background preloader

Flugornas herre

Facebook Twitter

2007. "Jag brukade sjunga i kören, och vi började repetera.

2007

Jag satt i körbänken i katedralen och gjorde samtidigt utkastet till Flugornas herre. Så snart jag skrivit några meningar var det dags att ställa sig rakt upp och sjunga. Sen satte jag mig och fortsatte att skriva. " Det är William Golding (1911-1993) som berättar hur det gick till då han började skriva boken, som blev en sådan enastående framgång världen över att den snabbt kunde utnämnas till en modern klassiker. I dag har Flugornas herre (Lord of the Flies, 1954) sålts i över tjugo miljoner exemplar. Det är besynnerligt att först mer än tjugo förlag vägrade att över huvud taget befatta sig med Goldings manuskript. Det sägs att Golding skrev Flugornas herre mest på lek. Berättelsen om några pojkar som råkar hamna på en öde ö är inte originell i sig.

William Golding ville ge sina barn en klassisk fostran. William Golding kom från Salisbury i Kent. 1939 var ett ödesår för världen. "Pojkarna dansade kring bålet. Så går världen under... strax - Kultur & Nöje. Litteraturvetaren Jerry Määttä forskar om undergångsberättelser i populärkulturen vid litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.

Så går världen under... strax - Kultur & Nöje

Han menar att berättelser om världens undergång är en väldigt brittisk genre.- Det var britterna som utvecklade undergångsberättelsen innan amerikanerna tog över och gjorde sin egen genre av den. I de brittiska undergångsberättelserna är det väldigt ofta väderkatastrofer, det blåser och blir översvämningar. I de amerikanska är det virus och kärnvapen, det handlar om människans ansvar, om hybris och nemesis. I de brittiska beror katastrofen snarare på omständigheterna, vilket har att göra med att man bor på en oskyddad ö som har varit utsatt för invasionsförsök. Under tre år ska Jerry Määttä studera undergångsvisioner i brittisk och amerikansk film och litteratur från 1950 till i dag.

Dystopian Literature by Arik Durfee on Prezi. Dystopier att bli glad av! - Uppsala. Dystopier anses som svårläst och tung science-fiction litteratur, men det stämmer inte alls. En dystopi kan vara allt från ett urspännande äventyr i en kaotisk värld till en svidande samhällskritik där civilisationen lever under förtryck i vidriga förhållanden. Det är en litterär genre som slår hårt mot orättvisor och som varnar för hur vårt beteende i dag kan påverka vår framtid. Motsatsen till utopi Dystopier är en populär genre, främst inom science-fiction, som funnits väldigt länge. En dystopi, är motsatsen till utopin. Termen utopi härstammar från Tomas Mores roman Utopia, som kom 1516.

I den här tanken finns ett stort problem; för att uppnå ett samhälle där inga problem finns, måste alla individer ge upp sin frihet och egna tankar. Is Lord of the Flies a utopia or a dystopia?? - Homework Help. It is dystopian.

Is Lord of the Flies a utopia or a dystopia?? - Homework Help

The boys end up fighting and some die; hardly an ideal of utopia. The setting and circumstances are utopian; children living free of the impositions of adults on an idyllic tropical island. The fact that the boys crash on a desert island is meant to propose that it is utopian because they come from a world engaged in atomic war. Sara » Blog Archive » DISTOPIAN REALITY IN LORD OF THE FLIES. Lord of the flies (1954) is a dystopian novel written by William Golding.

Sara » Blog Archive » DISTOPIAN REALITY IN LORD OF THE FLIES

The novel can be seen as an allegory of the innate cruelty of humans, through his novel he portrays human human beings and their problems actions of human behaviour, as well as they interact with each other. In his novels hi puts human beings into the extremes, as they have to face situations they have neve thought they would live. The characters that would experiment the unfullfilment of their utopian dream will be childrem between six and twelve years, but although their short age their adventure will develop in a large scale of violence, fearness, suspicion and power. The first character that presents the author is Ralph, who is the main character. Lord of the Flies as a dystopian novel by Dina Rezk on Prezi. Utopias and Dystopias: A Comparison of Lord of the Flies and Animal Farm.

Berättelser om jordens undergång 27 januari 2014 kl 13:35 - Vetenskapsradion Forum. Så ser Sveriges beredskap ut. Apokalypsens gröna ryttare. Ni flyttar till ett område och ni förökar er och förökar er tills varje naturresurs är förbrukad och det enda sättet ni kan överleva på är att sprida er till ett annat område.

Apokalypsens gröna ryttare

Det finns en annan organism på denna planet som följer samma mönster. Vet du vad det är? Ett virus. Människan är en sjukdom, den här planetens cancer. Ni är en pest och vi är botemedlet. Det konstaterar Agent Smith i The Matrix (1999). Att tron på framsteg framställs som hybris har en lång och fin tradition. På Expressen kultur (24/5) gör Helena Granström debut som medarbetare med att skriva om mytiska trosinslag hos både klimatalarmister och klimatförnekare.

Låt oss stanna kvar i bibeln en liten stund, tillsammans med Granströms citat. Vår kultur har en undergångsgen som manifesteras i generation efter generation. Tidigare hade vi präster, i dag har vi ekologisterna. Tanken om mänsklig hybris har stor resonans i både miljörörelsen och populärkulturen. Vår kultur har blivit besatt av sin egen undergång. Den utopiska samhällsvisionens utveckling, från anarki till totalitär regim : Litteratur i urval om utopiernas metamorfos, från utopi till dystopi. Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL Sammanfattning: Abstract Utopin betecknar det ideala landet där rättvisa råder.

Den utopiska samhällsvisionens utveckling, från anarki till totalitär regim : Litteratur i urval om utopiernas metamorfos, från utopi till dystopi

Det klasslösa samhället är uppbyggt på självhushållning och maximen bygger på frihet, jämlikhet och broderskap, en grundtanke föregripande den franska revolutionen. 1516 skrev St Thomas More sitt klassiska verk Utopia och myntade ett ämnesöverskridande uttryck samt skapade en litterär genre. Ofta framställs de litterära utopierna som elyseiska idealstater där ekonomin inte är en styrande drivkraft och rättvisa mellan invånarna är viktig.

Utopin och dystopin kan uppfattas som varandras motpoler där levnadssätt, uppbyggnad och styre förefaller vara väsensskilda från varandra trots att de är sprungna ur samma källa, samhällskritikens.