background preloader

Undervisningstips

Facebook Twitter

STIPENDIER

Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet. Många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att elever ska förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver tekniken som omger oss göras synlig och begriplig. Här kan du som lärare få stöd i din undervisning i ämnet teknik. Introduktion till tekniken Som en introduktion till ämnet teknik kan du som lärare ta del av följande områden.

Om teknik Teknikens roll för människa, samhälle och miljö Teknikutvecklingsarbete Här finns också länkar till filmer från Utbildningsradion. Arbetsområden för grundskolan Undervisningsstödet i grundskolan är uppdelat i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Grundsärskolans teknikundervisning. Freerice.com. ITL Research. Critical-thinking-guide.png (666×586) Modern Lessons. Welcome to the new online learning platform for the Global Education Database! It’s a free, simple, and quick way to learn new skills, find new education resources, and figure out how to do just about anything a modern teacher or student needs.

Take as many courses as you like – they’re free and all you need to do is sign up to get started. Register To Start Learning Free View More Courses. Gamestorming. Latest News on Content Marketing - CMA - SEVEN STEPS TO THE PERFECT STORY. Host Your Own - Ed Tech Chef. Visual Notetaking – att kludda | Janna Scheéle. Twitter igen. Morgonen började med att jag fastnade vid Karin Nygårds (@grishund) inlägg om att anteckna med bilder. Det såg ju ut ungefär som min kluddar. Ni vet – kluddar? De kommer när jag är på föreläsning eller när jag pratar i telefon och lyssnar, samtidigt som jag tänker och vill komma ihåg något. Idag kallas det tydligen för #visualnotetaking. Jag tänker genast på en elev jag jobbade med för några år sedan som var fantastisk på att teckna.

Men används det här medvetet i skolan idag? Här följer två klipp av Rachel Smith som idag har som jobb att t.ex. anteckna ÅT grupper för att synliggöra och underlätta deras möten etc. Uppdatering: Tillägg från Lotta Bohlin (@lottabo) om blogg med massor om att ”att tänka med handen” – fetgilla! /Janna. 10 Life Lessons Worth Teaching Next Year. What should you be teaching? Every class has standards and curricula to attend to, but we have so many options for teaching our materials. Creative instruction is important to maximizing learning for students and enjoying our classroom time as educators. What happens when we teach from a slightly different angle–when we layer our teaching with elements of social and emotional learning, empathy, creativity, analysis, and the arts, and consciously access the different learning styles? Can we use our content areas as a vehicles to teach skills and add in the other areas?

If we can, we create well-rounded students who want to learn. This week’s Learnist feature is dedicated to showcasing places where we can multitask, using our subject areas to teach other important life lessons and Common Core based skills at the same time. Pay It Forward: Teaching Kids About Kindness Teaching Argument Argument is a big cornerstone of the Common Core State Standards . Teaching Primary Research. Pay It Forward - Teaching Kids About Kindness | Education.

Skrivpapper. Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Detta papper brukar jag använda till flera olika ämnen, men framför allt i svenska och so.

Ibland använder vi bara den sidan där man kan rita och skriva och klipper efter ramen för att klistra upp det på färgat papper. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf. Genius Hour - Hack the Classroom. Genius hour is an hour for students to be innovative and to work on their own unique projects. I set the following expectations for the hour: Genius Hour Expectations make something45 minutes to make, 15 minutes to share and perfectcooperate I went on to explain what “cooperate” means to us: Cooperate (does not mean that you have to work with a partner, but…) help others if they ask for helpjoin (if someone needs you to be in their project, go for it)be nicebe easy goingdon’t be sneakydon’t act too clever (no boasting/bragging like a certain hare in a certain fable). During this hour, I was conferring with students about their Duct Tape Procedural texts, iBook Capacity Centre Recounts and Minecraft Area and Perimeter projects that we are nearly complete.

The result for the kids: The result for me: A space for conferring about iPad projects Giving my students time to explore apps and dig deeper I got some serious grade 3 and 4 love from two of my kids: Best Teacher Attributions: Kartdetektiverna | Platsen där klasser i åk 3 listar ut varandras hemorter.