background preloader

Hjärnan

Facebook Twitter

Optimera ditt minne på 10 minuter. Det finns många olika sätt att träna minnet – här är ett.

Optimera ditt minne på 10 minuter

(Tidigare publicerat på www.studerasmart.se) I princip är hjärnan som en muskel som du kan träna, och ganska lätt dessutom. När du har läst klart vill jag att Du har förstått: skillnaden på korttidsminne och långtidsminnevitsen av att relatera ny kunskap till befintliga strukturervitsen av att en specifik ordningsföljdvärdet i humor för att hjälpa minnet Med rätt strategier kan du lära dig minnas otroliga mängder information på kort tid!

Här är lite småfakta om hjärnan som kan vara till nytta nu när du håller på att få superminne… Hjärnan vill ha KUL! Hjärnan vill ha BLOD! Hjärnan vill ha SYRE! Brain Divided. Träna hjärnan som minnesmästarna - Maximera hjärnan; klurigheter - Hjärnan iFokus. Glömt var du lade bilnycklarna (nu igen)?

Träna hjärnan som minnesmästarna - Maximera hjärnan; klurigheter - Hjärnan iFokus

Du är inte ensam. Och så finns det minnesmästare, som kan memorera närmast oändliga listor med ord och siffror och sedan rabbla upp dem! En god nyhet är att alla kan bli närmast lika skickliga med träning! Enligt en ny studie vid Stanfords Universitet skiljer sig inte minnesmästarnas hjärnor från andras. Det är träning som är nyckeln och redan efter några veckor kan alla lära sig att minnas bättre! Tekniken som används är att koppla ihop plats med det man vill minnas. När man under studiens gång testade med MRI-scanning såg man att de delar av hjärnan som användes var temporalloben med hippocampus tillsammans med hjässloben som har hand om rumsuppfattning.

Så nu är det alltså bara att sätta igång att träna loci och objekt! Källa: Läs även: Förklarar på 1 minut: Därför är ”grit” viktigt. Anna Tebelius Bodin. Energizing Brain Breaks. Mobile message video 1. En bok, en författare: Minnet, fram och tillbaka. Grymt Fett – en filmserie om tonårshjärnan. Vårt engagemang för ungas hälsa drivs inom ramen för AstraZenecas globala initiativ ”Young Health Programme”.

Grymt Fett – en filmserie om tonårshjärnan

I Sverige fokuserar vi vår insats på att uppmärksamma och förbättra den mentala hälsan och det känslomässiga välbefinnandet bland ungdomar. Det gör vi genom; partnerskap med ideella organisationer, ökad medvetenhet och direkt stöd genom volontärarbete. Med Grymt Fett vill vi väcka intresset för hur tonårshjärnan fungerar. Tanken är att filmserien ska kunna användas i biologi- och naturvetenskapsundervisningen på högstadiet och gymnasiet.

Filmserien ska också vara tillgänglig för föräldrar, andra som möter tonåringar samt tonåringarna själva. I filmserien förklaras forskningen om tonårshjärnan på ett lättfattligt och populärvetenskapligt sätt. FILMERNA Filmerna finns som en DVD serie med en tillhörande lärarhandledning som är framtagen för att ge förslag på elevövningar i klassrummet. För lärare finns DVD och lärarhandledning (PDF 3713kb) att kostnadsfritt beställa på Utbudet. Träna hjärnan och bli smartare. – Vi vet idag att hjärnan är plastisk.

Träna hjärnan och bli smartare

Det innebär att den kan stretchas och att vi kan träna upp vår hjärna att klara saker vi inte kunnat förut. Ett barn som har svårt med läsningen blir bättre på att läsa genom att träna. Det är samma sak med träning av till exempel sociala förmågor. Tränar vi dem intensivt så blir vi bättre. Kristina Bähr är barnläkare och har under flera år arbetet som skolläkare. Kan lära nya förmågor Förr trodde man att man föddes med en viss intelligensnivå och ett antal förmågor, som man sedan fick leva med. . – Tekniken har hjälpt oss att mäta direkta effekter i hjärnan när vi tränar den. Det gäller även barn med en funktionsnedsättning och barn som är rent kognitivt svaga. – Har man svårt med kognitiva förmågor kan det vara svårare, men jag menar ändå att allt är träningsbart. Hjärnsläpp på provet.

Hjärnans makt: Minne och kreativitet. Minnet får dig att fatta sämre beslut. Har du någonsin fattat ett dåligt beslut?

Minnet får dig att fatta sämre beslut

Eller agerat på den berömda magkänslan, men fått anledning att ångra dig? Allt är minnets fel. Det hävdar hjärn­forskarna, som lär dig hur du kan ta bättre beslut — om du bara förstår hur hjärnan fungerar. Tänk dig följande scenarier: - Personkemin stämmer, valet känns tryggt. . - Du bestämmer dig för att satsa på ett nytt projekt eller en ny produkt – och är så övertygad att du omedvetet und­viker allt som talar emot idén. . - Du ska resa till Stockholm på konferens. Varför blir det så här? Neurologen Pontus Wasling forskar på minnet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Minnets huvudsakliga funktion är näm­ligen inte att hjälpa oss komma ihåg den där Rhodos-semestern 1997, utan att skapa bilder av framtiden. ”Vi minns bara extrema eller känslomässigt laddade händelser, sådant som antingen gett oss kraftig njutning eller smärta. Hjärnforskarna förklarar det här genom att skilja på två grundläggande tanketyper: 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd. Att ha problem med minnesfunktioner kan skapa en kaotisk tillvaro.

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd

Det finns flera modeller och teorier för att beskriva vad minne är och vad som händer i hjärnan. Gemensamt är att vi delar in minnet i korttidsminne och långtidsminne. När vi lär oss något så lagras det i något av långtidsminnets områden. Det kallas inkodning. Men för att vi ska kunna använda oss av våra minnen och kunskaper måste de också plockas fram. Hur ska vi fördela vår uppmärksamhet? Långtidsminne I långtidsminnet lagrar vi våra minnen, kunskaper om hur saker hänger ihop i världen och alla de erfarenheter som gör oss till personligheter. Procedurellt minne eller vaneminne. Huvudsidan.se - Kreativitet, hjärnan och minnet. Minne, minnesteknik och studieteknik.