background preloader

Hapre

Facebook Twitter

Hans Presto

Swedish Art teacher, Scooterist and Lettering artist.

Kram: Ramverkstad i Stockholm med kurser och webshop med fotoramar, standardramar och galleriskenor. BBC David Hockneys Secret Knowledge 1of2 DivX MP3 MVGForum. Peter Dahl - dans i det blå. Vad ska jag göra? Zentangle. NIKON. Blixt. SB900 Example Photos. SB-400. SB-600. Kamera. D60. D3000. D3100. D5000. Din Skolmat. Fryshuset. Bild & Form, Facebook. Vimeo. Anatomy of a Linocut by Bill Fick.

YouTube. Torrnålsgravyr. Prezi. Perspektiv by hapre on Prezi. Bild & Form presentation januari 2014 by Hans Presto on Prezi. Weebly. Red Scooter blog. Bild&Form - elevsidor. WordPress. Bild & form | fotoalbum. Flickr.

M_a_s_t_e's Photos. Hapre's Photos. Pinterest. Hans Presto (hapre) on Pinterest. Printmaking. Illustrator. Photography - School equipment. Maria Steen (mastemaste) on Pinterest. Måleri: Akvarell. Maria steen - stup. Fryshusets Gymnasium. Bild & Form • gymnasiet. Hur vill du helst upptäcka världen? Med penna och skissblock i handen, med undersökande penseldrag eller genom en kameralins? Väjer du passionen Bild & form på estetiska programmet utvecklas du och ditt skapande, samtidigt som du får behörighet till högskola och universitet. Du får en stabil grund att stå på både inom nya och traditionella tekniker. Du lär dig teckning, skulptur, formgivning och digitalt foto. Se hur din konstnärliga förmåga steg för steg utvecklas. Tack vare möjligheten att ställa ut dina alster får även publiken möjlighet att uppleva dina framsteg. Inför din ansökan: Du kan läsa mer om hur passionen Bild & Form kombineras med Estetiska programmet genom att ladda hem programplanen ovan.

Vill du veta mer om vad vi gör på Bild & Form? Stadsmuseet. Shockholm. Arkitektur- och designcentrum. Design Lab Skärholmen. Whydesignmatters. Förorten i centrum. Saadia Hussain. Välkommen - www.stromgard.com. Konstfack. Ämneslärarprogrammet 300hp. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp). Du kan välj mellan dessa två varianter: - Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design, 300 hpBild 120 hp och Design 90 hp - Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media, 300 hpBild 120 hp och Media 90 hp Läser du med inriktning mot gymnasieskolan kombinerar du ditt huvudämne Bild med antingen ämnet Design eller Media.

Förutom ämnesstudier läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK, 60 hp) vid Konstfack samt gör din praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 30 hp), ute på skolor som Konstfack samarbetar med. Du som läser till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan kommer även att få undervisa i årskurs 4-9 i grundskolan. ExamenFör examen krävs studier i två ämnen där huvudämnet omfattar 120 hp medan det andra ämnet omfattar 90 hp. UrvalKonstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen.

Arbetsprov inför antagning till hösten 2014. Frida Andersson. Svensk Form. Ung Svensk Form. Utbildningar »Viktiga datum för att söka skolor »Frågor om hur man ansöker till högskolor – Karin Ahlin svararPresentation av Karin AhlinVill du få handledning/coachning? Deadline är ett delprojekt inom Ung Svensk Form med ambition att bredda rekryteringen till designhögskolorna. Svensk Form samverkar här med Svenska PostkodLotteriet för att verka för ett mera inkluderande designklimat. Syftet med DEADLINE är att bidra till att bredda rekryteringen till designhögskolorna och öka mångfalden, genom att använda vår utmärkelse Ung Svensk Form som kommunikativt verktyg, och dess deltagare nu och från tidigare omgångar som förebilder och coacher.

Ett pilotprojekt togs fram på Malmö högskola K3, Grafisk design under hösten 2012, det har använts som underlag för den modell och metod som ska användas runtom i landets gymnasieskolor och med uppsökande verksamhet, samt i symbios med turnén av Ung Svensk Form. Utbildningar »Viktiga datum – Deadline » Karin Ahlin. GRAFISKA SÄLLSKAPET. Stockholm - Moderna Museet. Cindy Sherman - Moderna Museet. Cindy Sherman är en av de viktigaste konstnärerna idag. Hennes fotografi är omedelbart tillgängligt, men också labyrintiskt och motsägelsefullt. Konstnären är själv både modell och fotograf, men bilderna är inte porträtt. Verken frammanar berättelser, utan att de röjer något i sig själva. De lånar ur ett flöde av bilder från film, konst och media, och skapar kopplingar mellan det välbekanta och det okända. Vad i hennes bilder tror vi på, och varför? Några röster om utställningen: "MAGNIFIKT ISCENSATT" "KLICHÈER FRÅN LIVET I EN VILD DÖDSDANS" Joanna Persman, SvD "ÄCKLIGT BRA" Ulrika Stahre, Aftonbladet "HÖSTENS KONSTMÅSTE" Kristian Ekenberg, Arbetarbladet "INTE HELLER PÅ INSTAGRAM KAN NÅGON HÖRA DIG SKRIKA" Nils Forsberg, Expressen Sedan 1980-talet har Shermans verk varit avgörande för idéer om hur identitet konstrueras, och om bildens kraft som mytbildare.

Cindy Sherman - Untitled Horrors is curated by Daniel Birnbaum, Lena Essling, Gunnar B. Se My Favorite Cindy Sherman, en film från MoMA. Liljevalchs. Millesgården - Ett museum med skulpturpark, konsthall, restaurang och antiksamling och butik. Svenska Tecknare. Atelier Stockholm. Basis. Nyckelviksskolan. Fjärilshuset. Grafikskolan. Bergianska. Fotografiska. Antagningsprov. Skolverket | Bild. Ämnet som pdf Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild.

Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet Betyget E.

Gyantagningen. Viktiga datum. Här loggar du in med ditt användarnamn (personnummer ååmmdd-xxxx) samt ditt lösenord för att göra en ansökan till gymnasiet. Lösenordet har du fått via lösenordsbrevet. Har du inte fått något lösenord kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola. Du som inte kan få lösenordet via någon på skolan kan beställa ett från oss genom att mejla till gyantagningen@ksl.se. Lösenordet är personligt och kommer att skickas hem till din bostadsadress via posten. Tips! Tänk på att spara ditt lösenord över hela sommaren. Har du tänkt söka utbildningar utanför Stockholms län har vi en manual på hur du går tillväga här.

Antagningsstatistik. Biblioteket. N.E. Serviceportalen. Dropbox. Google Drive. SchoolSoft.

Hans Presto