background preloader

Soveltava liikunta

Facebook Twitter

Vol 9, No 1 (2016) What's New in Adapted Physical Education. European Group for Research into Elderly and Physical Activity. Sports (Adapted Physical Activity and Sport in Rehabilitation) Yeshayahu Hutzler The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences at the Wingate InstituteThe Israel Sport Center for the Disabled in Ramat GanPresident, International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA)Email: shayke@wincol.ac.il Read a shorter, less technical version of this article Summary.

Sports (Adapted Physical Activity and Sport in Rehabilitation)

The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Liikuntatieteellinen Seura. Symposion materiaalisalkku on avattu.

Liikuntatieteellinen Seura

Yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ei aina vaadi uusia resursseja. Toimintatapoja muuttamalla, asenteisiin vaikuttamalla sekä ihmisiä ja yhteistyökumppaneita osallistamalla saadaan paikallistasolla paljon edistystä aikaan. Seminaari järjestettiin 5.11.2015 Tampereella Apuväline-messujen yhteydessä. Tapahtuma keräsi noin 60 osallistujaa, pääasiassa kuntien ja kaupunkien erityisliikunnanohjaajia, kuulemaan puheenvuoroja ja käymään keskustelua soveltavan... Soveltava Liikunta SoveLi ry. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Paralympiakomitea - Sport.fi. What's New in Adapted Physical Education by What's New In APE. Adapted PE Webinars.