background preloader

Fridaspearls

Facebook Twitter

Frida

Derailleur Hangers | Evans Cycles. Poddare och författare pekar ut vägen mot en ny sorts trädgårdsaktivism. ”Det är väl talat, men låt oss nu odla vår trädgård”, lyder den berömda slutrepliken i Voltaires bok ”Candide” från 1759. Efter att huvudpersonerna rest runt och skådat en eländig och krigshärjad värld, som visar sig vara i mycket värre skick än Pangloss övertygelse att vi lever i ”den bästa av världar”, drar de sig tillbaka på en liten gård för att odla sin trädgård.

Exakt vad Voltaire menade råder det delade meningar om. Var det en passiv och pessimistisk reträtt från en kaotisk omvärld, där odlingen av det privata själslivet är den enda förtröstansfulla aktiviteten? Eller var det en metaforisk uppmaning till praktisk handling, som åtminstone kunde förbättra världen lite mer än Pangloss rosiga teorier? Om Voltaire hade fått göra en tidsresa till vår värld lär han i vilket fall ha dragit slutsatsen att människorna slutligen börjat tolka Candides visdomsord bokstavligt. Utgivningen av trädgårdsböcker är snart i nivå med självhjälpsböckerna. Ändå lever drömmen vidare. Planet Wissen. Läs hela Donald Trumps installationstal ord för ord på svenska. ”Chefsdomare Roberts, president Carter, president Clinton, president Bush, president Obama, amerikanska medborgare och världens folk: Tack. Vi, Amerikas medborgare, har nu förenats i en stor nationell ansträngning att återuppbygga vårt land och åter uppfylla dess löfte till hela vårt folk.

Tillsammans ska vi staka ut vägen för Amerika och för världen i åratal framöver. Vi kommer att möta utmaningar. Vi kommer att stöta på svårigheter. Men ska klara jobbet. Vart fjärde år samlas vi i denna trappa för att genomföra det organiserade och fredliga maktskiftet och vi är tacksamma mot president Obama, First Lady Michelle Obama för deras vänliga hjälp under denna övergång. De har varit fantastiska. Dagens ceremoni har emellertid en särskild innebörd. Allt det där kommer att ändra sig med början just här och just nu därför att detta ögonblick är ert ögonblick. Det som verkligen betyder något är inte vilket parti som styr vår regering utan om vår regering kontrolleras av folket. Tack! Viralgranskaren. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se.

Utbudet.se - gratis skolmaterial. Se VR-filmen om hur dina kläder tillverkas tillsammans med Ruma. Den globala textilindustrin står ensam för 20 procent av värledsn vattenföroreningar. Med filmen vill vi visa hur det går att minska textilindustrins skadliga miljöpåverkan genom samarbete o. A2, B1, B2, C1 Grammatik Verb + Präposition + Dativ / Akkusativ. Grundwissen - Grammatik: Verb + Präposition + Dativ / Akkusativ Nach den folgenden Verben stehen bestimmte feste Präpositionen und jeweils ein dazupassender Kasus: Tabelle der Verben mit Präposition: siehe auch: Worauf - darauf - Worauf wartest du? Frage - Antwort - wo-, da-, wor-, dar-, worauf - darauf, wozu - dazu, womit - damit mehr Informationen unter: info@longua.org Weitere Informationen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. Sprachkurse in Deutschland: München, Berlin, Hamburg Sprachaufenthalte in Deutschland: München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Lindau, Augsburg, ... Sprachaufenthalte in Großbritannien, Australien, Malta, Neuseeland, Kanada, Irland, ...

Sprachaufenthalte in Spanien: Malaga, Madrid, Barcelona, Mallorca; Amerika: Mexiko, Argentinien, Kuba, ... Sprachaufenthalte in China: Peking / Beijing, Shanghai, ... Sprachaufenthalte in Italien: Rom, Neapel, Florenz, Siena, Venedig, Mailand, Como, Salerno, Sizilien, ... Fotos: Photos Links: Computer, IT, useyourbook.com. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se. Det bråkar vi om i parterapin. ”Han tar aldrig ansvar för barnen utan tänker bara på sig själv.” ”Hon bara klagar och tjatar på mig hur mycket jag än anstränger mig.” ”Vi har aldrig sex längre.”

Känns påståendena bekanta? De flesta par bråkar ibland och trots våra olikheter är frågorna som bråken kretsar kring ofta gemensamma. Ingrid Ljunggren, legitimerad psykolog och psykoterapeut, är lärare vid psykologprogrammet på Stockholms universitet och har under tre decennier i yrket träffat många par som sökt hjälp för sina relationsproblem för att få det så kallade livspusslet att gå ihop. – Min erfarenhet är att många är beredda att kämpa för att få relationen att leva vidare och inte ge upp så lättvindligt, även när den kärvar och blivit konfliktfylld, säger hon.

Men enligt Ingrid Ljunggren är det långt ifrån bara gifta par med barn som tar hjälp av par- eller familjeterapeuter. – Det är även vanligt att par utan barn och särbos går i parterapi. Jag har även varit med om att väldigt unga par i 20-årsåldern kommit till mig. ”Annonsörer finansierar hat och hot” Resursstarka annonsörer måste fråga sig om de vill vara med och finansiera de hatiska miljöerna på Facebook och andra sociala medier.

Det menar Hedvig Hagwall Bruckner, en tongivande branschröst som sitter i styrelsen för Reklamombudsmannen, arbetar som copywriter på byrån King och är krönikör i tidningen Resumé. – Jag tror inte att någonting kommer att hända förrän pengarna börjar säga ifrån. Det här är tidvis ganska vidriga miljöer för många människor och jag tycker det är märkligt att annonsörer inte reflekterar mer över sin delaktighet. Med sina annonspengar backar de upp de här plattformarna, säger hon, och gör en jämförelse med tryckt offentlighet: – Om en dagstidning skulle tillåta den här typen av inlägg och låta fullständigt vansinniga saker ta plats i tidningen tror jag att de flesta annonsörer skulle dra öronen åt sig och bli väldigt skeptiska.

En skillnad mellan sociala medier och nyhetsmedier är att de senare har en ansvarig utgivare. . – Reklamen är hårt reglerad. 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler | Omtalat. Skriva för hand bra för minnet. Män som näthatar kvinnor. Så tillverkas kläder. Grammatik som förändrar världen - funktion före form. Det är tidigt 1970-tal och lille Neil kryper omkring på golvet i familjens vardagsrum. Hans pappa sitter i en fåtölj en bit därifrån och bollar lite tankspritt med ett äpple. Neil kravlar fram till honom, tar ett fast tag i den arm som håller i äpplet och jollrar: ”Äähh!” Pappan kastar upp äpplet i luften igen och Neil skrattar förtjust. Pappan ler och gör en anteckning i blocket som han alltid har med sig. Sonen har just gett uttryck för ytterligare en kommunikativ funktion: den att be någon annan göra något en gång till. Tillbaka till vardagsrumsgolvet och anteckningsblocket. Medan formellt orienterade språk­­teoretiker, med den amerikanske lingvisten Noam Chomsky i spetsen, såg språket som ett mentalt fenomen styrt av interna, grammatiska regler, betonade Michael Halliday den sociala sidan och menade att språket utvecklas utifrån de funktioner som det har för människan.

Det första exemplet handlar om vad någon, jag, gör. Ljudmaskin | Liber. Ljudmaskin | Liber. PAGY-SVE3. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dagens Nyheter publicerar i dag en digital specialtidning för landets skolor och andra intresserade. Där har vi samlat starka reportage och texter om flyktingsituationen i Europa, om näthat och uppropet #jagdelar. – Målet är att lärare i landets högstadie- och gymnasieskolor ska ha ett bra underlag för att diskutera frågor om allas lika värde och den pågående flyktingkrisen, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.

Uppropet #jagdelar har rönt enorm uppmärksamhet och sprids som en löpeld på Facebook och andra sociala medier. Det började med att hundra kända svenskar, från Zlatan Ibrahimovic till Kerstin Ekman, stod upp för humanism och medmänsklighet i Dagens Nyheter. Det uppropet har i förlängningen lett till denna specialtidning som vi nu hoppas ska komma till nytta i skolundervisningen. Tidningen går bra att läsa på dator, surfplatta, i mobilen eller att skriva ut.

Gerhard Schöne - Wellensittich und Spatzen. Journalistik? - Mediekompass. Publicerad: 07 september 2015 Tema: Mediekunskap Bakgrund: DN-journalisten ville intervjua den person som under pseudonymen ”Julia Caesar”. Den personen hade länge skrivit på invandringsfientliga sidor, bland annat krönikor på snaphanen.dk. Skaffa er en bakgrund genom att läsa länkarna nedan: Debattera det ni läst. Diskutera: A. B. C. Diskutera skillnaden! D. Och diskutera! E. Är det så? 3. Kopplingar till skolans styrdokument Grundskolan Samhällskunskap Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Svenska Gymnasieskolan. Övningar för bättre sammanhållning | SISU Idrottsböcker. Augusti betyder uppstart för nya (och gamla) grupper. Därför ägnar vi det här Tränarpasset åt samarbetsövningar. Det är ett bra verktyg att använda när en ny grupp bildas och ska utveckla en bra gruppkänsla.

Det kan också vara bra för befintliga grupper som träffas igen efter ett uppehåll eller behöver bli bättre på att samarbeta. Innehållet kommer från boken Samarbetsövningar som är skriven av Helena Alsegård. Helena är idrottslärare som också har jobbat med ledarskap och grupputveckling och numera är universitetsadjunkt på Linköpings Universitet. – Att komma som deltagare till en ny grupp känns bara positivt för en del medan det är ett jättestort steg för andra.

Se och bekräfta Det är viktigt för dig som ledare att vara medveten om att dina deltagare är med av olika anledningar – några för att de vill utvecklas i den aktuella aktiviteten och andra för att träffa kompisar och ha kul i en grupp. Tänk igenom det första mötet Exempel på mål: Exempel på upplägg: Tänk ut syftet med övningen 1. Login to Borås Stad's lärplattform (PING PONG) boras.pingpong.se. Björn Wiman: Achtung, alla barn! Nu är det hög tid att börja plugga tyska. Det var möjligen inte den moderna journalistikens största stund. Men det var definitivt en av de roligaste. Reportern Ben Bloom på den brittiska tidningen Daily Telegraph var i veckan utsänd till en presskonferens med den tyska fotbollsklubben Borussia Dortmund, vars tränare Jürgen Klopp förväntades avisera sin avgång. Möjligheten fanns att Klopp i stället skulle ta över någon av klubbarna i den engelska högstadivisionen, varför visst allmänintresse förelåg också för brittiska läsare.

Tanken var att Bloom, i enlighet med tidens sed, skulle liveblogga från presskonferensen, det vill säga i realtid återge vad som sades, ord för ord. Det fanns bara ett problem. Presskonferensen hölls på tyska. Och Ben Bloom kunde inte ett ord tyska. Vad som därför utspann sig går rakt in i humorhistorien men säger givetvis också något om vår tids både mediala och språkliga förbistring. Lahiris bok borde delas ut som propagandaskrift bland både studenter och beslutsfattare. Björn Wiman: Achtung, alla barn! Nu är det hög tid att börja plugga tyska. Lyra Ekström Lindbäck: Gör arabiskan till nationellt minoritetsspråk. Det här är Sverige och här talar man svenska.” En mening som allt oftare kommer att slängas i ansiktet på människor efter att Sverigedemokraterna fördubblat sitt valresultat, tillsammans med andra kränkningar och hot om våld.

En mening som är allt annat än ursvensk. Man behöver bara blicka över havet för veta att den svenskspråkiga minoriteten i Finland ofta får höra samma sak, särskilt efter att Sannfinländarna fick 19 procent i riksdagsvalet 2011. På barer, i kollektivtrafiken, på arbetsplatser och i mer offentliga sammanhang: ”Det här är Finland och här talar man finska.” En mening som förstås inte stämmer. I Finland har nästan 300 000 svenska som modersmål, och i Sverige talar omkring 250 000 finska och ungefär lika många talar någon arabisk varietet.

Finska skyddas i vår lagstiftning som nationellt minoritetsspråk, men arabiskan blomstrar bara som det största i hemspråksundervisningen och som ett allt populärare universitetsämne. Att många vill lära sig arabiska är inte underligt. Språket som delar Finland | Kultur | SvD. "Du ska dö martyrdöden. "Mordhotet till Jeanette Björkqvist Mordhotet kom via mejl. Journalisten Jeanette Björkqvist skulle få ytterligare två inom loppet av några månader våren 2013. Och hon var inte ensam. I ett av dem stod det att hon skulle åka hem till Sverige, ett land där hon aldrig bott. Gemensamt för alla var att de var kvinnor, offentliga personer, och hade på något sätt anknytning till det finlandssvenska språket. Jeanette Björkqvist hade suttit med i en nyhetspanel i en rikstäckande tv-kanal och pratat om aktuella världshändelser.

. - Men jag är finlandssvensk, det gjorde mig till en måltavla, säger hon när vi träffar henne på den svenskspråkiga tidningen Hufvudstadbladets redaktion i Helsingfors. Mejlen med mordhot hade skickats via en anonymitetstjänst och polisen utreder nu vem som kan ligga bakom. . - Det är inte roligt att veta att man väcker så mycket aggressioner. Hatbreven kommer fortfarande, hela tiden. Liknande saker drabbar även journalister i Sverige.

Artensterben: Orang Utans – die Opfer des Palmöl-Booms. Im Schutzgebiet Tuaran auf Borneo klammert sich die kleine Cinta an einen Baum und starrt Dutzende von Touristen an. Das Orang-Utan-Kind hatte sich in eine riesige Palmöl-Plantage verirrt, bevor es in den Park gebracht wurde. Umweltschützer retteten es vor dem sicheren Tod. Cinta ist eines der vielen Opfer des Palmöl-Booms, dem weite Teile des Regenwaldes auf der Insel weichen mussten. Fast ein Fünftel der Fläche der malaysischen Provinz Sabah auf Borneo ist bereits mit Ölpalmen bedeckt. Palmöl findet Verwendung in der Nahrungsmittelindustrie, als Biokraftstoff und bei der Herstellung von Kosmetika. Dafür muss der Dschungel weichen. Nach Einschätzung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen werden die Menschenaffen mit dem rotbraunen Fell innerhalb von 20 Jahren praktisch aus der freien Wildbahn verschwinden, wenn die Rodung weiter betrieben wird wie bisher.

Malaysia ist nach Indonesien der zweitgrößte Palmöl-Exporteur der Welt. Super chill orangutan. This activity has been designed for beginners. It uses a video clip to drill three different tenses: Present simple, past simple and present continuous. The main activity requires nothing but repeated call and response (teacher calls, students respond). The aim is for students to practice the sounds of these three structures.

Language level: Beginner; Elementary (A1; A2)Learner type: Young learners; Teens, Adults; CLILTime: 30 minutesActivity: Grammar drillTopic: Animals & advertising; ScienceLanguage: Present simple; Past simple; Present continuousMaterials: Video; WorksheetSuperchill orangutan: Lesson plan [downloaded 5476 times]Superchill orangutan: Slideshow [downloaded 3796 times] Lesson plan outline Write the following verb items on the board:Tell your students that they are going to see a video clip in which an actor goes for an audition in Hollywood. NB Your students will want to know the meaning of ‘monkey around‘.

Show the clip. Follow ups. What Languages Sound Like.