background preloader

Ämnen

Facebook Twitter

Svenska klassiker som e-bok och epub. Så är kungen släkt med Gustav Vasa. Åkte Gustav Vasa det första Vasaloppet? Gustav Vasas långt värre äventyr i Dalarna. Betyg: 5 av 6 Operation Weserübung var tyskarnas eget namn på den ockupation som skulle ge värdefull kuststräcka mot Nordsjön och transportväg för de naturtillgångar (inklusive svenskt järnmalm) man hämtade norröver.

Gustav Vasas långt värre äventyr i Dalarna

Norge var givet huvudmål, Danmark slank med på vägen. 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2. Lindqvist avfärdar myter om Gustav Vasa. – Det är ju roliga berättelser, men många är nog rena skrönor.

Lindqvist avfärdar myter om Gustav Vasa

Kanske skapade av Gustav själv för att imponera. Han var faktiskt den förste kungen som använde sig av propaganda för att framställa sig själv som stark och modig. Galleri för inskickade serier. English For Beginners. ESL students can learn English and basic grammar with lessons featuring audio, a script, interactive quiz. 03 Do you cook?

English For Beginners

Lektioner. Learn Languages with Music Videos, Lyrics and Karaoke! Stories. Shoe -Award winning animation short film(2008) "Gör det enkelt!" Alla elever ska göra fältstudier i geografi, enligt de nya läroplanerna.

"Gör det enkelt!"

Men på mellan- och högstadiet är det bara en av tre geografilärare som gör det, visar en ny studie från Karlstads universitet om geografiundervisningen i grundskolan. Gabriel Bladh, lärarutbildare och forskare i geografididaktik, är ansvarig för studien. Han tror att det framför allt är en kompetensfråga. Tänk om Björklund får rätt? Det vore förfärligt. VISBY.

Tänk om Björklund får rätt? Det vore förfärligt

Liberalernas Jan Björklund varnar för att EU-samarbetet kan upplösas. Han kan tyvärr få rätt. Det vore en förlust för oss alla. I sitt tal i Almedalen upprepade Jan Björklund det han sagt tidigare under dagen. Nämligen att EU-samarbetet riskerar att upplösas efter britternas beslut att lämna EU.

No

Så dödshotas barnen av pedofiler på nätet. Den nya trenden är tydlig: nätpedofilerna arbetar allt mer med grova hot.

Så dödshotas barnen av pedofiler på nätet

Vitsorden stiger när man fokuserar på det positiva. I de flesta skolor fokuserar man på prestationer, vitsord och tillrättavisningar.

Vitsorden stiger när man fokuserar på det positiva

Ändå vet vi att kunskapsivern frodas i ett positivt och uppmuntrande klimat. I skolor där man fokuserar på styrkor och möjligheter i stället för problem sker häpnadsväckande framsteg. Geelong Grammar School, strax utanför Melbourne, är den första skolan i sitt slag där man tillämpar så kallad positiv pedagogik (Positive Education) i stor utsträckning. Charlie Scudamore, vicerektor vid skolan, berättar att man för ungefär tio år sedan, blev allt mer bekymrad över det stigande antalet barn och unga med depression, ätstörningar och andra problem. Man beslöt sig för att tänka om och började fokusera på elevernas och hela personalens välmående på ett helt nytt sätt.

Apple releases Swift Playgrounds for learning code. Aspergers-syndrom-och-andra-autismspektrumtillstand-i-grundskola-och-gymnasium. Undervisning som utmanar och engagerar. Undervisningen ska utmana elever på deras nivå och ge dem kognitivt stöd.

Undervisning som utmanar och engagerar

Gibbons fyrfältare är bra som stöd för att förstå vad en eller flera elever upplever i en undervisningssituation och hur väl undervisningen hamnar i elevernas proximala utvecklingszon. Eleverna behöver utmanande undervisning med hög stöttning t.ex. i form av tankestöttor, modeller, tekniker och verktyg som de kan använda för att ta sig an utmaningarna. Utan stödet upplevs den utmanande undervisningen som för svår och eleverna blir frustrerade.

Däremot kan undervisning med hög stöttning men som saknar utmaningar upplevas som trygg samtidigt som den ger låg inlärning. Litet stöd och för få utmaningar leder till att eleverna kan bli uttråkade. Thomson, som är forskare i utbildningspsykologi, och Wery, som har sin forskningsmässiga bas i specialpedagogik, menar att motivationsgraden påverkas av flera olika saker: 6 goda drinkar att göra med cava. Vad passar bättre än ett glas cava på en solig uteservering en varm dag i maj?

6 goda drinkar att göra med cava

En drink på cava! Här är sex drinkar att testa i vår, med cava eller prosecco som huvudingrediens: Samtliga recept är för 1 drink och tar 2-3 minuter att göra. Välkommen till Curly Bracket – Curly Bracket. WebEnglish.se. WebEnglish.se hopes to make every teacher’s life easier by presenting term plan examples and templates to use together with your students and/or colleagues to plan an enjoyable school year.

WebEnglish.se

WebEnglish.se suggests your plan be filled with themes, books, films and whatever else the class might come up with. Just follow these seven steps: 1. Choose your class level for WebEnglish.se Autumn Term Themes:Year2, Year3,Year4, Year5, Year6, Year7, Year8, Year9. Kristendomen. Skönlitteratur som stöd till soämnen. M t medeltiden - Samh llet - Ber ttelser och bilder - Sagor. 3.

Sagor Sagor har berättats i alla tider. Så var det också på medeltiden. Medeltiden. Så får Google personalen att trivas. Förutom bra lön, optioner till 99 procent av företagets anställda och goda utvecklingsmöjligheter erbjuder Google ett flertal förmåner till sina anställda för att få dem att trivas. Dina Pengar har sammanställt en lista över vad Googles anställda får som är utöver det vanliga:

Köpfesten började redan på medeltiden. Konsumismen präglar vår samtid, men i en nyutkommen bok skildrar Frank Trentmann hur vi hamnade här. Han tar sin utgångspunkt i medeltiden, då ordet konsumtion var synonymt med slöseri eller ödeläggelse. Numera definieras män­niskor genom konsum­tion snarare än yrke. Vägen mot en formativ bedömningskultur. VT påbörjade jag och min kloka och modiga personal en spännande och utvecklande resa mot att bygga vår visions grund i en formativ bedömningskultur på skolan.

Ett resa som har varit mycket utmanande och lärande för oss alla och som nu är inne på 5:e terminen. Vi har kommit till den fasen att vi faktiskt kan se att vårt arbete har gjort stora avtryck i vår gemensamma syn på vad undervisningskvalitet är. Att utmaningarna gett effekt och förändrat vårt förhållningssätt. Våga tala -öva kroppsspråk och röstläge. I årskurs fyra arbetar vi just nu med att skriva #talommiljö. Vi har på lektionerna i svenska och NO arbetat med luft och vatten under några veckor.

Vi har tillsammans samlat information genom att läsa och arbeta med sakprosatexter. Forskare: Dina fisar r bra f r din omgivning. Logopeden i skolan: Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfi... Det finns en gratis inbyggd ocr-funktion i Google Docs som du kan använda på inskannade textfiler eller foton på text som du tagit med din mobil. Denna text kan du sedan markera och få uppläst med en talsyntes, t.ex. Strategier – en viktig grund att stå på. WebEnglish.se. Reklambilders_budskap.

Geografiska undersökningar - fältstudier. Radioteater och sommartal. Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret! Forskningsgrund för PALS, ett läsprogram för parläsning. ESL Teacher Resources, Job Boards, and Worksheets. Poesi och cirkelmodellen- detaljerna. Kulor i våra hjärtan #KULORIHJÄRTAT.

Historiaprov såhär? #2 - Magnus Blixt. ‎storyline.se. The verb "have" Steps to Help Low-Income Students Direct Their Own Learning. "Vuxna måste engagera sig i ungas läsning" - Minabibliotek. ALK-parläsning.jpg (JPEG Image, 689 × 499 pixels) Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering? Grammarly. Cirkelmodellen-beskrivande genren. Kollegialt lärande kring en fältstudie i geografi.

Flippat

TED. The Big 5. Vad är Malmö Apps? Vad är en bra lärare: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. 21 skäl att börja träna - Ingenjörskarriär. Michaels uppgifter - Hem. 5 Features of Google Docs you Are Probably Missing Out On. How Does the Brain Learn Best? Smart Studying Strategies. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Kritiskt tänkande. Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga. Mallar och instruktioner. For my students – 30-day-challenge. For my students – 30-day-challenge. Literacy and Storytelling. Gratis webbresurs på svenska där du kan ge dina elever uppdrag och följ deras framsteg. Ett arbetsmaterial till "Geografens testamente" ~ Kilskrift. FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. Tülays IKT-sida: iPracticeMath: En mycket bra online-matematiksida.

Klassens energibok. Material att skriva ut.

Svenska

SO. 15 Cool Applique Ideas From Autumn Leaves. This WordPress.com site is the cat’s pajamas. Engelska. Provfri matematik – bedömning i praktiken. 50 Inspiring TED Talks For Teachers: An Updated List For 2014. Material att skriva ut. Matematik.