background preloader

Interesting 1

Facebook Twitter

Adobe, Google και Yahoo συνεργάζονται για τo indexing σε Flash περιεχόμενο - ADSLgr.com. Η μαθηματική φόρμουλα για το τέλειο σάντουιτς με τυρί! 0Votes.

Η μαθηματική φόρμουλα για το τέλειο σάντουιτς με τυρί!

News in.gr - Καταγόμαστε όλοι από το Διάστημα, υποδεικνύει έρευνα σε μετεωρίτη. Photography Deluxe : 25 Precious Photographs from the Web. A Post By: Darren Rowse.

Photography Deluxe : 25 Precious Photographs from the Web

Κενά ασφαλείας σε διαδικτυωμένες καφετιέρες! - ADSLgr.com. Best motivational Posters Ever. Οι ληστές - 2. Φώτης Γιαγκούλας « Έγκλημα και Τιμωρία. Miracle fruit. The berry itself has a low sugar content[7] and a mildly sweet tang. It contains a glycoprotein molecule, with some trailing carbohydrate chains, called miraculin.[8][9] When the fleshy part of the fruit is eaten, this molecule binds to the tongue's taste buds, causing sour foods to taste sweet.

At neutral pH, miraculin binds and blocks the receptors, but at low pH (resulting from ingestion of sour foods) miraculin binds protons and becomes able to activate the sweet receptors, resulting in the perception of sweet taste.[10] This effect lasts until the protein is washed away by saliva (up to about 60 minutes).[11] The names miracle fruit and miracle berry are shared by Gymnema sylvestre and Thaumatococcus daniellii,[2] which are two other species of plant used to alter the perceived sweetness of foods.

History[edit] Language: Best Online Language Tools for Word Nerds. Shane Pitman (Razor 1911): After a year of prison « randomize usr 0. Create Your Own Smart Bookmarks in Firefox 3. Web Browser Wednesday One of my favorite additions to the Firefox 3 browser (currently in Beta) are Smart Bookmarks.

Create Your Own Smart Bookmarks in Firefox 3

There’s a good chance that you’ve played with things in other applications that are similar to Smart Bookmarks. For example, iTunes (and many other media players) have what are referred to as Smart Playlists. These are playlists that automatically assemble themselves based on specific criteria, such as the “most played” and “recently added” media. TypeRacer. Speedtest - how fast are you? Sorry, but Javascript is required.

Speedtest - how fast are you?

Please <a href=" Javascript</a></p><p> Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R). Error or Bug? Try reloading the page by pressing "CTRL+R", this might fix it! An error occured. Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. Tests taken: the most active members of the last 24 hours All time. Solutions - Send Photos Directly From Picasa To Flickr, Facebook, and Photoshop. Google's Picasa is by far my favorite photo-management tool, and not only is it free but it's available for Windows, Mac OS X, and Linux.

Solutions - Send Photos Directly From Picasa To Flickr, Facebook, and Photoshop

Until recently, however, it was an island unto itself: You could use it to send photos to Picasa Web Albums or to the Picasa Hello chat program, which is handy, but it did not offer any integration with other tools or web services. WikiSubtitles Taken Down By Spanish Anti-Piracy Outfit. A site specializing in creating video subtitling for the benefit of foreign and deaf Internet users has been closed due to the threat of legal action.

WikiSubtitles Taken Down By Spanish Anti-Piracy Outfit

WikiSubtitles received a cease and desist from the Anti-Piracy Federation (FAP) and is now offline pending legal advice. Yesterday the collaborative subtitle creation site WikiSubtitles received a cease and desist letter from a Spanish anti-piracy outfit, as explained by the admin, Smalley: “Today I received a beautiful copy and paste notification from the Anti-Piracy Federation (FAP), which warns me that if we do not close the site, they will take legal action against me. SPORT 24 - Απαγορεύεται η βροχή. ”Google Friend”!Ένα βήμα παραπέρα στο Social Networking! Flat-earth-falls.jpg (JPEG Image, 1612x1076 pixels) Big Spanish Castle. Stare at the dot for 30 seconds.

Big Spanish Castle

Then, without moving your eyes, move the mouse over the image. The image will look like it's in color until you move your eyes. Note: JavaScript must be on for this illusion to work! Check your browser settings. Μια επιστολή από τον Απόστολο Βαβύλη - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ. Η δολοφονία της Sylvia Marie Likens - I « Έγκλημα και Τιμωρία. ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ» ΤΑΙΝΙΩΝ - InOut. Internet Explorer: Get Firefox&#039;s Best Features in Internet Explorer. SExpand You already know that Firefox is a superior web browser, but you still have to use Internet Explorer on a daily basis.

Internet Explorer: Get Firefox&#039;s Best Features in Internet Explorer

Whether a stubborn IE-only web site or full-on IT lockdown keeps you from using Firefox, things aren't as bleak as they seem: You can cram many of Firefox's best features into the proprietary beast that is Internet Explorer. After the jump, find out how to add bookmark syncing, integrated spell-checking, session management, keyword bookmarks, ad blocking, inline search, undo-closed-tab functionality, and oh-so-much more to IE.P. Icrosoft αποκαλύπτει το web όραμα της. Crazy stuff from the bible.

. Have I taken things out of context ()? Meanwhile read on... "For I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. " HTML Playground, html, css reference by example. Eye Movement and Lying - How to detect lies. Interesting Info -> Lying Index -> Eye Direction & Visual Accessing Cues Eye Movement and Direction & How it Can Reveal Truth or Lies This is a continuation of our previous article Detecting Lies.

Eye Movement and Lying - How to detect lies

Many comments by our visitors asked about how eye direction can indicate the presence of a lie. Can the direction a person's eyes reveal whether or not they are making a truthful statement? Short answer: sort of. In these shows a detective will deduce if a person is being untruthful simply because they looked to the left or right while making a statement. In reality, it would be foolish to make such a snap judgment without further investigation... but the technique does have some merit. So, here it is... read, ponder and test it on your friends and family to see how reliable it is for yourself. How to detect lies - body language, reactions, speech patterns. Η Microsoft θα σταματήσει την πρόσβαση στη Hotmail από το Outlook Express - ADSLgr.com. WhatsYourRecord.com » Welcome to the World of Records. In Pictures: The Top 20 Products of the Year.

British Police Use Facebook to Gather Evidence. What are you starin&#039; at? Mark Jenkins: Street Installations. Besançon Rome Rio de Janeiro Tudela.

Mark Jenkins: Street Installations

String spin toy - zefrank. Jackson Pollock by Miltos Manetas, original design by Stamen, press any key to s. The Pirate Bay Launches Uncensored Blogging Service. In their ever continuing battle to free the Internet, The Pirate Bay has now launched an uncensored blogging service, called Baywords. The service is intended to be a safe haven for bloggers who want to be able to write whatever they want, without being afraid to get shut down by their blog host.

The Pirate Bay is known for defending people’s right to freedom of speech on the Internet, and this is exactly what motivated them to start this new blogging service. Brokep, one of the co-founders of the site, told TorrentFreak that the idea to start a blogging service came up when the weblog of one of his friends was taken down from WordPress recently, for linking to copyrighted material. This, of course, goes against the “uncensored web” philosophy of The Pirate Bay team, and they didn’t hesitate to start their own blogging service, Baywords, using WordPress as their blogging engine. News in.gr - Το αρχαιότερο ζωντανό δέντρο υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν ερευνητές στη Σουηδία. Operation Beijing storm: rockets target rain. Μέθοδοι εκτέλεσης: 10. Άλλες μέθοδοι εκτέλεσης και βασανισμού « Έγκλημα και Τιμωρία. Οι 7 πιο ενδιαφέρουσες φυλακές του κόσμου « Έγκλημα και Τιμωρία.