. Vi ses i skolan. Filmer om lässtrategier. Att läsa är att tänka….. Nu har vi avslutat den första delen i samarbetet sva/no.

Att läsa är att tänka…..

Den här gången gick samarbetet ut på att jag under mina sva-lektioner arbetade med lässtrategierna på en no-text i biologi. Jag har tidigare skrivit om när vi överblickade texten det vill säga strategin ”Upptäcktsresanden”. I det här blogginlägget skriver jag också om reflektioner kring arbetet med de andra strategierna ”Reportern”, ”Detektiven” och ”Nyhetsuppläsaren”. Att överblicka ”Upptäcktsresanden” Eleverna fick tala om bilder och rubriker och på så sätt bygga upp en förförståelse som gjorde att de kunde förstå vad texten handlade om.

Att ställa frågor och undra ”Reportern” Vi började att samtala med eleverna om hur man ställer frågor och sedan diskuterade vi de olika frågeorden. Ett språkutvecklande arbetssätt i matematik. Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Språkdagarna 2012 Josefin Nilsson - Språkdagarna+Josefin+Nilsson.pdf. Reading to learn. Vi har påbörjat en utbildning som heter Reading to learn.

Reading to learn.

Läs mer: Jag tänkte börja med noveller. 1. Dictogloss: August Strindberg "Ett halvt ark papper" Lyssna på samma text tre gånger. Porträtt: David Rose. David Rose bestämde sig för att viga sitt liv åt ursprungsbefolkningens rättigheter.

Porträtt: David Rose

Han bosatte sig i öknen i centrala Australien, lärde sig det lokala språket pitjantjatjara och började att arbeta som lärare i skolan. Där fanns ett gigantiskt behov. Många elever gick ut skolan utan tillräckliga kunskaper i att skriva och läsa engelska. – Barnen fick inte den utbildning de hade rätt till och behövde. De lärare som arbetade där visste inte hur de skulle möta eleverna. 30 år senare sitter han i en av föreläsningssalarna i det ståtliga Universitetshuset i Uppsala. Det är inte bara i Sverige som det finns ett stort intresse för Reading to Learn. . – Jag reser alldeles för mycket. Väl på plats i Sverige tar han sig dock tid att prata med andra deltagare på konferensen och han är en engagerad åhörare under de andra föreläsningarna.