background preloader

Frunkplz

Facebook Twitter

Frank

20yo, student pomalým krokem východním blokem

Presidential Job Approval Center. The urban-rural divide that bolstered Trump isn’t just an American thing; it’s prevalent in Europe, too. Tilbury, an economically deprived dockside town on the outskirts of London, voted to leave the European Union with a majority of more than 70 percent.

The urban-rural divide that bolstered Trump isn’t just an American thing; it’s prevalent in Europe, too

(Shannon Jensen Wedgwood for The Washington Post) LONDON — What shaped European politics over the past two years might appear to some like a revolution of rural Europe rising up against the establishment and economic winners. Support for Britain leaving the European Union was highest in rural areas in the June referendum. It is also “rural France” that might empower far-right politician Marine Le Pen next year. In Germany, the urban establishment underestimated the backlash the recent influx of refugees would provoke in less densely populated areas.

In northern Europe's biggest countries, the rural-urban divide appears to have shaped Europe in 2016. Rural northern Europe has been in crisis for years, as younger and educated men and women have moved to cities to find employment. FS ČSFR 1990-1992, SL a SN, 20. schůze, část 6/135 (21. 1. 1992) Poslanec SN M.

FS ČSFR 1990-1992, SL a SN, 20. schůze, část 6/135 (21. 1. 1992)

Zeman: Pane předsedo, pane předsedající, vážené Federální shromáždění, budu hlasovat pro návrh s úpravami, s jakými byl předložen, neboť se domnívám, že původní znění nebylo zcela korektní, např. proto, že dávalo vládě jisté pravomoci, přičemž ovšem vláda je ve vztahu k prezidentovi v poněkud submisivním postavení vyplývajícím už z toho, že jím je jmenována. A domnívám se, že provedená změna je z tohoto hlediska účelná tím, že tyto pravomoci vrací, byť negativně, Federálnímu shromáždění. Současně bych však chtěl varovat před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím, a že to, co nespraví parlament, spraví občané. Jsem si vědom toho, že zejména dnes v předvolebním období, kdy se každý poněkud bojí říci to, co by rozhořčilo voliče, mohou být další poznámky pokládány za provokativní.

Adaptivní Organizace. Top 115 Châteaux and Castles in the Czech Republic. There are so many amazing Châteaux and Castles in the Czech Republic that you will definitely feel like being in some wonderland.

Top 115 Châteaux and Castles in the Czech Republic

The Czech Republic is a country filled with fairy tale castles, châteaux, and palaces. The majority of them are well-maintained and, moreover, they are usually surrounded by forests or amazing gardens, fountains as well as sculptures. Some of them serve as museums, or as great places for a wedding ceremony, while others offer accommodation, great food, golf course and more. Here I prepared a list of the Top Châteaux and Castles in the Czech Republic you should visit. I know it is a long list, but they all are really amazing! 1. There is probably no better place to start with than Castle Hluboká. Castle Hluboká is also a great place for your wedding. Castle Hluboká by Julius 2. Who wouldn’t know this great castle surrounded by great forests?

Balkans

Law. European History Online. Internační tábor Hanke. V těchto místech se po skončení II. světové války nacházel internační tábor pro německé obyvatelstvo Ostravy a okolí, ve kterém pravidelně docházelo z vůle jeho velitelů k násilnostem, brutálnímu mučení a popravám.

Internační tábor Hanke

Nadvládu sadistických dozorců nepřežilo 231 osob. V období komunismu byla existence tábora pečlivě střeženým tajemstvím a informace o něm i okolnostech poválečného odsunu Němců přinesly až práce historiků, archivářů a publicistů. Před válkou žilo v Moravské Ostravě více než 26 tisíc Němců, kteří tvořili zhruba pětinu celkového počtu obyvatel a spolu s Čechy, Židy a Poláky utvářeli pestrou národnostní skladbu našeho města. Za protektorátu v letech 1939-1945 se vztahy mezi Čechy a Němci v důsledku nacistických represí, brutálních opatření vůči civilistům a všudypřítomnému strachu naprosto zásadně proměnily. Češi bezprostředně po osvobození města 30. dubna 1945 obviňovali Němce jako národ z rozpoutání války i nacistických zločinů a mnozí toužili po okamžité odplatě.

Cesta hrdinov SNP - najdlhšia pešia trasa na Slovensku je zážitok na celý život! - OutdoorFilmy.sk. Sen mnohých “bláznov”, ktorí tajne snívajú, že raz prejdú pešo cez celé Slovensko, od Dukly po Devín – tzv. – Cestu hrdinov SNP.

Cesta hrdinov SNP - najdlhšia pešia trasa na Slovensku je zážitok na celý život! - OutdoorFilmy.sk

Najdôležitejšiu turistickú magistrálu na Slovensku, siahajúcu zo severovýchodu krajiny (Dukliansky priesmyk) až na západ po Bradlo. Odtiaľ pokračuje na Devín ako Štefánikova magistrála. Cesta hrdinov SNP prechádza väčšinu významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Celý čas po červenej značke Červená značka vás bude sprevádzať počas celej cesty hrdinov SNP, pričom celková dĺžka je cca 750 km /770 vrátane vrcholových odbočiek/ a v priemere sa zvláda za 25 – 28 dní. Informace o humanitárních dotacích MZV na rok 2017. EWA CDN (D)DoS protection.

Informace o humanitárních dotacích MZV na rok 2017

Please, enable javascript and cookies to continue. Ministerstvo zahraničních věcí ČR dne 19. prosince 2016 vyhlašuje tři výběrová dotační řízení na projekty humanitární pomoci realizované nestátními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v zahraničí v roce 2017. Dotační výzva na komplexní krize reaguje na závažné humanitární dopady klimatických změn, místních konfliktů a nuceného vysídlení ve vybraných zemích subsaharské Afriky (Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Nigérie, Středoafrická republika). Kvůli dopadům přírodních katastrof jsou do výzvy zařazeny také dvě asijské země – Barma/Myanmar a Nepál.