background preloader

Respons av olika slag

Facebook Twitter

Förväntningar, beröm och motivation -när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt. Alla vill se sina elever lyckas.

Förväntningar, beröm och motivation -när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser.

Från förvirring till insikt. Foto: Linus MeyerHåkan Elderstig är beredd på att det kommer uppstå en hel del förvirring under den kommande fysiklektionen.

Från förvirring till insikt

I dag ska femton av hans elever tillsammans få utforma ett facit till det prov i mekanik som de genomförde förra lektionen. När facit är klart ska de få tillbaka sina egna prov och rätta dem. Uppgiften är en del i Håkan Elderstigs arbete med formativ bedömning. Vilgot Ahl är den första som kommer in i klassrummet och han bänkar sig längst fram. Han har ett hum om vad de ska göra i dag och verkar inte särskilt positiv. – Det kanske funkar i svenska eller den typen av ämnen men i fysik och matematik vill jag veta vad som är rätt och vad som är fel, svart på vitt. Håkan Elderstig står bredvid och ler, han verkar van vid att Vilgot uttrycker vad han tänker.

Håkan Elderstig arbetar på Thoren Inno­vation School i Stockholm. Lektionen drar igång. . – Alla ska skriva i samma dokument och facit växer fram i takt med att lektionen fortskrider. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. Jag lär mer av Dylan William och prövar "No hands up" Det här med lärandemål är nyttigt, tänker jag, nu när jag klar med alla mina planeringar för de första arbetsområdena och har kommit igång med undervisningen.

Jag lär mer av Dylan William och prövar "No hands up"

Denna terminsstart ser mina planeringar lite annorlunda ut. Jag anger först det övergripande lärandemålet, t.ex. att läsa och analysera skönlitteratur, och därefter har jag försökt att formulera ett mål eller flera för varje lektion, t.ex. att förstå betydelse av berättarperspektiv. Vad jag nu märker är att jag tänker lite mer på vad eleverna ska lära sig än vad vi ska göra jämfört med tidigare.

Nästa steg i Dylan Williams bok, som jag skrev om i förra inlägget, handlar om hur man tar fram belägg för att eleverna verkligen lär sig det målet anger. Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis. En sommar av reflektion kring BFL och läroplanen Efter att förra terminen ha sett Dylan Wiliams föreläsning på youtube och läst hans bok ”Att följa lärande”, blev jag minst sagt inspirerad och betade på några veckor av en hel hög av de metoder han presenterar där (no hands up, exit pass, C3B4ME, two stars and a wish, tänk-i-par-diskutera, sant eller falskt, påståenden i stället för frågor, mfl).

Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis

7 Things To Remember About Classroom Feedback. Google docs som formativt redskap. Utifrån mitt eget arbete med en formativ arbetsprocess har jag jobbat en hel del med Google docs.

Google docs som formativt redskap

Min egen uppfattning är att en av de mer centrala delarna av den processen är den ständiga återkopplingen till eleven om var den är och hur den ska ta sig vidare. Ett av de främsta verktygen för att få denna process att fungera är Google docs. Poängen med detta är flera. En mycket god anledning att använda det först och främst är en gratis ordbehandlare (i den mån man verkligen kan anse att Google står för gratis produkter, men det är en annan fråga). För det andra är det enkelt och smidigt på det vis att det inte kräver ett dokument som hela tiden sparas och e-postas mellan olika användare utan är ett verktyg som gör att flera användare kan använda samma dokument och som sparas i molnet och på så vis försvinner inget arbete. När det kommer till feedback finns det, som ett tillägg till Google docs, ytterligare en möjlighet att utvidga återkopplingen till eleven.

Kamratrespons på tal. Självvärdering av PM och en blick framåt. 22 Easy Formative Assessment Techniques for Measuring Student Learning. I came across Terry Heick’s blog – 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds – at TeachThought from earlier this year and really enjoyed the formative assessment strategies that he outlined.

22 Easy Formative Assessment Techniques for Measuring Student Learning

Using formative assessment techniques in class – or “simple assessments” as Terry calls them – are easy to administer and provide the instant feedback teachers need to identify which students need more help, and then adjust their instruction and lesson plans to help them. Visit Terry’s blog above to get more detail on the following ten formative assessment techniques: 1.

New Clothes 2. Do’s and Don’ts 3. Combining Terry’s ten with the ten we’ve blogged about can give teachers 20 great formative assessment strategies for measuring student learning. Examples of Formative Assessment. When incorporated into classroom practice, the formative assessment process provides information needed to adjust teaching and learning while they are still happening.

Examples of Formative Assessment

The process serves as practice for the student and a check for understanding during the learning process. The formative assessment process guides teachers in making decisions about future instruction. Here are a few examples that may be used in the classroom during the formative assessment process to collect evidence of student learning. Observations. Bedömning för lärande. IKT - för en individualiserad skrivprocess och feedback. Utvecklande feedback inom rimlig tid. Frågebatteri.