background preloader

Evsk

Facebook Twitter

Konkret och kreativ NO. Lektionsbank. Barnboksveckan. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket.

Värdegrund

Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2 Sen föreslår jag att du gå vidare med att titta igenom en del länkar: Den första är Salman Khans föreläsning på TED från 2011.

Så nu har du ett begrepp om vad Flippa klassrummet innebär. Presentationer. I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter.

Presentationer

Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5. Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3. För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Presentationen innehåller en hel del klickbara länkar, som de tre filmerna samt en hel del annat som länkar till olika platser på denna sida.

Strategier för läsförståelse: Introduktion. Livet i Bokstavslandet: Alfabetet. Reflektioner kring undervisning lärande och bedömning. Klurigt, lurigt och roligt i skolan. Lust, motivation och lärande. Sex väsentligheter om formativ bedömning (1 av 6) - Kvartssamtal.se. För det första låt oss säga att idén om formativ bedömning är en av de mest intressanta idéer som finns för att främja en kvalitetshöjning av undervisningen.

Sex väsentligheter om formativ bedömning (1 av 6) - Kvartssamtal.se

Men den är inte utan utmaningar. Den första utmaningen är att verkligen förstå syftet. Den andra är att förstå hur man faktiskt gör i praktiken. Den tredje är att begripa konsekvenserna av hur man bedömer effekten av sin undervisning. Det är inte lätt att kort sammanfatta en komplex och omfattande idé, men det ska vi försöka göra här på Kvartssamtal.se!

Det första som man måste göra är att förstå den STORA idén bakom formativ bedömning. Det är därför man betonar att eleverna ska förstå förväntningar, mål och kravnivåer och lära sig att bedöma sitt eget och sina kompisars insatser. När vi skriver om formativ bedömning här vill vi betona betydelsen av att förstå idén bakom, även om det kan klia i fingrarna och vi gärna vill bli serverade praktiska metoder – hur ska vi göra. Återigen – vad är den stora idén?

Förmågorna

Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar! Efter att ha läst Dylan Wiliams bok nu det sista så blev jag sugen på att bläddra tillbaka i min gamla litteratur och märker att det finns många tankar som hänger ihop med de tankar som jag reflekterade kring när jag läst Att följa lärande. Säkert självklarheter för många men för mig är det viktigt att få sätta egna ord på mina tankar. Samla det jag läst, sett och hört och sammanfatta mina tankar. Slutpoängen i förra inlägget var att kanske fungerar de 5 nyckelstrategierna lika bra på oss lärare, för att höja lärarkvaliteten. Att höja lärarkvaliten var en viktig poäng av Dylans inledning ”vi måste hjälpa de lärare som redan tjänstgör i våra skolor att bli bättre om vi vill säkra vårt framtida ekonomiska välstånd”.

Utdrag från mitt förra inlägg: Anne-Marie Körling. Läs- och skrivundervisning. En skolblogg i Hultsfreds kommun. Höstlov!

En skolblogg i Hultsfreds kommun

Härligt med ledigt för att samla tankar och inspiration till kommande veckor på höstterminen. Jag har läst en bra och lättläst bok som jag vill delge er lite ifrån. Medans jag läste tänkte jag på att en del inte har förändrats mycket sedan boken skrevs. Den kom 1993 så den har en del år på nacken men ämnet är högst aktuellt för mig och vår skola. Att jag sökte litteratur som handlade om tvåspråkighet och hur jag får de elever delaktiga i klassrummet hade med ”Grej of the day” att göra, främst. Precis som titeln utlovar, Mina tankar-mina språk Svenska som andra språk i klassrummet, handlar det om de elever som har annat modersmål än svenska. Författaren skriver ”Med 4 T växer andraspråket” och vad menar hon med det? Både elev och lärare måste känna tilltro. Det sista T är trivselglädje och hör ihop med de andra tre. 1993 skrev Eva att hon oroade sig över att invandraelever förlorade 100 språk inte ”bara” de 99 som filosofin Reggio Emilia föreskriver.