background preloader

IKT-verktyg

Facebook Twitter

Träna begrepp genom att skapa korsord med Crossword Labs – Hannas skolblogg. Häromdagen fick eleverna i min Biologi 1-kurs träna begrepp i etologi genom att göra korsord till varandra.

Träna begrepp genom att skapa korsord med Crossword Labs – Hannas skolblogg

Så här gjorde vi: Eleverna arbetade två och två, och blev tilldelade var sitt avsnitt inom etologin (vissa sidor i läroboken).De skapade egna korsord genom att skriva in ord och betydelse (ledtråd) i Crossword Labs. Gör så här: Gå till crosswordlabs.comHitta på en bra titel till korsordet och börja mata in [ord] [mellanslag] [ledtråd] i editorrutan.Lägg till ett ”Password” för att skydda och komma åt lösningen till korsordet (answer key) senare.Tryck ”Generate” för att skapa ett korsord. Om du vill stuva om och skapa ett nytt korsord med samma ord, tryck ”Regenerate”.När du är nöjd: tryck ”Save” och kopiera webadressen eller tryck ”Share” för att dela.Eleverna fick nu testa varandras korsord för att kvalitetssäkra korsorden och öva på begreppen.

Padlet kan användas till mycket. Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig.

Padlet kan användas till mycket

En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Jag ser padlet som ett verktyg med flera olika användningsmöjligheter. Man kan använda padlet för att skapa en digital anslagstavla för sig själv eller tillsammans med andra (kanske vid brainstorming). Checklista för digitala lärresurser.

Exit tickets, kahoot, google classroom mm. Slumpa elevernas placering i klassrummet med Mega Seating Plan – Hannas skolblogg. Mega Seating Plan är ett nytt, gratis, web-baserat verktyg för slumpmässig placering i klassrummet.

Slumpa elevernas placering i klassrummet med Mega Seating Plan – Hannas skolblogg

Enkelt att använda och relativt smidigt att mata in klasser och salar. Snyggt och stablit. Vill du testa? Så här gör man (i stora drag): RSA Animate - Changing Education Paradigms. Www.patriciadiaz.se. Så blev det då dags att summera året som gått.

www.patriciadiaz.se

Måste ju hålla traditionen vid liv, har ju även sammanfattat tidigare år i den här bloggen – här finns 2011, 2012, 2013 och 2014. Världen Det är svårt att tänka tillbaka på 2015 utan att tänka på flyktingkatastrof, krig och terror. Det är svårt att inte minnas bilden på lille Alan Kurdi, som för en stund väckte världen. Att inte tänka på alla som mist livet i terrorattacker och krig och på dem som flyr mot ett bättre liv i Europa.

Det låter ju märkligt, men trots detta har 2015 även beskrivits som det bästa året för mänskligheten. Mamma För min egen privata del har 2015 varit ett oerhört speciellt år då jag och Daniel blev föräldrar i mars. Jag har de senaste nio månaderna haft den stora förmånen att, tack vare en man och familj som ställer upp i vått och torrt, kunna kombinera föräldraledighet med att även jobba en del. Föreläsning Bilderna nedan sammanfattar hösten ganska väl. 1. GAfE – electronic playground. I have played around with Google Calendar a bit, and found it to be a really great tool.

GAfE – electronic playground

During my time working in Helsingborg I was asked to participate in a group, whose purpose was to improve the communication between the support organisations in Helsingborg, and the schools. Guide: Så viralgranskar du bilder – fyra enkla steg. Har bilden publicerats någonstans tidigare? Det första du ska göra när du ser en tvivelaktig bild är en så kallad bildsökning, det vill säga att du söker efter alla gånger bilden har publicerats på nätet tidigare. Det lättaste sättet att göra det på är att söka på bilden via Google. Så skapar du självrättande prov med hjälp av Google Formulär och Flubaroo. AnswerGarden - Plant a Question, Grow Answers.

20 collaborative Google Apps activities for schools. Google Apps are collaborative, which makes them highly powerful.

20 collaborative Google Apps activities for schools

They offer opportunities for students to engage unlike ever before. Here are 20 ideas. Google Apps is beginning to revolutionize education. With its highly collaborative, online/offline format — and its attractive price tag (free!) — many schools, businesses and other organizations are ditching their expensive, clunky software for this powerful suite of tools. The way that Google Apps is interactive and easy to share is powerful. There’s so much you can do with these apps in class to get students — AND teachers — working together. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 20 collaborative Google Apps activities for schools. Share to Google Classroom Extension. Today, the “Share to Classroom” extension for Google Classroom was pushed out to students in my building.

Share to Google Classroom Extension

After reading about the new extension, and reading about teachers’ experiences on Twitter, I admit I was a bit hesitant about the purpose and effectiveness of this tool. However, my fears were assuaged today when I tried the extension with my students. Röstinmatning i Google. How to use Mentimeter - Mentimeter. Create your question Enter your question at mentimeter.com and click on the create question button Add choices and select a theme Add different choices for the audience to vote on, pick a theme and voilá — your question is ready!

How to use Mentimeter - Mentimeter

Instruct your audience. Hur du arbetar med Padlet. Kommunicera och samarbeta med verktyget Popplet - tankekarta. Wordle - Beautiful Word Clouds. Google Forms - Google Drive's Hidden Gem.

Smarta flipverktyg.