background preloader

Gunsun

Facebook Twitter

Nora biljett phuket. Spindeln - söktjänsten för skolan. Digitala verktyg. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz. Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser.

DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz

För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com UR:s serie om källkritik ”Är det sant?”

Tumblr – tumblr.com. Daglig planering. Beautiful web-based timeline software. Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert! Internetkurser. Commons:FLIP - Wikimedia Commons. 14313 pdf unga skolmisslyckande och arbetsmarknad.

Släktforskning

NIS. Netlibris. Självbedömning The big five.pdf. Beslut Kalltorpsskolan 4 9. Welcome to Zunal.Com. Confirmation. Värdegrundskalender. Literature Study Guides - SparkNotes. Nyanlända. Växa för framgång: Konferenser för rektorer och lärare om nyanlända elevers lärande. Hösten 2015 bjuder Skolverket in rektorer och lärare till en konferens om bedömningen av nyanlända elevers kunskaper och planeringen av deras fortsatta skolgång.

Växa för framgång: Konferenser för rektorer och lärare om nyanlända elevers lärande

Dessa konferenser är en av flera insatser för att stödja skolors arbete med att utveckla förutsättningarna för nyanlända elevers förbättrade studieresultat. Anmäl dig gärna också till Dialogmöten för kartläggare Konferensens innehåll Skolverket har efter de nya lagändringarna utvecklat ett kartläggningsmaterial. Syftet med konferensen är att informera om vilka utmaningar som finns och vilken flexibilitet som krävs för att se till att varje nyanländ elev kartläggs på ett bra sätt för att kunna planera deras fortsatta skolgång.

Under konferensen får du information om: Lagändringar Kartläggning av nyanlända elever: Steg 1, 2 och steg 3 Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete Erfarenheter och dilemman Skolverkets vidare insatser Anmälan Konferensen pågår under en dag och anordnas vid 8 olika tillfällen, på sex orter. Orter och datum. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter.

Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Argumentera – att påstå något och bemöta andras påståenden.

Franska

Svenska. Näthat o mobbing. Enpedagogfunderar. Musikens väg genom historien. Kan man skriva en musikhistoria på tre sidor?

Musikens väg genom historien

DN:s Martin Nyström har i alla fall gjort det. Han börjar där musiken blir noter för allra första gången och tar oss fram till i dag. Längst ner i artikeln hittar du hans Spotifylista. Medeltiden Ett av de äldsta musikaliska uttrycken för hur kärleken utmanar och tänjer på de sociala normerna finns bevarat i de så kallade gryningssångerna från 1100-talets södra Frankrike. Musikaliskt var trubadursångerna färgade av hur musiker färdades från kust till kust runt Medelhavet och har därför många likheter med bland annat arabisk musik. Med den kristna kyrkans expansion norrut i Europa, där resorna kunde ta flera år, blev notskriften alltmer förfinad. Från 1000-talet till 1300-talet möjliggjorde detta framväxten av en flerstämmigt heterogen musik full av kollisioner mellan olika stilar och språk. Renässansen Tonsättarna blev också nu för första gången intressanta som personligheter, som flamländaren Josquin des Prez.

Barocken Wienklassicismen. Saskia Läromedel - Katalog för datorstödd språkundervisning.