background preloader

Fridaspearls

Facebook Twitter

Frida

Poddare och författare pekar ut vägen mot en ny sorts trädgårdsaktivism. Planet Wissen. Läs hela Donald Trumps installationstal ord för ord på svenska. ”Chefsdomare Roberts, president Carter, president Clinton, president Bush, president Obama, amerikanska medborgare och världens folk: Tack.

Läs hela Donald Trumps installationstal ord för ord på svenska

Vi, Amerikas medborgare, har nu förenats i en stor nationell ansträngning att återuppbygga vårt land och åter uppfylla dess löfte till hela vårt folk. Tillsammans ska vi staka ut vägen för Amerika och för världen i åratal framöver. Viralgranskaren. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se. Utbudet.se - gratis skolmaterial. Se VR-filmen om hur dina kläder tillverkas tillsammans med Ruma. Den globala textilindustrin står ensam för 20 procent av värledsn vattenföroreningar. Med filmen vill vi visa hur det går att minska textilindustrins skadliga miljöpåverkan genom samarbete o. A2, B1, B2, C1 Grammatik Verb + Präposition + Dativ / Akkusativ. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se. Det bråkar vi om i parterapin. ”Han tar aldrig ansvar för barnen utan tänker bara på sig själv.” ”Hon bara klagar och tjatar på mig hur mycket jag än anstränger mig.” ”Vi har aldrig sex längre.”

Det bråkar vi om i parterapin

Känns påståendena bekanta? De flesta par bråkar ibland och trots våra olikheter är frågorna som bråken kretsar kring ofta gemensamma. ”Annonsörer finansierar hat och hot” Resursstarka annonsörer måste fråga sig om de vill vara med och finansiera de hatiska miljöerna på Facebook och andra sociala medier.

”Annonsörer finansierar hat och hot”

Det menar Hedvig Hagwall Bruckner, en tongivande branschröst som sitter i styrelsen för Reklamombudsmannen, arbetar som copywriter på byrån King och är krönikör i tidningen Resumé. – Jag tror inte att någonting kommer att hända förrän pengarna börjar säga ifrån. 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler. Skriva för hand bra för minnet. Män som näthatar kvinnor. Så tillverkas kläder. Grammatik som förändrar världen - funktion före form.

Ljudmaskin. Ljudmaskin. PAGY-SVE3. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.

PAGY-SVE3

Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dagens Nyheter publicerar i dag en digital specialtidning för landets skolor och andra intresserade.

Där har vi samlat starka reportage och texter om flyktingsituationen i Europa, om näthat och uppropet #jagdelar. – Målet är att lärare i landets högstadie- och gymnasieskolor ska ha ett bra underlag för att diskutera frågor om allas lika värde och den pågående flyktingkrisen, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Uppropet #jagdelar har rönt enorm uppmärksamhet och sprids som en löpeld på Facebook och andra sociala medier. Det började med att hundra kända svenskar, från Zlatan Ibrahimovic till Kerstin Ekman, stod upp för humanism och medmänsklighet i Dagens Nyheter. Gerhard Schöne - Wellensittich und Spatzen. Journalistik? - Mediekompass. Publicerad: 07 september 2015 Tema: Mediekunskap Bakgrund: DN-journalisten ville intervjua den person som under pseudonymen ”Julia Caesar”.

Journalistik? - Mediekompass

Den personen hade länge skrivit på invandringsfientliga sidor, bland annat krönikor på snaphanen.dk. Övningar för bättre sammanhållning. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se. Björn Wiman: Achtung, alla barn! Nu är det hög tid att börja plugga tyska. Det var möjligen inte den moderna journalistikens största stund.

Björn Wiman: Achtung, alla barn! Nu är det hög tid att börja plugga tyska

Björn Wiman: Achtung, alla barn! Nu är det hög tid att börja plugga tyska. Lyra Ekström Lindbäck: Gör arabiskan till nationellt minoritetsspråk. Det här är Sverige och här talar man svenska.”

Lyra Ekström Lindbäck: Gör arabiskan till nationellt minoritetsspråk

En mening som allt oftare kommer att slängas i ansiktet på människor efter att Sverigedemokraterna fördubblat sitt valresultat, tillsammans med andra kränkningar och hot om våld. En mening som är allt annat än ursvensk. Man behöver bara blicka över havet för veta att den svenskspråkiga minoriteten i Finland ofta får höra samma sak, särskilt efter att Sannfinländarna fick 19 procent i riksdagsvalet 2011. På barer, i kollektivtrafiken, på arbetsplatser och i mer offentliga sammanhang: ”Det här är Finland och här talar man finska.” Språket som delar Finland. "Du ska dö martyrdöden.

Språket som delar Finland

"Mordhotet till Jeanette Björkqvist Mordhotet kom via mejl. Journalisten Jeanette Björkqvist skulle få ytterligare två inom loppet av några månader våren 2013. Artensterben: Orang Utans – die Opfer des Palmöl-Booms. Im Schutzgebiet Tuaran auf Borneo klammert sich die kleine Cinta an einen Baum und starrt Dutzende von Touristen an.

Artensterben: Orang Utans – die Opfer des Palmöl-Booms

Super chill orangutan. This activity has been designed for beginners. It uses a video clip to drill three different tenses: Present simple, past simple and present continuous. The main activity requires nothing but repeated call and response (teacher calls, students respond). The aim is for students to practice the sounds of these three structures. What Languages Sound Like.