background preloader

Georgetsars

Facebook Twitter

Texttyper cecilia jalkebo. Engelska. Writing assignments for different types of texts. Ways to push our thinking. Skrivmallar. Engelska SKRIVA. Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta. ”Idag ska vi skriva sagor.

Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta

Ta nu fram era sagoböcker och låt fantasin flöda”. Så här kunde det nog låta i mitt klassrum, innan jag fick upp ögonen för genrepedagogik och cirkelmodellen. Fokus låg på lust, fantasi och skrivregler, men för att kunna skriva behövs så mycket mer. Framförallt behövs stöttning, ett ämnesspecifikt ordförråd, återkoppling och strukturer för skrivande. Barnen ska i årskurs 1-3 möta flera olika texttyper; berättande, poetiska, beskrivande och instruerande. Cirkelmodellen består av fyra faser. I den första fasen bygger man upp förkunskaper om ämnet.

I fas två studerar man texter inom genren för att få förebilder och vi laborerar med text. Vi läser på många olika sätt. I närläsningen läser vi en del av en text tillsammans på projektorn (OH-apparaten fungerar också). Nu är det dags att skriva en gemensam text och då har vi kommit fram till den tredje fasen. Att diskutera: 1. Bilaga 5. Genrer/Olika texttyper. Sju timmar om...kollegialt lärande. Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...kollegialt lärande

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. Så fungerar Sju timmar om... Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med.

I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler. I steg 3 diskuterar ni det material ni har tagit del av. Appar och tillägg till Chrome och Google Drive. Den senaste tiden har jag försökt jämföra Googles tjänster med Microsofts.

Appar och tillägg till Chrome och Google Drive

En del kommuner i Sverige tex Malmö, Göteborg och Helsingborg, har valt att införa GAFE (Google apps for Education) och andra kommuner testkör nu OFFICE 365 for Education. Jag har ställt många frågor till både lärare, it-folk och rektorer om OFFICE 365. När jag frågar om de använder appar och tillägg får jag två svar: 1. Jag vet inte vad du menar eller 2. Ja, jag använder de apparna som finns i App store ( dvs Word, PPT etc) Det är inte dessa appar jag menar när jag frågar. Genom att du kan ansluta appar till Google Drive kan du använda Officefunktionerna gratis om du tycker dessa är bättre. I filmen nedan visar jag vad jag menar med appar och tillägg och hur några fungerar.

Om du vill att Chrome och dina tillägg ska fungera även i iPaden kan du ladda ner appen VirtualChrome Browser 38 kr. 61 Cooperative Learning Activities in ESL - Charles Hirsch, Deborah Beres Supple. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. För att synliggöra hur vi tänker kring stödet men även bedömningen har vi delat en planering sist i inlägget. Innan du tar del av den vill vi synliggöra hur vi tänker kring planeringen för att få validitet, för att se till att vi verkligen bedömer det som ska bedömas. Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska åk 9) Kunskapskravet som ska bedömas är detta: Virtuell samplanering.

Förstelärare. Team engelska (åk 6-9) English åk 3-6. English 7-9. ENGLISH. Spoken english, english conversation, english speaking. English 7-9. English, 7-9. English 7-9.