background preloader

LEKTIONS TIPS VID LÄSNINGS OCH SKRIVNING MM.

Facebook Twitter

E471016701.pdf. Träna på ord och begrepp – skärmkorsord. Under veckan har jag fått möjlighet att hoppa in i flera grupper på skolan eftersom de elever jag jobbar tillsammans med är iväg på resa.

Träna på ord och begrepp – skärmkorsord

Jag skulle repetera ord och begrepp i en år 4 grupp. De hade precis börjat med atomlära och vi skulle prata om vad de hade gjort sist. Lektion_se_26326_Akta_lasning. Lektion-se_7610_under_tips. Lektion-se_4090_Extrabok. Lektion_se_25511_Repetitionshafte_bokstaver. Lektion-se_9309_alfabetskul. Lektion-se_9629_EvaEkorre. Korsord från DaLi-X. Skriv.

STÖD FÖR ATT UTVECKLA UNDERVISNINGEN MED EN TIDSLINJE

Free Posters - Poster-Street.com. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Bokpratsspelnyversion. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Filmarkivet.

POSITIVA KLASSRUMSREGLER

Retorik Övningar.pdf. BILDER PÅ SMARTA LÄSARE MM. FRÅGOR TILL BÖCKER. LEKTIONSFÖRSLAG. VARG NOSAR OCH JAGAR. CHEKLISTOR. SKRIVA MATERIAL. Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen.

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest!

Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1. Har du i din planering tagit hänsyn till elevers olikheter vad gäller intresse, förmågor, förutsättningar? A) Ja, det är självklart. Jag kan räkna upp minst 5 konkreta exempel på hur jag har tänkt kring detta. Fa_syn_pa_spraket. Bokslukarsällskapet samlade text.

TÄRNINGEN

LÄSBINGO. LÄSSTRATEGIER. Sagor och ramsor. Www.plugga24.se. Svenska. Pedagog Stockholm. Ut med språket. RIM. Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2.

Kamratrespons och faktainsamling om koalan!

Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Bra länkar « Erica Lövgren. Länkar om kul och blandat om svenska språket. Att göra kopplingar. Att hjälpa elever att hitta en bok. Idag hade vi bibliotek på schemat.

Att hjälpa elever att hitta en bok

Så här inledde jag den stunden, ett tips jag fått av Anne-Marie Körling. Jag plockade på mig lika många böcker som jag har elever. G.3. Skriva egna böcker - iPad Studiecirkel. Gör en egen bok - enklaste sättet på marknaden. ABC. Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Läslyftet

För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Oppetarkiv.se. FriText. Talesätt. Ett språkutvecklande arbetssätt i matematik. Story Sequence. The Lemonade Stand: Comparing and Contrasting with the Three Little Pigs. Lasinlarning_guide. Boksamtal- frågekort. Nosa på nätet – lärarhandledning. Denna lärarhandledning hör till paketet Nosa på nätet - De första stegen mot ett vaket nätanvändande.

Nosa på nätet – lärarhandledning

Handledningen innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Materialet i lärarhandledningen kopplas tydligt till skrivningar i Lgr 11. Missa inte våra andra Nosa på nätet produkter (klicka på länkarna för att ladda ned): • en sagobok om källkritik för barnen • en PPT-presentation för lärare om barns och ungas medievanor• diskussionsfrågor till föräldramöten • ett diplom till de barn som arbetat med Nosa på nätet Nosa på nätet - sagoboken är slut i tryckt version, finns endast för nedladdning. Den kommer att tryckas upp på nytt under våren 2014. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext. En läsande klass. Några tips när du ska beskriva en person.

Läsanalys. I boken ”Vägen till skriftliga omdömen” beskriver Anne-Marie Körling ett arbetsredskap som hon kallar för läsanalys.

Läsanalys

Jag har provat det ett tag och det hjälper mig att se mina elevers läsutveckling och på så sätt ge mig feedback på hur jag ska utveckla min undervisning. Så här gör man: ”Kopiera en sida ur elevens självständiga läsning, eller en kopia av läxan, faktaboken. Då eleverna är införstådda i arbetet gör de själva underlaget. Då eleven läser sin text i boken följer läraren med i sin kopia.

Rattningsmall berättelser. Bokpratsspel ny version. Tips om aktiviteter. Page-1.jpg 1 600 × 1 131 pixlar. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna. Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin. Jag provar ett nytt sätt att planera – för mer överblick och kanske enklare hantering. Vi får se vad jag tycker om det – och kollegorna. Hanna Stehagen – tack för idéen med språkmålen. Och Therese Linnér – tack för hjälpen att strukturera.

Som sagt – vi är inte klara än…. Fragor_funderingar_infor_diskussion.indd - Fragor_funderingar_infor_diskussion. Flerspråkighet i fokus. Lärmodul Läsförståelsestrategier i faktatext åk 1-3. Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext år 4-9(2) Astrid Lindgren. Ingen sida om Astrid Lindgren skulle vara komplett om det inte gick att läsa lite ur böckerna. Här laddar vi upp nya kapitel varannan månad för dig som älskar att läsa. Välkommen till Astrid Lindgrens fantastiska bokvärld – fast nu i din dator. Www.skolvarlden.se. Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Boken på duken. Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det?

Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt. Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial. Böcker att läsa tillsammans! Här kommer några tips på böcker att läsa tillsammans från oss på TioTretton. Vi har valt berättelser som på olika sätt kan öppna för samtal om sådant som känns viktigt att prata om men kan vara svårt att sätta ord på. Isdraken av Mikael Engström.

En språkutvecklande NO-lektion. Jag och min åk6-kollega har bestämt oss för att prova en metod som kallas cirkelmodellen lite mer strukturerat för att utveckla våra elevers förmåga att skriva olika typer av texter. Min kollega är sv/en-lärare och jag ma/no-lärare. Som NO-lärare tänker jag mycket på vad viktigt det är att eleverna lär sig att förklara olika saker, gärna skriftligt också och bestämde mig därför för att fokusera extra på det. I ett tidigare inlägg här på bloggen har jag beskrivit hur vi tittade på en film som visar när jag lagar en tilltryckt pingisboll genom att koka den. Rolig läxa: Tre kapitel ur tre olika böcker eller ett lektionstips. Lektion-se_8072_Arbetsuppgifter_till_boken.