background preloader

Tilastot ja tietokannat

Facebook Twitter

Geography World. Maailma yllättää. Maailman tilastot reaaliajassa. StatPlanet. Säätilastot:World Climate: Weather rainfall and temperature data. Tilastokoulu. Kurssiesittely Väestön määrä ja ikärakenne muodostavat pohjan, jolle yhteiskunnan toiminta suurelta osalta perustuu.

Tilastokoulu

Väestötieteen perusteet -kurssin tavoitteena on antaa perustiedot, joiden avulla pystyy hahmottamaan väestönkehitykseen vaikuttavia tekijöitä.Lue lisää Tällä verkkokurssilla tarkastellaan, miten väestötiede vuosisatojen aikana on muuttunut omaksi itsenäiseksi tieteenalaksi ja miten erilaisilla tunnusluvuilla kuvataan väestössä tapahtuvia muutoksia – syntyvyyttä, kuolevuutta, muuttoliikettä sekä siviilisäädyn muutoksia. Kurssin aikana tutustutaan väestötieteen historiaan ja siihen, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet väestötieteen syntymiseen. Kurssilla tutustutaan väestötieteen keskeisiin käsitteisiin ja opitaan ymmärtämään niiden sisältö sekä tarkastellaan väestönmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.Niitä kuvataan esimerkein ja harjoitustehtävin sekä annetaan vinkkejä lisätietojen hankkimiseksi.

Ulkoasiainministeriö: Maat ja alueet: Maat A-Z. The World Factbook. The Office of Public Affairs (OPA) is the single point of contact for all inquiries about the Central Intelligence Agency (CIA).

The World Factbook

We read every letter, fax, or e-mail we receive, and we will convey your comments to CIA officials outside OPA as appropriate. However, with limited staff and resources, we simply cannot respond to all who write to us. Contact Information Submit questions or comments online By postal mail: Central Intelligence Agency Office of Public Affairs Washington, D.C. 20505 By phone:(703) 482-0623Open during normal business hours. By fax:(571) 204-3800(please include a phone number where we may call you) Contact the Office of Inspector General Contact the Employment Verification Office Before contacting us: Please check our site map, search feature, or our site navigation on the left to locate the information you seek.

Excel-ilmastodiagrammi: Video: Vähintään kahden kaaviotyypin käyttäminen kaaviossa. Ilmastodiagrammi uudella excelillä. Ilmastodiagrammin laadinta excel. Kaupunki-maaseutu -luokitus. Kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutuluokitus on muodostunut ongelmalliseksi kuntien koon kasvaessa.

Kaupunki-maaseutu -luokitus

Saman kunnan alueella voi olla sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita. Kuntarajoista riippumattomien paikkatietoaineistojen käyttö mahdollistaa alueiden tarkemman tunnistamisen ja luokittelun. Suomen ympäristökeskus yhdessä Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen kanssa on kehittänyt uutta paikkatietopohjaista alueluokitusta syksystä 2011 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tilauksesta. Työtä on ohjannut laaja asiantuntijaryhmä. Luokituksen luonnosversio oli kommentoitavana Ymparisto.fi:n verkkopalvelussa kesällä 2012 ja esiin nousseita asioita huomioitiin jatkotyössä, jonka aikana tuotettiin lopullinen versio luokituksesta. Luokituksen tavoitteet Työn tavoitteena on ollut kehittää menetelmä ja muodostaa kriteerit, joiden perusteella voidaan korvata kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutu alueluokitus ja maaseudun kolmijako.

Kuntanavigaattori - Kunnat.net. Kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa.

Kuntanavigaattori - Kunnat.net

Voit verrata oman maakuntasi kuntia keskenään tai tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä asukasluvultaan saman kokoluokan kuntaan. Pikaohjeet palvelun käyttöön löytyvät tämän sivun alareunasta. Sivun sisältö Kuntanavigaattori-sovellus on suunniteltu toimimaan uusissa päätelaitteissa, mistä johtuen sovelluksen toiminnassa on ongelmia käytettäessä Internet Explorer -selaimen vanhoja versioita. Mikäli et saa palvelua toimimaan Internet Explorer -selaimellasi, suosittelemme lataaman käyttöön Firefox tai Google Chrome selaimen. Selaimen voit ladata maksutta täältä: Lataa Firefox Lataa Google Chrome. Sisältö tarkistettu: Etusivu - Globalis.fi. Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. Paikkatieto-ohjelmistot. ArcGIS ja MapInfo CSC Paikkatietopalvelut tarjoaa suomalaisille korkekouluille paikkatieto-ohjelmistoja tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Paikkatieto-ohjelmistot

Paikkatieto-ohjelmistokonsortioita on tällä hetkellä kaksi:Korkeakoulujen ja laitoksien on mahdollista anoa käyttöönsä paikkatieto-ohjelmistoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että CSC hankkii ohjelmistolisenssit omistukseensa, mutta ne tulevat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Korkeakoulu liittyy haluamansa ohjelmiston ohjelmistokonsortioon. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ohjelmistokonsortioita. Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot Kaupallisten ohjelmistojen lisäksi saatavilla on laaja valikoima avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja. Desktop QGIS, helppokäyttöinen desktop-ohjelma vektori ja rasteriaineistojen katsomiseksi, muokkaamiseksi ja analysoimiseksi. Web Tietokanta Kirjastot GDAL/OGR, kirjasto rasteri- ja vektori aineistojen lukemiseksi ja esimerkiksi tiedoston formaatin tai koordinaattijärjestelmän vaihtamiseksi. Ilmastodiagrammi_Libre_final.pdf.