background preloader

Romantikken

Facebook Twitter

ARTIKLER og NOTER til spil A4 farve eller sort hvid 02. Georg Brandes: Hovedstrømninger (1872-1890) Georg Brandes' dagbøger 1860 - 1927. Det Moderne Gennembrud - Georg Brandes' skrivebord. Romantikken og Det moderne Gennembrud i malerkunsten. Gyldendal - Den Store Danske. © Gyldendal Georg Brandes.

Gyldendal - Den Store Danske

Portrættegning af P.S. Krøyer, 1881. det moderne gennembrud, litterær periodebetegnelse for 1870’erne i Danmark. Omkring 1850 stod alt i gennembruddets tegn. I 1871 satte Georg Brandes ord til opgøret med denne kultur. Vejen ind i det, Brandes kaldte ”en stedse idealere opfattet Frihed, Civilisationens og Fremskridtets endeløse Triumftog” gik gennem en debat, hvor alle autoriteter var til diskussion. Det Nittende Aarhundrede kaldte de to brødre Brandes det tidsskrift, hvor de første gang samlede tropperne, og navnet var en fanfare. Selv om Brandes ikke fandt, at gennembrudsmændene helt og fuldt levede op til sine ideale fordringer, kunne han dog mønstre mere end en håndfuld forfattere: J.P. Brandes ønskede at tage afsked med fortidens idealer, som han så som et udtryk for det, han kaldte ”Autoritetsprincippet”. Brandesianerne eller ”Fritænkerne”, som de også kaldtes, vakte uhyre opsigt.

Naturalismen og Det Moderne Gennembrud. Hvordan var de industrielle forhold i tiden op til den naturalistiske periode?

Naturalismen og Det Moderne Gennembrud

Den første halvdel af 1800-tallet var på det industrielle område fuldstændigt domineret af England. England havde i starten af århundredet gennemløbet en rivende industriel udvikling, der blev betegnet som ‘Den Industrielle Revolution’. Denne revolution betød frem for alt, at varer nu blev massefremstillet i den engelske industris fabrikker. Den industrielle produktion foregik med en hastighed og en effektivitet, der var mangedoblet i forhold til tidligere tiders håndværksmæssige produktion. Kendetegnende for denne første bølge af industrialiseringen var dog, at den nye viden om, hvordan varer produceres efter den industrielle metode, blev holdt inden for det engelske imperiums grænser.

For mere om ‘Den Industrielle Revolution’: se Faktalinket om Romantikken. Hvordan var magtforholdene i Europa op til Naturalismen? Det moderne gennembrud 2. En familie flytter til byen. Det moderne gennembrud. What are Cookies?

Det moderne gennembrud

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies.

Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. Contact Nationalmuseet Ny Vestergade 10, Prinsens Palæ DK-1471, København K. e-mail: digital.post@natmus.dk (secure mail) Please don't hesitate to inquire if you have any questions about our use of cookies at webredaktion@natmus.dk. Guldalderen i DK -Ånden i naturen. What are Cookies?

Guldalderen i DK -Ånden i naturen

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. Contact Nationalmuseet Ny Vestergade 10, Prinsens Palæ DK-1471, København K. e-mail: digital.post@natmus.dk (secure mail) Please don't hesitate to inquire if you have any questions about our use of cookies at webredaktion@natmus.dk Learn more about how the National Museum collects and processes personal data by reading our Privacy Policy.

Borgerskabet - Det Kongelige Bibliotek. Borgerskabet er en betegnelse, som bruges om en bestemt gruppe af mennesker i samfundet.

Borgerskabet - Det Kongelige Bibliotek

Borgerskabet var byens overklasse i 1800-tallet, og til borgerskabet hørte akademikere og velhavende forretningsfolk. Borgerskabet og magten I løbet af 1800-tallet fik borgerskabet del i den politiske magt, i modsætning til tidligere, hvor adelen og kirkens folk havde magten. Fra slutningen af 1800-tallet måtte borgerskabet dog dele den politiske magt med de velhavende bønder og langsomt også med arbejderklassen. Ordet borgerskab bruges i dag ofte til blot at betegne overklasse. Danske arbejder- og protestsange, 1870-

Artikler I Danmark går traditionen for arbejder- og protestsange tilbage omkring 1870, hvor den var med til at give identitet og sammenhold til den stadig unge arbejderbevægelse.

Danske arbejder- og protestsange, 1870-

Op gennem den første halvdel af 1900-tallet har arbejdersange været skrevet og brugt af både kommunister, socialister og socialdemokrater, hvilket har ført til en mangfoldig, varieret og til tider selvmodsigende sangskat. I 1960’erne og 1970’erne blev arbejder- og protestsange en populær fællesaktivitet i de nye folkelige bevægelser, som opstod i kølvandet på ungdomsoprøret. Denne interesse førte til politiske bands såvel som en ny generation af sange. I dag nyder de venstreorienterede sange ikke samme popularitet som tidligere, omend de stadig synges i venstrefløjens ungdomspartier og til demonstrationer og 1. maj-arrangementer. 1870-1900: De første arbejdersange Den danske tradition for socialistiske arbejdersange går helt tilbage til slutningen af 1860’erne, hvor de første kampsange blevet skrevet. Arbejderhistoriske temaer.