background preloader

Grupbibliomedia

Facebook Twitter

Grup Bibliomedia

El Grup Bibliomèdia és un àmbit de treball de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya format per persones dedicades a l’educació, que treballem per a l’establiment i consolidació de la biblioteca escolar en centres educatius d’infantil, primària i secundària.

BIBLIOMÈDIA: Qui som?

Recursos generals Biblioteca Escolar

Suport competència informacional.