background preloader

Skolmaterial

Skolmaterial
Related:  ALLA BARNENS RÄTTvärdegrundhelenalund

Krig svårt även för Alfons Redan i sin första Alfons Åberg - bok ”God natt Alfons Åberg” använder Gunilla Bergström sina litterära figurer för att gestalta en situation av högsta aktualitet för barn och föräldrar. Då var Alfons bara fyra år och hade som vi minns ganska svårt för att somna. Nu, när han sedan åtskillig tid är sex år ställs han inför mer avancerad problematik. Den här gången gäller det för honom att förstå begreppsom krig och soldat. I vårens bok Alfons Åberg och soldatpappan lämnar emellertid Bergström barnkammarens dramatik och flyttar ut sin berättelse på vuxenvärldens konfliktarena. Alfons blir ett medel för att belysa våldets och krigets mekanism ur ett för barn begripligt perspektiv. Så Bergström väljer att låta Alfons nya vän Hamdis ”spännande” soldatpappa efter visst tjatande från pojkarnas sida berätta om hur det var när han kom till en ödelagd by i bergen bortom öknen och första gången upplevde ett flyganfall. Men vad händer nästa, nästa och nästa gång ”nån krajar” målet?

#KindnessRules: Kindness Sort by Erin Hagey from You AUT-a Know Teaching our students to be a good friend and be kind to one another is often something that gets lost in the fast paced world of education. We often tell our students to "be a good friend" or "be kind", but how often do we TEACH them how to do this? A group of 9 TpT sellers have collaborated to bring you 9 engaging and fun resources to help teach your students HOW to be kind to one another. *************************************************************************** Kindness is such an abstract concept for many of our concrete, visual learners. ❤️Whole class pocket chart sort ❤️Individual picture sort ❤️Individual word sort As an added bonus, you'll also receive a page for students to write about what kindness means to them! Check out other FREE kindness activities for special education by searching#KindnessRules! ***************************************************************************Related Product:Raise Your Hand: A Social Narrative for Special Needs Students.

Yrken åk1 I årskurs ett arbetar vi just nu med arbetsområdet yrken. Stort intresse och det blir många spännande diskussioner. Med en majoritet av elever med svenska som andraspråk behöver jag arbeta mycket med begrepp, strategier och samtal. Jag försöker att koppla arbetsområdet till TheBig5 och det är spännande att se vad som sker när jag lämnar över uppgifter till eleverna som medvetet fokuserar på analys och kommunikation. Eleverna får skriva topplista över sina favorityrken. Klassikern ”sagan om det röda äpplet” blir perfekt att högläsa i detta arbetsområde. Som ett stöd i arbetsområdet har eleverna en bok med mål, uppgiftsbeskrivningar men också texter för högläsning där de ska illustrera en bild som passar texten. Här hittar ni arbetshäftet: Yrken_häfte(Bilderna är köpa på shutterstock.com) I häftet finns en övning som heter ”Mina-dina-ord” som jag använder inom flera arbetsområden och ämnen.

a fun way to learn English untitled Vad, hur och varför? | REDE - Respekt Empati Djur Etik Vad är REDE? REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Materialet riktar sig lärare och pedagoger och det finns i två ålderskategorier; förskolan 1- 6 år (Mini-REDE) och skolan årskurs F-5 (REDE). Det är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk utveckling och relationen mellan människa och djur. Hur används REDE? Genom lärarledda övningar som berör olika lärstilar får barn träna sig i att sätta sig in i andras situation. Varför behövs REDE? Många studier bekräftar att förmåga till empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa. REDE finansieras av Djurskyddet Sverige och Djurvännernas förening i Stockholm. Senast uppdaterad: 16 oktober, 2017

12 metacognition-modelling strategies for the foreign language classroom Metacognitive skills are arguably the most important set of skills we need for our journey through life as they orchestrate every cognitive skill involved in problem-solving, decision-making and self-monitoring (both cognitive and socio-affective). We start acquiring them at a very early age at home, in school, in the playground and in any other social context an individual interacts with other human beings. But what are metacognitive skills? What is metacognition? I often refer to metacognition as ‘the voice inside your head’ which helps you solve problems in life by asking you questions like: What is the problem here? The challenge is not only to develop our students’ ability to ask themselves these questions, but also, and more importantly, to enable them to do this at the right time, in the right context and to respond to those questions promptly, confidently and effectively by applying adequate cognitive and social strategies. How does one become highly ‘metacognizant’? 1. 2. 3. 4. 5.

Fakta om barn i socialt utanförskap Vad är socialt utanförskap? Barn i socialt utanförskap har svårt att få sina behov och rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda. Det finns idag stora skillnader i barns tillgång till de allra mest grundläggande rättigheterna (1). Det kan handla om rättigheter som exempelvis utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, hälso- och sjukvård, skydd mot våld, kränkningar och omsorgsbrister, särskilt stöd till barn med funktionsnedsättningar, deltagande i fritidsaktiviteter och kulturellt liv. Barn kan hamna i socialt utanförskap av många olika anledningar: ekonomisk utsatthet, funktionsnedsättningar, brister i hälsa, boende, utbildning och sociala relationer, utsatthet för våld och missbruk etc. Det kan också ha sin grund i att hjälp och tillgång till olika välfärdsinsatser ser olika ut beroende på var du bor. Socialt utanförskap som begrepp Hur ser situationen ut i Sverige? Det saknas statistik över hur många barn som lever i socialt utanförskap i Sverige. Källhänvisningar:

Lions Quest Sverige The Seven Best Short Animated Films for the Language Classroom - Kieran Donaghy Animated films are ones in which individual drawings, paintings, or illustrations are photographed frame by frame. Traditionally animated films have been associated with children, however, nowadays they are designed to appeal to everyone. With the increased ease of creating animations, there has been a huge rise in the number of animated films being produced, and the vast majority of these are short animations. Many of these short animated films can be exploited in the language classroom as they are short enough to be used in a single session, offer a complete narrative in a short space of time, have a unique capacity of grabbing and holding students’ attention, and deal with contemporary subjects and issues, such as bullying, racism, sexism, homelessness, and human rights, which are relevant to students’ lives. Here are my seven favourite animated short films for the language classroom. Paperman Paperman is an Oscar-nominated short film by John Kahrs which went viral. Head Over Heels

Related: